Sint Jozef Parochie

Archief nieuws 2020

Hubertusbroodjes zegenen

Hubertusbroodjes zegenen, (3 nov. Feestdag) bij bakkerij Van Hulten in Moergestel, Bakkerij Gillis in Oisterwijk en Haaren en Robèrt van Beckhoven in Oisterwijk.     ...

Kerstboodschap

„Vreest niet, want zie…Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer.” Het is nu de donkerste maand van dit bewogen jaar. Weinig tot niets is nog normaal, alles is anders geworden. We moeten leven met dagelijkse nieuwsberichten over corona. Soms met hoop en dan weer vrees, tussen licht en d...

Adventsactie

SAMEN ADVENT BELEVEN? Als we bij elkaar komen om de mis te vieren, kun je het gevoel ervaren dat we daar sámen het lichaam van Christus vormen. Die mooie ervaring missen we, nu we maar met weinigen bij elkaar mogen komen. In de geloofsgesprekken wordt vaak gezegd dat door iets voor een ander te do...

Advent

EEN NIEUW LITURGISCH JAAR...  Zondag beginnen we een nieuw liturgisch jaar als we de advent ingaan. Het is een tijd van bezinning over de aanwezigheid van Christus in ons dagelijks leven. Het woord "Advent" is ontleend aan het Latijnse woord "Adventus" wat "Komst" betekent. De adventstijd help...

Monument als waardig afscheid

Ooit hebben mensen afscheid moeten nemen, begraven en vergeten, onbekend en herbegraven, onze medemens. Op 2 november, Allerzielen werden op het kerkhof in Haaren bloemstukken gelegd op een nieuw graf.  Een verzamelgraf voor overledenen die begraven lagen rond de waterstaatskerk, de kerk die i...

Zegening H. Hartbeeld begraafplaats Moergestel

Aanstaande donderdag 13 augustus om 10.30 uur zal het H. Hartbeeld gezegend worden. Het beeld is geschonken door Cees en Tiny van Gisbergen. De werkgroep van de begrafenisplaats heeft het gerestaureerd en een eervolle plaats gegeven op de begrafenisplaats in Moergestel....

Een dankbaar geschenk aan onze parochie

Foto: Tiny van Gisbergen Op zijn sterfbed schonk Cees van Gisbergen aan de parochie een levensgroot Heilig Hartbeeld wat decennialang in zijn achtertuin stond. Eind oktober 2019 zijn vrijwilligers van de begraafplaats het beeld bij Cees en Tiny komen halen om het op te knappen, voordat het definitief een plaats zou krijgen ...

Sander weer in Oeganda

Op 3 oktober kon Sander Kesseler eindelijk weer vertrekken naar zijn werk in Oeganda. Daar aangekomen moest hij in de hoofdstad eerst 10 dagen in quarantaine. Maar hij kreeg wel bericht dat de kinderen In het vluchtelingenkamp de eerste doos geopend hadden en blij waren met de pennen en een enkele k...

Dank aan het bestuur en pastoraal team

Muziek brengt mensen samen; Muziek geeft mensen hoop; Muziek bevrijdt de tranen; Muziek laat verdriet de vrije loop. Muziek helpt mensen rouwen; Muziek kan bruggen bouwen; Zij uit als woorden falen, haar gevoel in alle talen. Met dit gedicht van (Caroline Duusings), dank ik het pastoraal team en...

Bijzonder St Ceciliafeest

Cecilia is een Romeinse martelares en heilige in de Katholieke Kerk. De gedenkdag van de heilige is 22 november. Volgens de legende kwam ze uit een Romeinse voorname familie, Gens Caecilia. Ze zou zeer jong zijn gedwongen te huwen met iemand uit een andere Romeinse adellijke familie. Zij is bescherm...

Hein van Cuyck; 25 jaar vrijwilliger begraafplaats Moergestel

Het is alweer 26 jaar geleden dat door Sjef van Roessel het initiatief werd genomen om mensen bij elkaar te brengen die  hun vrije tijd wilden besteden om  de begraafplaats te onderhouden. Inmiddels zijn de meesten van de groep vervangen. Er is echter één persoon die nog steeds bij die v...

Afscheid Harrie Termeer organist Kerkkoor Haaren

Afgelopen zondag hebben we aan het einde van de eucharistieviering  even stilgestaan bij het afscheid van Harrie Termeer als organist van het kerkkoor. Al sinds 1991 was Harry actief. Eerst als organist en in 1999 nam hij ook het stokje over als dirigent van het kerkkoor. In 2013 kreeg het koo...

Afscheid van Jos de koster

In een volle Lambertuskerk namen we afscheid van onze Jos, de koster. Van de pastoor kreeg hij de Jozefspeld opgespeld als dank omdat hij meer dan 25 jaar koster is geweest en voor de vele andere hand- en spandiensten. Ook Mien werd in de bloemetjes gezet. Namens iedereen JOS BEDANKT!! Beste ...

Moergestel helpt Bolivia

Theo met 2 afgestudeerde jongeren van de Middelbare school. Dit jaar geen TOER MEE vanwege het coronavirus.  De sponsorfietstocht TOER MEE kan dit jaar niet door gaan om het werk van de Moergestelse pater Theo Raaijmakers te steunen. In Cochabamba (Bolivia) doen zijn scholen erg goed werk bij de opvang van straatjeugd, die hij de gelegenheid geeft een ...

Nieuwe bestuursleden stellen zich voor!

Hieronder kunt u kort wat lezen over de nieuwe betuursleden van onze parochie. Wilt u weten wie er nog meer in het bestuur zitten dan kunt u dat hier zien. Mijn naam is Walter van de Sande, 68 jaar. Ik begeleid, binnen het kerkbestuur, de begraafplaatsen. Ik ben zelfstandig transportonderneme...

Pastor Ad Verest

Pastor Ad Verest heeft van de bisschop een nieuwe benoeming gekregen in de St. Christoffel parochie in Dreumel. We zijn hem dankbaar voor al zijn activiteiten in de St. Jozef parochie. Door de coronamaatregelen kan er helaas geen afscheidsreceptie gegeven worden. Wij wensen pastor Ad Verest een go...

Bericht van Pastor Ad Verest

Beste parochianen uit Moergestel, Haaren en Oisterwijk, Binnenkort is het zover: dan ga ik vanuit onze Jozefparochie verhuizen naar de Christoffelparochie in West Maas en Waal. Na anderhalf jaar van ziekte en beginnend herstel krijg ik daar in het rivierenlandschap tussen de Maas en de Waal een ti...

Boekentassen zegenen

Afgelopen zondag tijdens de eucharistieviering zijn er boekentassen gezegend voor een goed begin van een nieuw schooljaar....

Afscheid bestuurslid Frans Vermeer

Frans Vermeer heeft inmiddels afscheid genomen als bestuurslid van onze parochie St. Jozef. 18 jaar lang heeft hij zijn talenten ingezet voor de parochie. Vanuit het bestuur van de Petrusparochie heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de fusie van de vijf parochies tot de nieuwe parochie S...

Hulpbisschop Mutsaerts medepastor in onze parochie

Versterking in het pastorale team Verheugd zijn wij met de benoeming van hulpbisschop Rob Mutsaerts in onze St. Jozef Parochie. Monseigneur Mutsaerts heeft zelf te kennen gegeven voor 50 procent pastorale activiteiten te verrichten zoals eucharistievieringen, uitvaarten, catechese en pastorale cont...

Allerheiligen en Allerzielen

De eerste dagen van de maand november staan in het teken van Allerheiligen en Allerzielen. Deze spirituele dagen in de Kerk moedigen ons aan om na te denken over de schoonheid van ons katholiek geloof en de waardigheid van elke ziel. We hebben allemaal het leven ontvangen van God en we zullen allema...

Oktober Mariamaand - Rozenkransmaand

In Fatima (Portugal) is de heilige Maagd Maria verschenen om onze persoonlijke toewijding aan haar Onbevlekt Hart te vragen en het bidden van de rozenkrans. In deze oktobermaand, speciaal toegewijd aan onze hemelse Moeder en de Mariadevotie van de rozenkrans, zijn we daarom extra uitgenodigd om on...

Woord van bemoediging Bischoppen

Kardinaal Eijk en de bisschoppen roepen op tot gebed: “Ik denk dan aan wat de heilige Theresia van Lisieux zei over het gebed. Het gebed is een opwelling van het hart, datgene wat in ons omgaat. En het is een simpele blik op de hemel. Simpel, omdat het gebed eenvoudig kan zijn. Je verruimt daardoo...

Wereldmissiemaand

Behalve rozenkrans-maand, waarbij Maria weer in het licht gezet wordt, is oktober ook de missiemaand. Dit jaar is het motto: 'Gelukkig de vredestichters'. Missio wil in West-Afrika stemmen van hoop laten horen te midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en de coronacrisis. In Niger e...

Decreet ontheffing zondagsplicht vanwege het corona virus

Lees hieronder het decreet waarin de bisschop de gelovigen ontheft van de zondagsplicht. ...

Geluidsinstallaties Kerken

Het afgelopen jaar zijn er in onze kerken;  St Jans Onthoofding in Moergestel, St. Petruskerk in Oisterwijk en H. Lambertuskerk in Haaren de geluidsinstallaties aangepast en waar nodig zaken vervangen. Zo zijn er bijvoorbeeld nieuwe microfoons gekomen. Dit alles heeft er toe geleid dat de kwali...

Hulp en aandacht voor Agwara

Update 5 sep: Half juni hebben we een oproep gedaan om schoolmateriaal en/of een kaart met een groet mee te brengen naar de kerk. 25 juli hebben we met Sander Kesseler alles in 3 dozen verpakt en verzonden via post.nl naar Kitgum. Het was een mooi resultaat. De verwachting is dat de dozen over...

Nieuws uit het kamp in Uganda

Overal ter wereld zijn de gevolgen te voelen van het corona virus. Zo ook bij ons in het vluchtelingenkamp. Dagelijks heb ik contact met mensen uit het kamp. Sinds 22 maart zijn de scholen in het kamp gesloten. We laten de kinderen wel 1x per dag naar school komen om hen toch een maaltijd aan te bi...

Hoogfeest Maria Ten Hemelopneming

Ook dit jaar vindt op ZATERDAG 15 AUGUSTUS weer de openluchtmis plaats ter ere van het hoogfeest Maria Ten Hemelopneming. De eucharistieviering begint om 19.00 uur en wordt gehouden achter de Mariakapel aan de Oisterwijkseweg. Iedereen is uitgenodigd om deze Eucharistieviering bij te wonen. Bij sle...

Schoolspullen voor Uganda

Op initiatief van de MOV-groep (Missie, Ontwikkeling, Vrede) van de Sint Jozef parochie zijn er in de afgelopen weken schoolspullen ingezameld voor de vluchtelingen in het kamp in Uganda. Vele parochianen hebben pennen, schriften en rekenmateriaal naar onze kerken gebracht.   De opbrengst is...

Vakantie, een tijd van rust en ontspanning

De zomervakantie staat voor de deur. Een tijd dat onze drukte niet zo veeleisend is. Vrij van allerlei verplichtingen, even een periode van het rustiger aan te doen. De vakantie schenkt ons een tijd die anders is dan anders: voor recreatie en waarin we kunnen reflecteren over de grote lijnen van het...

Bericht van pastor Ad Verest

Beste parochianen, Het is al weer lange tijd geleden dat het parochiebestuur mij verzocht heeft om iets te schrijven over mijn gezondheid. Nu ben ik opnieuw gevraagd jullie iets te laten weten over hoe ik het momenteel maak. Er is de afgelopen tijd veel gebeurd. In feite zijn er in één jaar drie...

Gedeelde smart

Door dit verschrikkelijke virus worden we ineens uit ons dagelijks ritme gehaald. We kunnen niet meer naar school of naar ons werk. Ineens zitten we thuis en worden we beperkt in ons beweging. We worden teruggeworpen op ons zelf. Hoewel we nu langzaam weer meer ruimte krijgen, moeten we wennen aan d...

Mededeling: Grafruimingen kerkhof Haaren

Foto: Masja Vlamicx Wegens de huidige bijzondere omstandigheden vinden er in het voorjaar GEEN grafruimingen plaats. De grafruimingen over 2018 en 2019 wordt uitgevoerd in het najaar van 2020. Voor vragen kunt u contact opnemen met de beheerder, Henk Kemps. 0411 - 62 30 60...

Sacramentszondag

Aanstaande zondag vieren we in de Kerk het hoogfeest van het Heilig sacrament. We gedenken met dit feest dat Jezus in ons midden woont. Waar je ter wereld ook komt, als je een katholieke kerk binnengaat, zie je in de buurt van het tabernakel een rode lamp branden. De rode godslamp brengt ons in he...

Drievuldigheidszondag

De Heilige Drie-eenheid, soms ook Drievuldigheid genoemd, is het mysterie van de Éne God in Drie Personen: God de Vader, God de Zoon (Jezus Christus) en God de Heilige Geest. De voorbije weken hebben wij in de kerk veel grote feesten gevierd: Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Daar tussen vieren wij...

Uitleg Pinksteren voor kinderen

Zie hieronder de uitleg over Pinksteren voor kinderen of bekijk het op youtube  ...

Pinksteren, De Heilige Geest die ons nieuwe kracht geeft

In de afgelopen maanden ondervonden we in ons leven veel invloed van het coronavirus. Ook in ons kerkelijk en sacramenteel leven heeft het virus een enorme impact. Er werd ons veel ontnomen. Toch moeten we hoopvol blijven. We worden uitgenodigd om verder te kijken. Op het einde van de maand mei en h...

Hoogfeest Hemelvaart van de Heer

Donderdag 21 mei op het Hoogfeest van Onze Lieve Heer Hemelvaart is er een eucharistieviering vanuit de kapel aan de Moergestelseweg. Deze viering is vanwege de corona maatregelen niet openbaar toegankelijk. De viering zal worden uitgezonden via MoergestelTV (MTV) op zaterdag 23 mei o...

Knuffelberen achter de ramen, in de meimaand Maria achter onze ramen!

De afgelopen weken werden achter de ramen van veel huizen knuffelberen geplaatst. Zo konden de kinderen op ‘berejacht’ in hun eigen omgeving. Een mooi initiatief, waarbij de jongsten onder ons werden gestimuleerd om eens met andere ogen te kijken naar de huizen in de straat. Nu de meimaand begon...

Laudato si’ week: 16 tot 24 mei 2020

Paus Franciscus heeft op 3 maart jl. in een videoboodschap katholieke gemeenschappen overal ter wereld uitgenodigd om van 16 tot 24 mei 2020 Laudato si’-Week te vieren. Dit vanwege de vijfde verjaardag van de encycliek Laudato si’ - over de zorg voor de schepping als ons gemeenschappelijk huis. ...

Koninklijke onderscheiding

Op 24 april mochten twee van onze actieve vrijwilligers een koninklijke onderscheiding ontvangen. Jan van Abeelen kreeg het onder meer voor zijn activiteiten voor de H.lambertuskerk Gerard van der Kaa mede voor zijn werkzaamheden ten behoeve van de H. Joanneskerk. Wij feliciteren Jan en Gerard me...

Woord van de pastoor

DIERBARE PAROCHIANEN Hopelijk verkeren jullie in goede gezondheid. We proberen in ons dagelijks leven een goed ritme te vinden, die anders is dan we gewoon waren. Sinds een korte tijd is er veel veranderd in ons leven en het openbare leven. Iedereen leefde zijn leven, nu zijn we metgezellen in...

Bijzondere parochiedag

Zaterdag 15 februari kwamen mensen van verschillende koren en kerken naar het Jozefcentrum voor een speciale dag over koormuziek. De oorsprong van de kerk, oude en nieuwe testament, het tabernakel en mooie verbanden kwamen ter sprake. Later werd er gezongen en als afsluiting werd het geleerde tijden...

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

De eerste zondag na Pasen heeft sinds 30 april 2000, de dag waarop zuster Faustina Kowalska door paus Johannes Paulus II heilig is verklaard, de naam gekregen: Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. In haar dagboek schrijft zuster Faustina, dat Jezus aan haar verschenen is en bij die gelegenheid ...

Ad Schoenmakers ontvangt Jozefspeld

Afgelopen zondag is door pastoor Francis De Meyer de Jozefspeld uitgereikt aan Ad Schoenmakers vanwege zijn jarenlange inzet voor de ledenadministratie (St. Jans’ Onthoofding)....

De Rozenkrans bidden; Brabants dagblad

Bron: Tom Tacken, Brabants Dagblad De rozenkrans bidden, in Oisterwijk doen ze het nog elke ochtend Met het hele gezin het rozenhoedje bidden, dat is voltooid verleden tijd. Maar in de Petruskerk van Oisterwijk komt nog elke ochtend een handjevol parochianen bijeen om tussen duim en wijsvinger het...

Parochie verkoopt landbouwgrond Moergestel

De parochie St. Jozef verkoopt een mooi verkaveld perceel landbouwgrond ter grootte van 1 hectare in Moergestel nabij de Reedijk Het perceel is gelegen aan de onverharde 'Blankemansweg' te Moergestel. Klik hier voor meer informatie over het perceel en contactgegevens...

Reliekschrijn van H. Bernadette Soubirous

Reliekschrijn van H. Bernadette Soubirous komt naar het bisdom van ’s-Hertogenbosch. 175 jaar geleden, in 1844, werd Bernadette Soubirous geboren en 140 jaar geleden stierf zij. Aan Bernadette verscheen Maria achttien keer in de Grot van Massabielle te Lourdes. Vanwege het dubbele jubileum hebbe...

Thuis bidden en meevieren in de Goede Week en Pasen

Nu er geen publieke vieringen zijn tot en met Pinksteren in onze parochie Sint Jozef, nodigen we u uit om thuis mee te bidden en te vieren via Radio Maria en televisie NPO2. VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK EN PASEN: Woensdagavond 8 april Radio Maria: Chrisma-mis om 19:30 uur.  Vanuit de kathedral...

Club412 en The Passion

Helaas was het niet mogelijk om met onze club412 naar The Passion in Roermond te gaan. Toch is het ons gelukt om thuis apart maar toch met z’n allen om naar The Passion te kijken.  Via een groepsapp waren we in de mogelijkheid om samen te kletsen over het verhaal en de spelers. Ook kregen all...

Blasiuszegen

Op drie februari viert de Kerk de gedachtenis van de heilige Blasius. Vanouds wordt de heilige aangeroepen door mensen met keelaandoeningen. Deze traditie gaat terug op een overlevering dat op een moment een wanhopige moeder met haar kind in de armen bij de heilige Blasius kwam. Het zoontje dre...

Club412 gaat weer van start

Op zaterdagavond 14 september beginnen we weer!!! Club 412 is een jeugdclub voor tieners van 12 tot en met 16 jaar vanuit alle kerken in Haaren, Moergestel en Oisterwijk. Elke twee weken komt de club samen en gaan we samen praten en discussiëren over muziek, vriendschap, geloof en nog ve...

Verslagje Alpha cursus

Nieuwe Alpha van start in Oisterwijk. “Hèt moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.” Zo stond het in het klokje. ‘Er naar toegaan’ is de enige manier om te ervaren wat dat betekent. Dat heb ik afgelopen dinsdag dus gedaan. Het gevolg: de komende weken ga ik weer meed...

Activiteiten Kinderclub St. Jozef 2019/2020

Kinderclub St. Jozef is voor kinderen van 7 t/m 12 jaar uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk, Tijdens de avonden, die plaatsvinden op de dinsdagavond, komen we in het St. Jozef centrum bij elkaar voor catechese maar vooral ook om een gezellige avond te hebben door samen op een eigentijdse en creatie...

18 jan - 1 febr: Actie Kerkbalans

ACTIE KERKBALANS Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari doen 2000 kerken mee aan de actie kerkbalans. Ook de vrijwilligers van de Jozefparochie (Haaren, Moergestel en Oisterwijk) zijn op allerlei manieren actief om geld in te zamelen voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op ...

Met je geloof op vakantie: jongerenreizen

Misschien ben je zelf al jaren fan, of ben je als ouder de motor erachter. Of misschien heb je er nooit over nagedacht: op reis met geloofsgenoten om samen plezier en je geloof te beleven. Voor kinderen, tieners en jongeren bestaat er in Nederland een groot aanbod van dergelijke reizen. Het is alla...

Bericht van pastor Ad Verest

Beste parochianen, lieve mensen, Het parochiebestuur heeft mij gevraagd iets te laten weten over hoe het met mij gaat. Gelukkig kan ik melden dat de operatie goed verlopen is, maar ook dat het herstel een stuk langer duurt dan verwacht. Nu, vier maanden na de ingreep, laten de lange termijn b...

Jongeren- gezinsbedevaart naar Lourdes

Herfstvakantie: 17 t/m 24 oktober 2020. Met het hele gezin naar Lourdes Bernadette is een gewoon meisje van 14 jaar uit Frankrijk. Als ze op een dag langs een bergriviertje in de Pyreneeën loopt, hoort ze plotseling een zacht geluid. In een grot ziet ze een mooie jonge vrouw staan. Even lijkt het ...

Nieuwjaarswens

Het oude jaar ligt achter ons. We kijken terug op een jaar met dankbaarheid voor de vele goede dingen die hebben plaats gevonden in ons leven en de minder goede dingen die we dragen aan zorgen en teleurstellingen, wetende dat elk jaar beiden brengt. Elk jaar is een nieuwe start met nieuwe kansen e...

Mgr. de Korte: Maria en de coronacrisis:

Mei 2020 verloopt heel anders dan de andere meimaanden binnen ons bisdom. Dit jaar zijn er geen grootste publieke vieringen en geen processies. Dat geldt niet alleen voor de Sint Jan in ’s-Hertogenbosch maar ook voor alle andere Mariaoorden binnen ons diocees. Voor velen maakt dat het verdriet om ...

The Passion Club412

TIENER- EN JONGERENCLUB CLUB412 GAAT NAAR THE PASSION Donderdag 9 april gaat Club412 met de bus naar Roermond om daar The Passion samen te beleven.  Ben je tussen de 12 en 18 jaar oud en zou je Tim Akkerman, Jan Kooiman en Trijntje Oosterhuis wel eens in het echt willen zien? Zou je je wel ee...

Update Discipleship Training School: Terug in Nederland

Lieve familie, vrienden en sponsoren! (3 apr 2020) Op 23 december 2019 landde ik na een half jaar weer in Nederland! De medische Discipleship Training School (DTS) van YWAM Perth (=Youth With A Mission / Jeugd met een Opdracht) , heeft mijn leven volkomen veranderd.  De eerste drie maanden ha...

Nieuws van de MOV-groep

Bericht uit Ubà, Brazilië Als je geld overmaakt naar verre landen, is het goed om goed op te letten of en hoe het aankomt. Zézé, die de contacten heeft met ons, heeft steeds geïnformeerd in Ubà bij de bank, maar daar wisten ze niks. Achteraf blijkt het geld bij Banco do Brasil in Belo Horizon...

Woord van bemoediging van onze Bisschop

God en corona: Een beschouwing in het licht van kruis en opstanding.  Buiten maar ook binnen de Kerk zijn stemmen die het coronavirus zien als een straf van God. In dit vierde woord ter bemoediging plaats ik daar grote vraagtekens bij. Laten wij niet te gemakkelijk denken dat wij Gods beleid ...

Misboekjes digitaal t/m 10 mei

Hier kun je de misboekjes downloaden voor de vieringen tot en met 10 mei 2020 Zondag 19 april: Viering 2e zondag van Pasen,  Goddelijke Barmhartigheid Zondag 26 april: Viering 3e zondag van Pasen  Zondag 3 mei:    Viering 4e zondag van Pasen Zondag 10 mei:  Viering 5e zo...

Vastenactie 2020

PROJECT AGWARA - Landbouwtrainingen  voor vrouwen en vluchtelingen in Oeganda Gedurende 3 jaar gaat de St. Jozef-parochie (Haaren, Moergestel en Oisterwijk) tijdens de Vastentijd in Noord-Oeganda een landbouwproject steunen onder de naam Agwara. Een agwara = kalebas, is heel vee...

Paasboodschap

Beste parochianen, Het zijn donkere dagen, wolken van angst en zorgen overspoelen de hele wereld. Het virus overschaduwt ons leven. Paus Franciscus vertelde tijdens het Urbi et Orbi enkele dagen terug: "Het is donker geworden over onze pleinen, onze straten en onze steden, het heeft ons leven overg...

Paasboodschap van de Nederlands bisschoppen

‘het kruis dat op ons pad komt, heeft niet het laatste woord!’ Broeders en zusters deze Goede Week, die met Palmzondag begon, verloopt heel anders dan ons vertrouwd is. En ook Pasen zal dit jaar vreemd zijn. De intocht van Jezus in Jeruzalem op die eerste Palmzondag was heel feestelijk verlopen...

Klokken luiden van troost en hoop

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worde...

Woord ter bemoediging - Mgr. G. de Korte

Broeders en zusters,  Afgelopen zondag hebben de Nederlandse bisschoppen, in nauwe samenwerking met de KRO-NCRV, een landelijke gebedsestafette georganiseerd. Het begon met een Eucharistie waarin kardinaal Eijk de celebrant was en de dag werd afgerond met een avondgebed in onze Sint Jan. Eucha...

Nieuwe maatregelen bisdommen mbt coronavirus (COVID-19)

Beste parochianen, Nederlandse bisschoppen: Alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke l...

Huiszegens 2020

Er bestaat een oud gebruik om aan het begin van het nieuwe jaar je huis te laten zegenen. Vaak schreef een priester aan de ingang van ieders huis het jaartal en daarbij de letters C+M+B. Tegenwoordig hangt men een voorgedrukte kaart in huis, die met Driekoningen door de priester worden gezegend. De...

Kinderkoor St. Jozef

Voor het kinderkoor St. Jozef zijn we nog op zoek naar kinderen vanaf groep 5 uit Oisterwijk, Moergestel en Haaren die graag bij ons kinderkoor willen komen zingen.   Het kinderkoor zingt in de gezinsvieringen binnen de parochie.  We repeteren een aantal keer voorafgaand aan de vieringen ...
Sint Jozef Parochie