Sint Jozef Parochie

Actueel

Op deze pagina kunt u in de agenda zien wat er te doen is in onze parochie.

U kunt de nieuwsberichten lezen van diverse gebeurtenissen en acties die gehouden worden in de Vasten en in de Advent.

We doen ons best om de nieuwsberichten zo actueel mogelijk te houden. Dat betekent, dat hetgeen geweest is ook zo snel mogelijk van de website wordt afgehaald, maar het is wel altijd terug te vinden. Bezoek hiervoor het archief, ga naar ‘Actueel’ en onder het rolmenu staan de archiefmappen: ‘Archief nieuwsberichten 2016’ en andere jaren.

Ook staan hier de kerkberichten, zoals deze vermeld worden in de huidige huis-aan-huisbladen; ook de misintenties van de komende week zijn hierin vermeld.

Sint Jozef Parochie