Sint Jozef Parochie

Nieuws

Allerheiligen en Allerzielen

De eerste dagen van de maand november staan in het teken van Allerheiligen en Allerzielen. Deze spirituele dagen in de Kerk moedigen ons aan om na te denken over de schoonheid van ons katholiek geloof en de waardigheid van elke ziel. We hebben allemaal het leven ontvangen van God en we zullen allema...

Aanmelden weekendvieringen

Haaren: Zondag 9.30 uur (H. Lambertuskerk) Aanmelden alleen telefonisch bij Jolanda Franken van ma t/m vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur Tel: 06 – 29 05 75 46 Moergestel: Zondag 9.30 uur (Kerk St. Jans Onthoofding) Aanmelden alleen telefonisch bij Jacqueline Vis telefonisch: 06 – 52 10 42 51 ...

Afspraken eucharistievieringen ivm covid-19

EXTRA MAATREGELEN MBT CORONAVIRUS In de afgelopen week (4-8 oktober) is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus en de kerken in Nederland n.a.v. zijn oproep van maandag 5 oktober aan de kerken om het maximale aa...

Woord van bemoediging Bischoppen

Kardinaal Eijk en de bisschoppen roepen op tot gebed: “Ik denk dan aan wat de heilige Theresia van Lisieux zei over het gebed. Het gebed is een opwelling van het hart, datgene wat in ons omgaat. En het is een simpele blik op de hemel. Simpel, omdat het gebed eenvoudig kan zijn. Je verruimt daardoo...

Alpha cursus gaat online

Voor de tweede keer hebben we onze Alpha cursus moeten annuleren vanwege de de coronabesmettingen en de maatregelen vanuit de overheid en kerken. Maar wij hebben goed nieuws!! Er is namelijk een alternatief: de Alpha online. Wat is Alpha? De “Alpha” is een beginnerscursus voor iedereen die mee...

Oktober Mariamaand - Rozenkransmaand

In Fatima (Portugal) is de heilige Maagd Maria verschenen om onze persoonlijke toewijding aan haar Onbevlekt Hart te vragen en het bidden van de rozenkrans. In deze oktobermaand, speciaal toegewijd aan onze hemelse Moeder en de Mariadevotie van de rozenkrans, zijn we daarom extra uitgenodigd om on...

Het Diri-Organ-Koor

Vanwege het Coronavirus mag er al weken geen koor zingen tijdens Eucharistievieringen. Tijdens een stille viering is Christus natuurlijk net zo goed aanwezig als in een H. Mis met zang. Toch beleef je het anders als er wordt gezongen. Daar moet de Dirigent van het Kerkkoor in Haaren ook aan gedacht...

Wereldmissiemaand

Behalve rozenkrans-maand, waarbij Maria weer in het licht gezet wordt, is oktober ook de missiemaand. Dit jaar is het motto: 'Gelukkig de vredestichters'. Missio wil in West-Afrika stemmen van hoop laten horen te midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en de coronacrisis. In Niger e...

Vormselviering

Foto: Masja - Foto Vlaminckx Met voldoening wordt teruggeblikt op de Vormselviering 26 september. Na enkele maanden van afwisselende voorbereiding en opeens een onderbreking vanwege het coronavirus, was het toch eindelijk zover.  Afgelopen zaterdag 26 september ontvingen 22 jongens en meisjes uit Haaren, Moergestel en Oi...

Afscheid Harrie Termeer organist Kerkkoor Haaren

Afgelopen zondag hebben we aan het einde van de eucharistieviering  even stilgestaan bij het afscheid van Harrie Termeer als organist van het kerkkoor. Al sinds 1991 was Harry actief. Eerst als organist en in 1999 nam hij ook het stokje over als dirigent van het kerkkoor. In 2013 kreeg het koo...

We gaan weer koffiedrinken

In Haaren (elke 1e zondag van de maand) en in Moergestel (elke zondag) is men al begonnen met gezellig samenzijn na de H. mis. In Oisterwijk gaan we ook weer beginnen met koffiedrinken in het Jozefcentrum op elke 4e zondag van de maand na de H. mis van 11.00 uur in de Petruskerk. We starten as...

Eerste Heilige Communieviering Moergestel/Oisterwijk

In de voorbije maanden hebben 26 kinderen uit Moergestel en Oisterwijk zich stap voor stap voorbereid op hun Eerste Heilige Communie. Op zondag 20 september was het eindelijk zover. Onder een stralende najaarszon werden de communicantjes begeleid naar een sfeervolle versierde Petruskerk. Tijdens d...

Hein van Cuyck; 25 jaar vrijwilliger begraafplaats Moergestel

Het is alweer 26 jaar geleden dat door Sjef van Roessel het initiatief werd genomen om mensen bij elkaar te brengen die  hun vrije tijd wilden besteden om  de begraafplaats te onderhouden. Inmiddels zijn de meesten van de groep vervangen. Er is echter één persoon die nog steeds bij die v...

Alpha cursus gaat weer van start

Wij hebben goed nieuws! Op dinsdag 29 september gaan we weer van start met de Alpha-cursus! De “Alpha” is een beginnerscursus voor iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof. Maar ook voor diegene die zijn geloof wil verdiepen of wil groeien in persoonlijke ontwikkeling of in rela...

Afscheid van Jos de koster

In een volle Lambertuskerk namen we afscheid van onze Jos, de koster. Van de pastoor kreeg hij de Jozefspeld opgespeld als dank omdat hij meer dan 25 jaar koster is geweest en voor de vele andere hand- en spandiensten. Ook Mien werd in de bloemetjes gezet. Namens iedereen JOS BEDANKT!! Beste ...

Hulp en aandacht voor Agwara

Update 5 sep: Half juni hebben we een oproep gedaan om schoolmateriaal en/of een kaart met een groet mee te brengen naar de kerk. 25 juli hebben we met Sander Kesseler alles in 3 dozen verpakt en verzonden via post.nl naar Kitgum. Het was een mooi resultaat. De verwachting is dat de dozen over...

Moergestel helpt Bolivia

Theo met 2 afgestudeerde jongeren van de Middelbare school. Dit jaar geen TOER MEE vanwege het coronavirus.  De sponsorfietstocht TOER MEE kan dit jaar niet door gaan om het werk van de Moergestelse pater Theo Raaijmakers te steunen. In Cochabamba (Bolivia) doen zijn scholen erg goed werk bij de opvang van straatjeugd, die hij de gelegenheid geeft een ...

Boekentassen zegenen

Afgelopen zondag tijdens de eucharistieviering zijn er boekentassen gezegend voor een goed begin van een nieuw schooljaar....

Nieuws uit het kamp in Uganda

Overal ter wereld zijn de gevolgen te voelen van het corona virus. Zo ook bij ons in het vluchtelingenkamp. Dagelijks heb ik contact met mensen uit het kamp. Sinds 22 maart zijn de scholen in het kamp gesloten. We laten de kinderen wel 1x per dag naar school komen om hen toch een maaltijd aan te bi...

Zegening H. Hartbeeld begraafplaats Moergestel

Aanstaande donderdag 13 augustus om 10.30 uur zal het H. Hartbeeld gezegend worden. Het beeld is geschonken door Cees en Tiny van Gisbergen. De werkgroep van de begrafenisplaats heeft het gerestaureerd en een eervolle plaats gegeven op de begrafenisplaats in Moergestel....

Hoogfeest Maria Ten Hemelopneming

Ook dit jaar vindt op ZATERDAG 15 AUGUSTUS weer de openluchtmis plaats ter ere van het hoogfeest Maria Ten Hemelopneming. De eucharistieviering begint om 19.00 uur en wordt gehouden achter de Mariakapel aan de Oisterwijkseweg. Iedereen is uitgenodigd om deze Eucharistieviering bij te wonen. Bij sle...

Nieuwe bestuursleden stellen zich voor!

Hieronder kunt u kort wat lezen over de nieuwe betuursleden van onze parochie. Wilt u weten wie er nog meer in het bestuur zitten dan kunt u dat hier zien. Mijn naam is Walter van de Sande, 68 jaar. Ik begeleid, binnen het kerkbestuur, de begraafplaatsen. Ik ben zelfstandig transportonderneme...

Afscheid bestuurslid Frans Vermeer

Frans Vermeer heeft inmiddels afscheid genomen als bestuurslid van onze parochie St. Jozef. 18 jaar lang heeft hij zijn talenten ingezet voor de parochie. Vanuit het bestuur van de Petrusparochie heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de fusie van de vijf parochies tot de nieuwe parochie S...

Schoolspullen voor Uganda

Op initiatief van de MOV-groep (Missie, Ontwikkeling, Vrede) van de Sint Jozef parochie zijn er in de afgelopen weken schoolspullen ingezameld voor de vluchtelingen in het kamp in Uganda. Vele parochianen hebben pennen, schriften en rekenmateriaal naar onze kerken gebracht.   De opbrengst is...

Vakantie, een tijd van rust en ontspanning

De zomervakantie staat voor de deur. Een tijd dat onze drukte niet zo veeleisend is. Vrij van allerlei verplichtingen, even een periode van het rustiger aan te doen. De vakantie schenkt ons een tijd die anders is dan anders: voor recreatie en waarin we kunnen reflecteren over de grote lijnen van het...

Geestelijke Communie

Niet alleen in nood, maar allereerst omwille van de liefde van Christus willen gelovigen, in navolging van de heiligen, dikwijls enkele ogenblikken denken aan de liefde die de Heer ons heeft getoond in de geheimen van zijn heilswerk, en daarbij vragen met Hem verenigd te mogen blijven.  In de ...

Hulpbisschop Mutsaerts medepastor in onze parochie

Versterking in het pastorale team Verheugd zijn wij met de benoeming van hulpbisschop Rob Mutsaerts in onze St. Jozef Parochie. Monseigneur Mutsaerts heeft zelf te kennen gegeven voor 50 procent pastorale activiteiten te verrichten zoals eucharistievieringen, uitvaarten, catechese en pastorale cont...

Speciaal voor tieners

4U! & HIGHTIME Het 4U!-team is een werkgroep van de Katholieke Charismatische Vernieuwing die momenteel bestaat uit 8 studenten tussen de 19 en 24 jaar. Zij zijn zelf in hun tienerjaren naar 4U! en Hightime geweest en hebben tijdens de kampen zelf ontdekt dat God een persoonlijke God is die van...

Een dankbaar geschenk aan onze parochie

Foto: Tiny van Gisbergen Op zijn sterfbed schonk Cees van Gisbergen aan de parochie een levensgroot Heilig Hartbeeld wat decennialang in zijn achtertuin stond. Eind oktober 2019 zijn vrijwilligers van de begraafplaats het beeld bij Cees en Tiny komen halen om het op te knappen, voordat het definitief een plaats zou krijgen ...

Bericht van pastor Ad Verest

Beste parochianen, Het is al weer lange tijd geleden dat het parochiebestuur mij verzocht heeft om iets te schrijven over mijn gezondheid. Nu ben ik opnieuw gevraagd jullie iets te laten weten over hoe ik het momenteel maak. Er is de afgelopen tijd veel gebeurd. In feite zijn er in één jaar drie...

Mededeling: Grafruimingen kerkhof Haaren

Foto: Masja Vlamicx Wegens de huidige bijzondere omstandigheden vinden er in het voorjaar GEEN grafruimingen plaats. De grafruimingen over 2018 en 2019 wordt uitgevoerd in het najaar van 2020. Voor vragen kunt u contact opnemen met de beheerder, Henk Kemps. 0411 - 62 30 60...

Gedeelde smart

Door dit verschrikkelijke virus worden we ineens uit ons dagelijks ritme gehaald. We kunnen niet meer naar school of naar ons werk. Ineens zitten we thuis en worden we beperkt in ons beweging. We worden teruggeworpen op ons zelf. Hoewel we nu langzaam weer meer ruimte krijgen, moeten we wennen aan d...

Sacramentszondag

Aanstaande zondag vieren we in de Kerk het hoogfeest van het Heilig sacrament. We gedenken met dit feest dat Jezus in ons midden woont. Waar je ter wereld ook komt, als je een katholieke kerk binnengaat, zie je in de buurt van het tabernakel een rode lamp branden. De rode godslamp brengt ons in he...

Drievuldigheidszondag

De Heilige Drie-eenheid, soms ook Drievuldigheid genoemd, is het mysterie van de Éne God in Drie Personen: God de Vader, God de Zoon (Jezus Christus) en God de Heilige Geest. De voorbije weken hebben wij in de kerk veel grote feesten gevierd: Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Daar tussen vieren wij...

Uitleg Pinksteren voor kinderen

Zie hieronder de uitleg over Pinksteren voor kinderen of bekijk het op youtube  ...

Pinksteren, De Heilige Geest die ons nieuwe kracht geeft

In de afgelopen maanden ondervonden we in ons leven veel invloed van het coronavirus. Ook in ons kerkelijk en sacramenteel leven heeft het virus een enorme impact. Er werd ons veel ontnomen. Toch moeten we hoopvol blijven. We worden uitgenodigd om verder te kijken. Op het einde van de maand mei en h...

Hoogfeest Hemelvaart van de Heer

Donderdag 21 mei op het Hoogfeest van Onze Lieve Heer Hemelvaart is er een eucharistieviering vanuit de kapel aan de Moergestelseweg. Deze viering is vanwege de corona maatregelen niet openbaar toegankelijk. De viering zal worden uitgezonden via MoergestelTV (MTV) op zaterdag 23 mei o...

Knuffelberen achter de ramen, in de meimaand Maria achter onze ramen!

De afgelopen weken werden achter de ramen van veel huizen knuffelberen geplaatst. Zo konden de kinderen op ‘berejacht’ in hun eigen omgeving. Een mooi initiatief, waarbij de jongsten onder ons werden gestimuleerd om eens met andere ogen te kijken naar de huizen in de straat. Nu de meimaand begon...

Laudato si’ week: 16 tot 24 mei 2020

Paus Franciscus heeft op 3 maart jl. in een videoboodschap katholieke gemeenschappen overal ter wereld uitgenodigd om van 16 tot 24 mei 2020 Laudato si’-Week te vieren. Dit vanwege de vijfde verjaardag van de encycliek Laudato si’ - over de zorg voor de schepping als ons gemeenschappelijk huis. ...

Koninklijke onderscheiding

Op 24 april mochten twee van onze actieve vrijwilligers een koninklijke onderscheiding ontvangen. Jan van Abeelen kreeg het onder meer voor zijn activiteiten voor de H.lambertuskerk Gerard van der Kaa mede voor zijn werkzaamheden ten behoeve van de H. Joanneskerk. Wij feliciteren Jan en Gerard me...

In de maand mei aan de hand van Maria

Midden in de tijd waarin we waakzaam moeten zijn om de ziekte te genezen en te stoppen begint vrijdag de meimaand. Mei geldt algemeen als de mooie lentemaand. De natuur beleeft haar wedergeboorte na de dorre winter. De bloesems kondigen de nieuwe lente aan. In deze maand mogen wij bijzonder aan de h...

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

De eerste zondag na Pasen heeft sinds 30 april 2000, de dag waarop zuster Faustina Kowalska door paus Johannes Paulus II heilig is verklaard, de naam gekregen: Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. In haar dagboek schrijft zuster Faustina, dat Jezus aan haar verschenen is en bij die gelegenheid ...

Decreet ontheffing zondagsplicht vanwege het corona virus

Lees hieronder het decreet waarin de bisschop de gelovigen ontheft van de zondagsplicht. ...

Club412 en The Passion

Helaas was het niet mogelijk om met onze club412 naar The Passion in Roermond te gaan. Toch is het ons gelukt om thuis apart maar toch met z’n allen om naar The Passion te kijken.  Via een groepsapp waren we in de mogelijkheid om samen te kletsen over het verhaal en de spelers. Ook kregen all...

Woord van de pastoor

DIERBARE PAROCHIANEN Hopelijk verkeren jullie in goede gezondheid. We proberen in ons dagelijks leven een goed ritme te vinden, die anders is dan we gewoon waren. Sinds een korte tijd is er veel veranderd in ons leven en het openbare leven. Iedereen leefde zijn leven, nu zijn we metgezellen in...

Verslagje Alpha cursus

Nieuwe Alpha van start in Oisterwijk. “Hèt moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.” Zo stond het in het klokje. ‘Er naar toegaan’ is de enige manier om te ervaren wat dat betekent. Dat heb ik afgelopen dinsdag dus gedaan. Het gevolg: de komende weken ga ik weer meed...

Bijzondere parochiedag

Zaterdag 15 februari kwamen mensen van verschillende koren en kerken naar het Jozefcentrum voor een speciale dag over koormuziek. De oorsprong van de kerk, oude en nieuwe testament, het tabernakel en mooie verbanden kwamen ter sprake. Later werd er gezongen en als afsluiting werd het geleerde tijden...

Alphacursus 2020

NIEUWE ALPHACURSUS VAN START IN OISTERWIJK Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. Alpha is een introductie in het christelijk geloof die ook in Oisterwijk wordt aangeboden door een samenwerking tussen de parochie St. Jozef protestantse kerk Oisterwijk e.o.. Wereldwijd hebben ruim 2...

Club412 gaat weer van start

Op zaterdagavond 14 september beginnen we weer!!! Club 412 is een jeugdclub voor tieners van 12 tot en met 16 jaar vanuit alle kerken in Haaren, Moergestel en Oisterwijk. Elke twee weken komt de club samen en gaan we samen praten en discussiëren over muziek, vriendschap, geloof en nog ve...

Misintentie-kaartje geven.

Een misintentie-kaartje is een kaartje welke u kunt geven aan de nabestaanden van een overledene. Steeds vaker zien en horen we dat mensen liever geen bloemen geven, bijvoorbeeld omdat de overledene gecremeerd wordt.  Met een misintentie-kaartje kunt u bv 1 of meerdere missen ge...

Parochie verkoopt landbouwgrond Moergestel

De parochie St. Jozef verkoopt een mooi verkaveld perceel landbouwgrond ter grootte van 1 hectare in Moergestel nabij de Reedijk Het perceel is gelegen aan de onverharde 'Blankemansweg' te Moergestel. Klik hier voor meer informatie over het perceel en contactgegevens...

Verslag: Lourdesreis parochie St. Jozef

Pelgrims van de St. Jozef parochie Lourdes, waar hemel en aarde elkaar raken… Maandag 16 september in alle vroegte 04.30 uur zijn we vertrokken naar Lourdes. Vanuit de parochie S. Jozef sloten we met 21 pelgrims aan bij de Limburgse bedevaarten, georganiseerd door het Huis voor de pelgrim. Na een voorspoedige vlucht vanaf Ma...

De relatie tussen kerk & school

Onderzoek Onlangs is er de koepelorganisatie voor het christelijk en katholiek onderwijs, genaamd Verus, een onderzoek gedaan naar de relatie tussen kerk en school in Nederland. Uit dit onderzoek (januari 2018, bron: www.verus.nl) is gebleken dat maar liefst 84% van de gepeilde scchoolleiders ...

Ad Schoenmakers ontvangt Jozefspeld

Afgelopen zondag is door pastoor Francis De Meyer de Jozefspeld uitgereikt aan Ad Schoenmakers vanwege zijn jarenlange inzet voor de ledenadministratie (St. Jans’ Onthoofding)....

Geluidsinstallaties Kerken

Het afgelopen jaar zijn er in onze kerken;  St Jans Onthoofding in Moergestel, St. Petruskerk in Oisterwijk en H. Lambertuskerk in Haaren de geluidsinstallaties aangepast en waar nodig zaken vervangen. Zo zijn er bijvoorbeeld nieuwe microfoons gekomen. Dit alles heeft er toe geleid dat de kwali...

Vormselvoorbereiding 2019/2020

De parochie St. Jozef start in november a.s. met de voorbereiding van het H. Vormsel voor alle kinderen uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk. De Vormselvoorbereiding zal plaats vinden in het St. Jozef Centrum, Kerkstraat 95A te Oisterwijk. De vormselviering vindt voor alle kinderen uit de parochie ...

Lourdesreis Bisdom Den Bosch

Gaat U mee op bedevaart naar Lourdes! De Lourdesgroep Bisdom ’s Hertogenbosch  verzorgt al 25 jaar bedevaarten naar Lourdes in samenwerking met het ‘Huis voor de Pelgrim. De groep bestaat uit vrijwilligers en verzorgsters die voor u vele hand en spandiensten verrichten tijdens de reis en i...

Kerkelijk afscheid in onze tijd

Kerkelijk afscheid in onze tijd Tot voor enkele jaren stond het kerkelijk afscheid van een overledene gelijk aan een uitgebreide viering in de kerk met aansluitend het begraven van de overledene op het kerkhof. Alles op één locatie en op dezelfde dag. Aan die vanzelfsprekende koppeling van uitva...

De Rozenkrans bidden; Brabants dagblad

Bron: Tom Tacken, Brabants Dagblad De rozenkrans bidden, in Oisterwijk doen ze het nog elke ochtend Met het hele gezin het rozenhoedje bidden, dat is voltooid verleden tijd. Maar in de Petruskerk van Oisterwijk komt nog elke ochtend een handjevol parochianen bijeen om tussen duim en wijsvinger het...

Bericht van pastor Ad Verest

Beste parochianen, lieve mensen, Het parochiebestuur heeft mij gevraagd iets te laten weten over hoe het met mij gaat. Gelukkig kan ik melden dat de operatie goed verlopen is, maar ook dat het herstel een stuk langer duurt dan verwacht. Nu, vier maanden na de ingreep, laten de lange termijn b...

Communievoorbereiding 2019/2020

Communievoorbereiding Oisterwijk en Moergestel In januari 2020  starten we met de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie voor kinderen vanaf groep 4 uit Oisterwijk en Moergestel.  De informatieavond heeft inmiddels al plaatsgevonden.  Was u niet in de gelegenheid om te komen m...

Begraafplaatsen parochie St. Jozef

Begraafplaats Haaren BEGRAAFPLAATSEN IN HAAREN, MOERGESTEL EN OISTERWIJK De herfstbladeren dwarrelen neer. Een verlate waterige zon schijnt laaghangend onder de bomen. Het einde van de middag reikt naar het westen, het Avondland ligt al ver achter ons. Het carillon uit de schalmen van de kerktoren klinkt en maant ons t...
Sint Jozef Parochie