Sint Jozef Parochie

Eucharistische Aanbidding

De aanbidding is de eerste uiting van de deugd van godsvrucht. God aanbidden betekent: Hem als God erkennen, als Schepper en als Verlosser, als Heer en Meester van al wat bestaat, als oneindige en barmhartige Liefde. “De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen” (Lucac 4,8), zegt Jezus met een beroep op het boek Deuteronomium (6,13). God aanbidden, Hem de eredienst bewijzen die Hem toekomt, de geloften en beloften die men Hem gedaan heeft volbrengen, dit alles zijn handelingen, die tot de deugd van godsvrucht behoren en die beantwoorden aan het eerste gebod (overgenomen uit de Katechismus van de Katholieke Kerk).

Binnen de St. Jozef parochie is er op een aantal dagen in de week eucharistische aanbidding. (Kijk hier om te zien waar en wanneer er een eucharistische aanbidding is)
De Eucharistische aanbidding, Lof of de Laudes vespertinae, is een gebedsvorm waarbij het Allerheiligste (een geconsacreerde H. Hostie) wordt aanbeden. Vaak gebeurt dat geknield voor een monstrans, waarin de H. Hostie wordt getoond, die op het altaar of op het tabernakel staat (de monstrans staat dan als het ware op een troon. Katholieken geloven dat de geconsacreerde Hostie het Lichaam van Jezus zélf is in de gedaante van brood. In de Bijbel staat bij het Laatste Avondmaal van Jezus te lezen, voordat Hij gevangen genomen werd om Hem tot de doodstraf te veroordelen: “Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: 'Neemt, eet; dit is mijn Lichaam' (Mt 26:26). Ook Marcus en Lucas halen deze woorden van Jezus in hun evangelie aan.

Gebed voor het allerheiligste Sacrament is genezend. De sfeer rond de eucharistische aanbidding geeft een weldadige stilte en geborgenheid. De mens is passief in de aanbidding en ontvankelijk. In de aanbidding is activiteit niet nodig: het zijn in Zijn aanwezigheid is een actie vanuit Jezus zelf. Dan kan de mens zich koesteren in de zon van Gods liefde. De vorm van een monstrans is vaak een zon waarvan zonnestralen uitgaan, stralen die de mens verwarmen. Deze vorm roept iets op van het woord van Jezus: "de Vader in de hemel die de zon laat opgaan over slechten en goeden, en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen" (Matteüs 5) gebod (ten dele overgenomen van Wikipedia).

De Monstrans

De monstrans is afgeleid van de middeleeuwse reliekhouders met relieken van heiligen, die vaak op het altaar tentoongesteld werden. Vanaf de 12e eeuw nam de devotie tot de Eucharistie een hoge vlucht, vooral onder invloed van Thomas van Aquino, die de aanbidding van Christus onder de gedaanten van de H. Hostie stimuleerde. Vanaf toen werden reliekhouders met glazen of kristallen 'kijkvensters', ‘ostensoria’ genoemd. Geleidelijk aan werden deze 'hostiehouders' in uiterlijke kenmerken steeds meer onderscheiden van de reliekhouders. Zo ontstond de sacramentsmonstrans. De reliekmonstransen verdwenen in de loop der tijd van het altaar. In een aantal parochies, waar men relikwieën van heiligen heeft, worden deze met Allerheiligen (1 november) op het altaar geplaatst, als deze in houders zijn aangebracht.

Het gebruik van een monstrans wordt in de katholieke Liturgie voorgeschreven tijdens het Lof, ter ere van het Lichaam van Christus in de gedaante van het Allerheiligste Sacrament. Hiertoe wordt een geconsacreerde Hostie in de monstrans geplaatst (ten dele overgenomen van Wikipedia).

Kunst

In de kunst zijn verschillende uitbeeldingen van aanbidding te zien, zoals: De aanbidding van de herders, de aanbidding van de Wijzen (Koningen) en de aanbidding van het Lam (Jezus).

Voor eucharistische aanbiddingen in heel Nederland zie deze website.

 

 

 

Sint Jozef Parochie