Sint Jozef Parochie

Nieuws

Actie Kerkbalans

Geef vandaag voor de kerk van morgen  Inmiddels bestaan wij als Sint Jozefparochie alweer vijf jaar. Een fusie brengt grote veranderingen met zich mee. Mensen moeten hieraan wennen, maar het is een goede ontwikkeling dat steeds meer mensen op verschillende locaties binnen onze parochie naar de...

Bijeenkomsten Geloofsbezinning

Na de vier bijeenkomsten in de advent voorafgaand aan Kerstmis, willen we in het nieuwe jaar maandelijks bijeenkomen rond een thema of bijbelfragment dat niet zo vaak aan bod komt, maar toch verrassend veel te zeggen heeft. De bijeenkomsten zijn telkens de laatste dinsdag van de maand. In de maand m...

Huiszegen 2021

Er bestaat een oud gebruik om aan het begin van het nieuwe jaar je huis te laten zegenen. Vaak schreef een priester aan de ingang van ieder huis het jaartal en daarbij de letters C+M+B.  Tegenwoordig hangt men een voorgedrukte kaart in huis die met Driekoningen door de priester worden gezegend....

Eerste aankondiging actie Kerkbalans 2021

In de komende weken vragen wij weer uw aandacht voor een financiële bijdrage. De Katholieke en protestantse kerken zullen via de radio, tv, website, facebook en youtube aan u vragen om mee te doen onder het motto: ‘Geef vandaag voor de Kerk van morgen’.  Ook onze Jozefparochie zal bij u a...

Nieuwjaarswens 2021

Aan het begin van het nieuwe jaar hebben we de neiging om terug te kijken naar de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Het jaar 2020 hebben we afgesloten, het zal de geschiedenis ingaan als Coronajaar dat de wereld in zijn greep hield.  Een nieuw jaar staat voor de boeg. We beginnen het nieu...

Pastor Ad Verest

Pastor Ad Verest heeft van de bisschop een nieuwe benoeming gekregen in de St. Christoffel parochie in Dreumel. We zijn hem dankbaar voor al zijn activiteiten in de St. Jozef parochie. Door de coronamaatregelen kan er helaas geen afscheidsreceptie gegeven worden. Wij wensen pastor Ad Verest een go...

Bericht van Pastor Ad Verest

Beste parochianen uit Moergestel, Haaren en Oisterwijk, Binnenkort is het zover: dan ga ik vanuit onze Jozefparochie verhuizen naar de Christoffelparochie in West Maas en Waal. Na anderhalf jaar van ziekte en beginnend herstel krijg ik daar in het rivierenlandschap tussen de Maas en de Waal een ti...

Nalaten aan de parochie

Dichtbij huis - dichtbij uw hart Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof vieren we in de kerk, waar we samen bidden en nadenken over het leven. Waar we belangrijke momenten als geboorte en huwelijk vieren en troost vinden bij zi...

Vormselvoorbereiding 2021

De parochie St. Jozef start in januari 2021 a.s. met de voorbereiding van het H. Vormsel voor alle kinderen uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk. De Vormselvoorbereiding zal plaats vinden in het St. Jozef Centrum, Kerkstraat 95A te Oisterwijk. De vormselviering vindt voor alle kinderen uit de paroch...

Pizzaclub St. Jozef

Voor jongeren van 12 tot 18 jaar We komen 1x per 6 weken bij elkaar van  18.30 tot 20.30 uur  In het Jozefcentrum, Kerkstraat 95A Oisterwijk (naast de Petruskerk) Samen eten (Pizza, friet) Gastspreker vorming discussie spel film vriendschap gezelligheid Datums 2020: 27 novemb...

Geestelijke Communie

Niet alleen in nood, maar allereerst omwille van de liefde van Christus willen gelovigen, in navolging van de heiligen, dikwijls enkele ogenblikken denken aan de liefde die de Heer ons heeft getoond in de geheimen van zijn heilswerk, en daarbij vragen met Hem verenigd te mogen blijven.  In de ...

Communievoorbereiding 2021 Haaren

Informatie aanmelden Eerste Heilige Communie Haaren Beste ouders/verzorgers, De kinderen van groep 4 hebben de leeftijd bereikt waarop zij kunnen deelnemen aan de Eerste Heilige Communie. Om u, als ouder(s) van de communicant, wat meer te informeren over de betekenis van de Communie en het project...

Communievoorbereiding 2021 (Moergestel/Oisterwijk)

INFORMATIE / AANMELDEN EERSTE HEILIGE COMMUNIE (Moergestel en Oisterwijk) Beste ouders/verzorgers, De kinderen van groep 4 hebben de leeftijd bereikt waarop zij kunnen deelnemen aan de Eerste Heilige Communie. Om u, als ouder(s) van de communicant, wat meer te informeren over de betekenis van de C...

Kerstboodschap

„Vreest niet, want zie…Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer.” Het is nu de donkerste maand van dit bewogen jaar. Weinig tot niets is nog normaal, alles is anders geworden. We moeten leven met dagelijkse nieuwsberichten over corona. Soms met hoop en dan weer vrees, tussen licht en d...

Advent

EEN NIEUW LITURGISCH JAAR...  Zondag beginnen we een nieuw liturgisch jaar als we de advent ingaan. Het is een tijd van bezinning over de aanwezigheid van Christus in ons dagelijks leven. Het woord "Advent" is ontleend aan het Latijnse woord "Adventus" wat "Komst" betekent. De adventstijd help...

Adventsactie

SAMEN ADVENT BELEVEN? Als we bij elkaar komen om de mis te vieren, kun je het gevoel ervaren dat we daar sámen het lichaam van Christus vormen. Die mooie ervaring missen we, nu we maar met weinigen bij elkaar mogen komen. In de geloofsgesprekken wordt vaak gezegd dat door iets voor een ander te do...

Begraafplaatsen parochie St. Jozef

Begraafplaats Haaren BEGRAAFPLAATSEN IN HAAREN, MOERGESTEL EN OISTERWIJK De herfstbladeren dwarrelen neer. Een verlate waterige zon schijnt laaghangend onder de bomen. Het einde van de middag reikt naar het westen, het Avondland ligt al ver achter ons. Het carillon uit de schalmen van de kerktoren klinkt en maant ons t...

Kerkelijk afscheid in onze tijd

Kerkelijk afscheid in onze tijd Tot voor enkele jaren stond het kerkelijk afscheid van een overledene gelijk aan een uitgebreide viering in de kerk met aansluitend het begraven van de overledene op het kerkhof. Alles op één locatie en op dezelfde dag. Aan die vanzelfsprekende koppeling van uitva...

Bijzonder St Ceciliafeest

Cecilia is een Romeinse martelares en heilige in de Katholieke Kerk. De gedenkdag van de heilige is 22 november. Volgens de legende kwam ze uit een Romeinse voorname familie, Gens Caecilia. Ze zou zeer jong zijn gedwongen te huwen met iemand uit een andere Romeinse adellijke familie. Zij is bescherm...

Dank aan het bestuur en pastoraal team

Muziek brengt mensen samen; Muziek geeft mensen hoop; Muziek bevrijdt de tranen; Muziek laat verdriet de vrije loop. Muziek helpt mensen rouwen; Muziek kan bruggen bouwen; Zij uit als woorden falen, haar gevoel in alle talen. Met dit gedicht van (Caroline Duusings), dank ik het pastoraal team en...

Monument als waardig afscheid

Ooit hebben mensen afscheid moeten nemen, begraven en vergeten, onbekend en herbegraven, onze medemens. Op 2 november, Allerzielen werden op het kerkhof in Haaren bloemstukken gelegd op een nieuw graf.  Een verzamelgraf voor overledenen die begraven lagen rond de waterstaatskerk, de kerk die i...

Het Diri-Organ-Koor

Vanwege het Coronavirus mag er al weken geen koor zingen tijdens Eucharistievieringen. Tijdens een stille viering is Christus natuurlijk net zo goed aanwezig als in een H. Mis met zang. Toch beleef je het anders als er wordt gezongen. Daar moet de Dirigent van het Kerkkoor in Haaren ook aan gedacht...

Aanmelden weekendvieringen

Haaren: Zondag 9.30 uur (H. Lambertuskerk) Aanmelden alleen telefonisch bij Jolanda Franken van ma t/m vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur Tel: 06 – 82 01 11 53 Moergestel: Zondag 9.30 uur (Kerk St. Jans Onthoofding) Aanmelden alleen telefonisch bij Jacqueline Vis telefonisch: 06 – 52 10 42 51 ...

Afspraken eucharistievieringen ivm covid-19

EXTRA MAATREGELEN MBT CORONAVIRUS Het bestaande advies protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gedateerd op 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen: •    Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusie...

Alpha cursus gaat online

Voor de tweede keer hebben we onze Alpha cursus moeten annuleren vanwege de de coronabesmettingen en de maatregelen vanuit de overheid en kerken. Maar wij hebben goed nieuws!! Er is namelijk een alternatief: de Alpha online. Wat is Alpha? De “Alpha” is een beginnerscursus voor iedereen die mee...

Hubertusbroodjes zegenen

Hubertusbroodjes zegenen, (3 nov. Feestdag) bij bakkerij Van Hulten in Moergestel, Bakkerij Gillis in Oisterwijk en Haaren en Robèrt van Beckhoven in Oisterwijk.     ...

Sander weer in Oeganda

Op 3 oktober kon Sander Kesseler eindelijk weer vertrekken naar zijn werk in Oeganda. Daar aangekomen moest hij in de hoofdstad eerst 10 dagen in quarantaine. Maar hij kreeg wel bericht dat de kinderen In het vluchtelingenkamp de eerste doos geopend hadden en blij waren met de pennen en een enkele k...

Afscheid Harrie Termeer organist Kerkkoor Haaren

Afgelopen zondag hebben we aan het einde van de eucharistieviering  even stilgestaan bij het afscheid van Harrie Termeer als organist van het kerkkoor. Al sinds 1991 was Harry actief. Eerst als organist en in 1999 nam hij ook het stokje over als dirigent van het kerkkoor. In 2013 kreeg het koo...

Hein van Cuyck; 25 jaar vrijwilliger begraafplaats Moergestel

Het is alweer 26 jaar geleden dat door Sjef van Roessel het initiatief werd genomen om mensen bij elkaar te brengen die  hun vrije tijd wilden besteden om  de begraafplaats te onderhouden. Inmiddels zijn de meesten van de groep vervangen. Er is echter één persoon die nog steeds bij die v...

Afscheid van Jos de koster

In een volle Lambertuskerk namen we afscheid van onze Jos, de koster. Van de pastoor kreeg hij de Jozefspeld opgespeld als dank omdat hij meer dan 25 jaar koster is geweest en voor de vele andere hand- en spandiensten. Ook Mien werd in de bloemetjes gezet. Namens iedereen JOS BEDANKT!! Beste ...

Moergestel helpt Bolivia

Theo met 2 afgestudeerde jongeren van de Middelbare school. Dit jaar geen TOER MEE vanwege het coronavirus.  De sponsorfietstocht TOER MEE kan dit jaar niet door gaan om het werk van de Moergestelse pater Theo Raaijmakers te steunen. In Cochabamba (Bolivia) doen zijn scholen erg goed werk bij de opvang van straatjeugd, die hij de gelegenheid geeft een ...

Zegening H. Hartbeeld begraafplaats Moergestel

Aanstaande donderdag 13 augustus om 10.30 uur zal het H. Hartbeeld gezegend worden. Het beeld is geschonken door Cees en Tiny van Gisbergen. De werkgroep van de begrafenisplaats heeft het gerestaureerd en een eervolle plaats gegeven op de begrafenisplaats in Moergestel....

Nieuwe bestuursleden stellen zich voor!

Hieronder kunt u kort wat lezen over de nieuwe betuursleden van onze parochie. Wilt u weten wie er nog meer in het bestuur zitten dan kunt u dat hier zien. Mijn naam is Walter van de Sande, 68 jaar. Ik begeleid, binnen het kerkbestuur, de begraafplaatsen. Ik ben zelfstandig transportonderneme...

Een dankbaar geschenk aan onze parochie

Foto: Tiny van Gisbergen Op zijn sterfbed schonk Cees van Gisbergen aan de parochie een levensgroot Heilig Hartbeeld wat decennialang in zijn achtertuin stond. Eind oktober 2019 zijn vrijwilligers van de begraafplaats het beeld bij Cees en Tiny komen halen om het op te knappen, voordat het definitief een plaats zou krijgen ...

Misintentie-kaartje geven.

Een misintentie-kaartje is een kaartje welke u kunt geven aan de nabestaanden van een overledene. Steeds vaker zien en horen we dat mensen liever geen bloemen geven, bijvoorbeeld omdat de overledene gecremeerd wordt.  Met een misintentie-kaartje kunt u bv 1 of meerdere missen ge...

De relatie tussen kerk & school

Onderzoek Onlangs is er de koepelorganisatie voor het christelijk en katholiek onderwijs, genaamd Verus, een onderzoek gedaan naar de relatie tussen kerk en school in Nederland. Uit dit onderzoek (januari 2018, bron: www.verus.nl) is gebleken dat maar liefst 84% van de gepeilde scchoolleiders ...
Sint Jozef Parochie