Sint Jozef Parochie

Gebouwen & begraafplaatsen

Voor een parochie zijn gebouwen van groot belang, immers het zijn de plaatsen waar mensen samenkomen om hun geloof in de Drie-ene God gezamenlijk te vieren.
Juist daarom wordt er aandacht besteed aan het onderhoud van gebouwen, zodat ook mensen na ons tot in lengte van jaren met elkaar hun geloof kunnen vieren.

Maar als mensen aan het einde van hun leven zijn gekomen en de aarde hebben verlaten, rest nabestaanden de droeve plicht om het dode lichaam uitgeleide te doen. Dan zijn begraafplaatsen een zegen, omdat mensen bij het graf van dierbaren een plaats hebben om hun verdriet te verwerken.
Een goed verzorgde begraafplaats helpt mee aan de rouwverwerking, omdat goede verzorging ook respect uitstraalt naar hen die gemist worden.

Sint Jozef Parochie