Sint Jozef Parochie

Acolieten, lectoren & misdienaars

Acolieten

De Acolieten verlenen hulp bij de Eucharistievieringen in het weekeinde en op feestdagen. Tevens verlenen zij hun diensten bij Uitvaarten en Huwelijksvieringen.
Afhankelijk van de drukte bij vieringen reiken zij ook de H. Communie uit.

Lectoren

De Lectoren lezen de lezingen en de voorbeden tijdens Eucharistievieringen in het weekeinde en op feestdagen.
Eventueel assisteren zij ook bij het uitreiken van de H. Communie tijdens drukke vieringen, of als de priester geen andere assistentie heeft.

Misdienaars

Waarom zou je misdienaar worden?

Misdienaar zijn is belangrijk werk. Jouw hulp zorgt ervoor dat de mensen in de kerk een mooie viering hebben. Maar het is ook leuk, je hebt iets te doen en hoeft niet alleen maar stil op je plaats te zitten als je naar de kerk gaat.

Wat doet een misdienaar?

Een misdienaar helpt de priester bij een viering in de kerk. Je trekt daarvoor speciale kleding aan. 

Soms ben je met meerderen tegelijkertijd misdienaar/acoliet.
De taken worden dan onder elkaar verdeeld.
Hier een aantal mogelijkheden:

  • Je helpt bij het klaarmaken van het altaar, en het opruimen daarvan na afloop.
  • Je loopt bij het halen en terugbrengen van het evangelieboek mee met kaarsen/toortsen.
  •  je helpt bij het wierookvat aangeven of de kwast met wijwater.

Wie kan misdienaar worden?

Zowel meisjes als jongens mogen als zij gedoopt zijn en de 1e Communie hebben gedaan misdienaar worden.

Hoe word je misdienaar?

Jij of je ouders kunnen je aanmelden bij het secretariaat van jouw kerk of bijvoorbeeld bij een koster voor of na de viering. Zij geven jouw gegevens door aan degene die in jouw kerk de planning van de misdienaars doet.

Je hoeft natuurlijk niet gelijk alles te kunnen, je gaat eerst oefenen en er is altijd iemand die het al goed kan en die je dan precies vertelt wat je moet doen. Dit kan een andere misdienaar zijn, acoliet of koster.

Sint Jozef Parochie