Sint Jozef Parochie

Kerkberichten en misintenties

Op deze pagina kunt u de kerkberichten en misintenties lezen van de diverse kerken zoals ze ook vermeld staan in de Nieuwsklok


Hieronder vindt u algemene informatie mbt de St Jozef Parochie.


Zondag 10 juli:
11.00 uur: Dank U Wel viering voor alle vormelingen, communicanten en dopelingen en hun families 
Petruskerk in Oisterwijk

Sint Jozef Parochie