Sint Jozef Parochie

Reguliere vieringen

Vieringen op zondag

Zondag is voor christenen de eerste dag van de week. Dit is de dag waarop de vrouwen naar het graf gingen, maar ze vonden het Lichaam van Jezus niet, want Hij stond op uit het graf. Als gelovige Katholieken komen wij daarom juist op zondag samen om de verrijzenis van Jezus te vieren. We luisteren naar lezingen uit Gods Woord en we nuttigen het Lichaam en Bloed van Jezus, zoals Hij ons opdroeg te doen tot zijn gedachtenis. We luisteren de vieringen op met gezangen met de ondersteuning van een koor, of door samenzang. Met vreugde zien we iedereen komen die dit met ons wil vieren: u bent ook van harte welkom.

Vieringen door de week

Ook op de weekdagen vieren wij de verrijzenis van Jezus en daarbij bent u eveneens van harte welkom. In tegenstelling tot de vieringen op de zondagen, wordt er niet gezongen en spreken we van een ‘stille Mis’.

Tijden van vieringen

Voor de tijden van alle reguliere vieringen in de kerken van onze parochie vindt u hier een overzicht. Alle vieringen kunt u met de opgegeven intenties per kerk ook terugvinden bij de parochieberichten op deze website.

Koffie drinken na de H. Mis op zondag

Iedereen is van harte uitgenodigd voor een kopje kofje na afloop van de viering

 • H. Lambertuskerk:
  elke eerste zondag van de maand na de H. mis van 9.30 uur
 • Kerk St. Jans Onthoofding:
  wekelijks na de H. Mis van 9.30 uur
 • St. Petruskerk:
  elke 4e zondag van de maand na de H. mis van 11.00 uur
 • H. Joanneskerk:
  elke eerste zaterdag van de maand na de H. mis van 17.00 uur

 

Sint Jozef Parochie