Sint Jozef Parochie

Archief nieuws 2016

Nieuwe vertaling Onze Vader vanaf zondag 27 november

“Nieuwe” Onze Vader Vanaf 27 november bidden we een nieuw Onze Vader in de liturgie. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft besloten dat de nieuwe vertaling van het Onze Vader tijdens de komende advent wordt ingevoerd. Dat gebeurt gelijktijdig in Nederland en Vlaanderen. Overigens zijn er ...

Korte terugblik op Kerstmis en Oud en Nieuw

Lange tijd kijken we uit naar Kerstmis en nu is het al meer dan een week achter de rug. We mogen terug zien op mooie vieringen in de kerken met goede bezettingen. Voor de kerststallen was veel interesse tijdens de openstelling van de kerken. Zulke dagen zijn verheugend en dan gaan we het jaar verlat...

Terugblik: Gezinsviering en 'kindje wiegen' in de H. Lambertuskerk in Haaren

Op zaterdag, kerstnacht was er om 19.00 uur een Kerstgezinsviering. Het was een drukbezochte viering door jong en oud. Kinderen liepen met een lichtjes proccesie de kerk in, gevolgd door de pastoor en Jozef en Maria. Kinderen deden actief mee als lector, als misdienaar en collectant. Gitaar clu...

Verslag: Kerststallen maken met kinderclub de Schaapskooi

Een activiteit van kinderclub de Schaapskooi: Kerststallen maken, december 2016 Een paar weken voor het Kerstfeest zijn we met de jeugd in het parochiecentrum van Moergestel bij elkaar geweest om Kerststalletjes te timmeren. Het was een drukke opkomst, zelfs vanuit Oisterwijk hebben we kinderen mog...

Verslag: Jubileum Kees Schrama incl. fotoreportage

Wat een mooie dag was het! Zondag 9 oktober vierde Kees Schrama, samen met Annie, een bijzonder jubileum: 25 jaar diaken. Na zijn wijding in 1991 begonnen als diaken in Liempde en vanaf 2005 in de H. Joanneskerk in Oisterwijk. Samen met hun beide families en de parochianen herdachten zij dit feest i...

Verslag: Cecilliafeest Kerkkoor H. Lambertuskerk Haaren

Ceciliafeest. Cecilia is een Romeinse martelares en heilige in de Katholieke Kerk. Volgens de legende kwam ze uit een Romeinse voorname familie, Gens Caecilia. Ze zou zeer jong zijn gedwongen te huwen met iemand uit een andere Romeinse adellijke familie. Ze vond troost in de muziek en stierf de mar...

Afscheid Joanneszanggroep

Op zondag 12 juni 2016 was het dan zover, ons laatste “optreden” tijdens de H. Mis van 11.00 uur. We hebben de vaste misgezangen uit de Lourdesmis gezongen en verder nog voor ons, en hopelijk ook voor u, dierbare liederen zoals o.a. Veni Jesu. Het voelde vreemd voor ons. Het besluit om te stoppe...

Pastor Ad Kennes naar Oisterwijk

Eindelijk thuis... zo voel ik mij sinds ik in de pastorie van de Joanneskerk ging wonen. Dat na een zwerftocht van 25 jaren. Eerst van mijn pastorie en kerk te Nijmegen, die werden verkocht, naar een andere pastorie. Daarna van klooster naar klooster; even in een parochie te Oss, vervolgens een jaar...

Verslag: Communie voorbereiding Haaren

Communievoorbereiding Haaren Met de communievoorbereiding zijn we creatief bezig geweest. We hebben liedjes gezongen samen met Yolanda van de Molengraft en daarna van wasknijpers een kruisje gemaakt. Het was een leerzame en gezellige middag voor de communicanten en begeleiding.  ...

Verslag: Presentatie viering communicanten Haaren

Presentatieviering communicanten in Haaren Zaterdag 26 november 2016 Alle communicanten waren met familie aanwezig tijdens de gezinsviering in de Lambertus kerk in Haaren. Tijdens deze viering konden alle kinderen uit Haaren een leuk versierde én gevulde schoenendoos inleveren ...

Verslag: dagbedevaart naar Banneux

Dagbedevaart naar Banneux 12 oktober 2016 Elk jaar komen honderdduizenden pelgrims naar Banneux (België), waar van 15 januari tot 2 maart 1933 de Maagd Maria acht keer verscheen aan een meisje van 11 jaar oud, Mariette Beco. Daarbij noemde Maria zich de ‘Maagd van de Armen’ en vroeg om de bouw...

Adventsactie St. Jozefparochie

De adventsactie is weer begonnen. Vanuit de kerk in Moergestel steunen we dit jaar de voedselbank en vanuit de kerken in Haaren en Oisterwijk steunen we de alleenstaande moeders in Congo. Lees hier meer over de goede doelen die we steunen en help mee!!!   ...

Verslag: vrijwilligersuitje 2016 kerk St. Jans Onthoofding

Zaterdag 10 september was er voor alle vrijwilligers uit Moergestel een uitstapje georganiseerd. Om 15.00 uur werd iedereen welkom geheten met koffie en gebak bij “de Reuselhoeve”. Yke de Groodt sprak namens het pastoraal team en het kerkbestuur haar grote dank uit naar alle vrijwilligers voor h...

Heilig jaar van Barmhartigheid

Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag ter afsluiting van het Tweede Vaticaans Concilie heeft Paus Franciscus op 8 december 2015 een Heilig jaar van Barmhartigheid afgekondigd. Dit jaar sluit op 20 november 2016 tijdens het Hoogfeest van Christus, de laatste zondag in kerkelijk jaar. In ons Bisdom ...

12 okt Dagbedevaart Banneux met de parochie

Op woensdag 12 oktober organiseert de parochie een dagbedevaart naar Banneux. We vertrekken met de bus om 7.30 u. vanaf de Joanneskerk, De Lind 50 te Oisterwijk en zijn daar om 20.00 uur weer terug. De kosten bedragen 43,50 p.p. inclusief koffie met vlaai en een warme lunch. We sluiten met de g...

25 sep Jubileum 50 jaar Levenskerk

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de parochie Levenskerk is opgericht door bisschop Bekkers en in september 1966 is de Levenskerk van start gegaan. Wij gaan dit heuglijk feit vieren met een minisymposium “Waar blijft de kerk” op woensdagavond  21 september 2016 en met een feestdag op zond...

Persbericht 50 jaar levenskerk

50 JAAR LEVENSKERK: EEN SPIRITUELE PROEFTUIN Bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Levenskerk, in Oisterwijk, is een bijzonder en mooi boek samengesteld. Het gaat over een kerk en een parochie die in vele opzichten een spirituele proeftuin heeft willen zijn. Bijzonder is dat dit jubil...

Maria Ten Hemelopneming 15 augustus 2016

Maria Ten Hemelopneming 15 augustus 2016 Vieringen in de parochie St. Jozef: Moergestel: 19.00 u. Openluchtmis bij Mariakapel aan de Oisterwijkseweg in het bos m.m.v. gemengd koor ‘Cantate Domino’, voorafgegaan door een processie door het bos m.m.v. de gilden. Bij slecht weer vindt de viering ...

Nieuwe bisschop voor het bisdom Den Bosch

Priesters, diakens, religieuzen, monastieke kloosters, seminaristen, pastorale werkers, pastorale assistenten, parochiebestuurders, bestuurders van instellingen in het bisdom, U allen, dierbare gelovigen, die zo trouw betrokken bent bij het bisdom, Het is mij een vreugde u te kunnen meedelen dat ...

UPDATE: bekijk alle 18 afleveringen !! Miriam en Bart naar de Wereld Jongeren Dagen 25-31 juli in Krakau, Polen. Volg Miriam's VLOG.

Zondag 17 juli was het zover. Miriam Pouwels, een jongere uit onze Jozef-parochie (H. Joanneskerk Oisterwijk) is vertrokken naar de Wereld Jongeren Dagen in Krakau, Polen. Ook Bart Schilders uit onze Jozef-parochie (St. Petruskerk Oisterwijk), tienerbegeleider van Club 412, is naar de Wereld Jongere...

Verslag laatste bijeenkomst vormelingen - Haaren

Zaterdag 11 juni was de laatste bijeenkomst van de vormelingen uit Haaren. Iedereen kwam rond 16.00 uur naar het parochiehuis om gezamenlijk te genieten van een lekkere maaltijd. Ook het kinderkoortje wat prachtige liedjes zingt, hadden we hiervoor uitgenodigd.  Voor deze overheerlijke maa...

Zomerse musical druk bezocht

Zomerkamp! Dat was de naam van de musical die kinderkoor De Muzieknoten afgelopen zaterdag heeft opgevoerd op Basisschool De Vonder. Ruim voor aanvang stonden al veel mensen te wachten. Prachtige solo's en gezellige, herkenbare liedjes werden afgewisseld met verhalen over zaken die op zomerkamp...

Musical kinderkoor De Muzieknoten - Moergestel

Wij, elf enthousiaste meiden van kinderkoor De Muzieknoten, van de St. Jozef parochie - Kerk St. Jans Onthoofding, voeren op zaterdag 18 juni a.s. een leuke musical voor het hele gezin op. De musical heet Zomerkamp en is speciaal voor ons kinderkoor geschreven door onze dirigente Esmé Theeuwes...

De Levenskerk bestaat dit jaar 50 jaar!

In maart 1966 is de Levenskerk-parochie opgericht door bisschop Bekkers en is Ton van Loon benoemd tot (bouw)pastoor van de Levenskerk. In september 1966 is de noodkerk van start gegaan in de toen pas geopende kleuterschool "De Zwaluw". Dit jubileum wordt op zondag 25 september 2016 gevierd met...

Autozegening

Vele mensen trekken er in de vakantie met de auto op uit. De één blijft in de buurt, of ergens in Nederland, maar er zijn er ook die verder wegtrekken en wel een paar duizend kilometer rijden. Ieder jaar, op de laatste zondag van juni, is er daarom een autozegening op het plein voor de Joanne...

Nieuwe tenues voor jubilerend gilde in Haaren

Het Gilde St Antonius, St Sebastiaan uit Haaren vierde in het weekend van 4 en 5 juni haar 400-jarig jubileum. Daarom zijn de gildebroeders helemaal in het nieuw gestoken.  Pastoor Francis De Meyer heeft op zaterdagmiddag de nieuwe tenues ingezegend, waarna het feest kon beginnen.  Le...

Maria weer schoon in ’t veld - Haaren

Met veel plezier hebben wij op zaterdag 21 mei het kapelletje aan de Helvoirtseweg in Haaren, Maria in ’t Veld een grote poetsbeurt gegeven. Ook wij schrokken een week eerder toen we daar een kaarsje aan kwamen steken, van de toestand van de kapel. Vooral hoe de kapel er aan toe was doordat er met...

Verslag uitstapje kinderclub De Schaapskooi

Woensdagmiddag 18 mei zijn we met de jeugd van kinderclub de Schaapskooi op stap geweest naar de Heilige Eik in Oirschot. We hebben daar het verhaal verteld van de Heilige Eik. Maar ook andere verhalen over Maria, zoals het verhaal van de gebeurtenissen van Fatima en het hoe en waarom bidden van de ...

Verslag uitstapje vormelingen uit Haaren

Woensdag 11 mei zijn we met de groep vormelingen vertrokken naar Den Bosch. Aangekomen bij de Sint Jan hebben we eerst een rondleiding gekregen van onze eigen Pastoor Francis, en hebben we allemaal een kaarsje ontstoken bij Moeder Maria. Daarna hadden we de groep opgesplitst in tweeë...

Verslag H. Vormselviering Haaren

Vormelingen 2016 Op zaterdag 2 april 2016 hebben 19 tieners uit Haaren in de H. Lambertuskerk het Heilig Vormsel mogen ontvangen van Deken Geertjan Van Rossem.  Wat was het een mooie feestelijke viering. In het begin liepen de kinderen met een kaars naar voren, er waren veel familieleden, vrienden en kenn...

Verslag Power of Fire 2016

Zaterdagmorgen 2 april, kwart voor negen. Het plein voor de Joanneskerk staat vol met auto’s. Daar stappen om 9.00 uur onze vormelingen in en vertrekken naar ’s Hertogenbosch. Nadat de auto’s geparkeerd zijn op transferium Pettelaar brengt de bus ons naar de Parade in het centrum van de stad. ...

20 - 28 mei Lourdesreis

De Lourdesgroep Bisdom ’s Hertogenbosch organiseert in samenwerking met de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten een bus- trein- en vliegreis naar Lourdes. De busreis is van 20 t/m 28 mei 2016 en wordt verzorgd door een reisleidster, 2 medewerkers van de Lourdesgroep en een pastoraal b...

18 mei Kinderclub de Schaapskooi naar de H. Eik

Wo. 18 mei Kinderclub de Schaapskooi Met de jeugd naar de H. Eik De meimaand is voor katholieken de Mariamaand. Deze mooie traditie willen wij graag aan onze kinderen meegeven. Daarom gaan we op woensdagmiddag 18 mei van 14.30 tot 16.30 uur met de kinderclub van de parochie naar de H. Eik. Om 14.30...

Verslag schelpjesviering - Haaren

Zondag 10 april om 11.00 was er een dankviering voor ouders en dopelingen, ook wel schelpjesviering genoemd.  Er waren veel ouders met hun dopelingen naar deze viering gekomen maar ook opa’s en oma’s en andere familieleden zoals broertjes, zusjes en ooms en tantes waren erbij aanwezig. ...

Verslag Club 412 naar the Passion

Op witte donderdag is er een bus vertrokken van De Lind naar Amersfoort. Een twintigtal tieners en een vijftiental begeleiders hadden er zin in!! Het was nog even spannend, want de dinsdag ervoor waren er heftige aanslagen in Brussel. Een paar kinderen gingen daardoor niet mee, maar er waren ook nog...

Fotoverslag Palmpaasstokken & Palmzondag

In alle drie de kernen van onze parochie zijn kinderen actief geweest met het maken van Palmpaasstokken in de week voor Palmzondag. Op Palmzondag werd de intocht van Jezus in Jeruzalem in de kerken gevierd. De kinderen mochten in processie met hun Palmpaasstokken mee lopen.  Hieronder een korte...

Matthäus-Passion Oisterwijk - 2016

Een sfeervolle opmaat naar Pasen Op Palmzondag 20 maart a.s. zal in de prachtige St. Petruskerk te Oisterwijk de Matthäus-Passion van J.S. Bach worden uitgevoerd.  In de voorbijgaande jaren is dit evenement uitgegroeid tot één van de meest aansprekende Matthäus- Passion-tradities die zich ...

Hongerdoek Levenskerk

Traditiegetrouw zal er gedurende de veertigdagentijd voor Pasen weer een hongerdoek worden opgehangen in de Levenskerk. Een hongerdoek diende in de middeleeuwen om het rijk gedecoreerde hoogaltaar te bedekken tijdens de vastenperiode. De Duitse vastenactie ‘Misereor’ zet deze traditie voort door...

Levenskerk-lezingen 2016

Lucas met nieuwe ogen leren lezen Serie van vijf bijbelavonden over de meesterverteller Lucas In 2016 worden de evangelielezingen in de weekendvieringen vooral ontleend aan het evangelie van Lucas. Dit evangelie is het langste van alle vier en heeft dus ook veel eigen stof. Bovendien loopt het ver...

Videokanaal "Katholiek Leven"

De Nederlandse bisschoppen zijn sinds januari van dit jaar een videokanaal gestart op YouTube. De naam van het videokanaal is Katholiek Leven. Abonneren kan via YouTube en via een Facebookpagina die is ingericht. Op korte termijn wordt ook de bijbehorende website www.katholiekleven.nl gelanceerd. We...

Palmpaasstokken maken in maart en Palmpasen

Palmpaasstokken maken en Palmpasen Moergestel Op woensdagmiddag 16 maart, van 14.30 tot 16.00 uur, organiseert kinderclub de Schaapskooi een kindermiddag waar we samen Palmpaasstokken gaan maken. Deze middag vindt plaats in Park Stanislaus, Kloosterdreef 3 in Moergestel. Alle kinderen (en ouders) ...

Communievoorbereiding St. Jozef parochie - Oisterwijk

Gezinsochtend in de Levenskerk Zondag 28 februari was er een gezinsochtend in de Levenskerk met als thema “onderweg naar Pasen”. We begonnen met een gezinsviering in de kerk waarin de aanstaande communicanten meezongen met het kinderkoor onder begeleiding van Marion Bergmans, Corry Rensen en He...

Wouter Blesgraaf SJ gewijd tot diaken

Wouter staat helemaal rechts op de foto Op zaterdag 6 februari 2016 zijn in de Sacred Heartkerk in Londen zes jezuïeten in opleiding gewijd tot transeunt diaken. Zij zijn allemaal bezig met hun studie aan Heythrop College. Eén van de pasgewijde diakens is Wouter Blesgraaf uit Nederland, die bezig is met zijn laatste jaar van d...

Terugkom-avond van de vormelingen Oisterwijk

Op dinsdag 23 februari was er een terugkomavond voor de vormelingen. Ze waren er allemaal en al gauw waren ze volop met elkaar aan het praten en heerste er een gezellige ontspannen sfeer. Tijdens de voorbereiding merkten we al dat deze jongens en meisjes een bijzonder fijne groep was waarmee we een ...

Vormelingen Moergestel te gast in Trappistenklooster

Op woensdag 17 februari 2016 mochten wij met de vormelingen van Moergestel te gast zijn bij de Trappisten van Koningshoeven. We waren goed op tijd om de middagdienst bij te wonen. Het was een mooie ervaring om te broeders samen te horen zingen en bidden. Na deze dienst bleven we daar nog zitten. Bro...

Driekoningenzingen Kerk St. Jans Onthoofding

Dit jaar gingen 37 kinderen gekleed als Driekoningen op pad om geld op te halen voor pater Theo Raaijmakers in Bolivia. Direct na schooltijd werden de collectebussen opgehaald bij de Kerststal tussen de Vonder en Park Stanislaus. Daar hebben we met z’n allen, onder begeleiding van het kinderkoort...

Oprichtingsviering parochie St. Jozef

Op zondag 10 januari 2016 vierden we in de H. Petruskerk in Oisterwijk de oprichtingsviering van de nieuwe parochie St. Jozef en de officiële installatie van pastoor Francis De Meyer. In het filmpje een korte samenvatting van deze viering. Lees meer hierover in het bericht ...
Sint Jozef Parochie