Sint Jozef Parochie

Kerk St. Jans Onthoofding

De geloofsgemeenschap van Moergestel is al een aantal eeuwen oud, immers de toren stamt uit de 16e eeuw. De kerk aan het Sint Jansplein is genoemd naar de voorganger van Jezus: Johannes de Doper. Johannes roept in de woestijn: “Bekeer u, want het Rijk der hemelen is nabij.”(Matteüs 3,2). Johannes werd onthoofd door Herodes: naar die onthoofding is de kerk vernoemd: “Hij (Herodes) gaf daarom opdracht Johannes in de gevangenis te onthoofden.” (De gehele geschiedenis staat in Matteüs 14,1-12.).

Gebouwd Toren: 1610
  Kerk: 1931
Architect Kerk H.W. Valk
Bouwpastoor J. Janssen
Consecratie van de kerk 30 mei 1932 door pastoor J. Jansen
Sint Jozef Parochie