Sint Jozef Parochie

Kerkberichten en misintenties

Op deze pagina kunt u de kerkberichten en misintenties lezen van de diverse kerken zoals ze ook vermeld staan in de Nieuwsklok


Hieronder vindt u algemene informatie mbt de St Jozef Parochie.


Vrijdag 22 september
20.00 – 21.30 uur: Borrelen enzo…. Borrelavond voor vrouwen in het Jozefcentrum

Donderdag 28 september
19.30 – 21.00 uur: Bijbellezen, de brief van Jakobus in het Jozefcentrum

Vrijdag 29 september
18.30 – 20.30 uur: Pizzaclub voor jongeren van 10 tot 18 jaar in het Jozefcentrum

Dinsdag 3 oktober
19.30 – 21.00 uur: Geloofsbezinning in het Jozefcentrum

Sint Jozef Parochie