Sint Jozef Parochie

Nieuws

Bijeenkomsten Geloofsbezinning

Maandelijkse bijeenkomsten onder leiding van Mgr. Rob Mutsaerts rondom een thema of fragment uit de Heilige Schrift dat niet zo vaak aan bod komt, maar toch verassend veel te zeggen heeft. De bijeenkomsten zijn telkens op een dinsdagavond. We starten om 19.30 en eindigen uiterlijk om 21.00 uur. Wa...

Borrelen enzo...

Voor alle vrouwen/moeders van de Jozefparochie en omgeving. Houd je van lekkere hapjes, drankjes en gezelligheid maar ben je ook op zoek naar meer verdieping in je leven en zou je God beter willen leren kennen? Kom dan naar de borrelclub!  Ongeveer een keer in de zes ...

Pizzaclub St. Jozef

pizza - vorming - vriendschap - sport - spel - film  Voor tieners tussen de 12 en 18 jaar. We komen ongeveer 1 keer in de 6 weken bij elkaar van 18.30-20.30 In het Jozefcentrum, Kerkstraat 95A Oisterwijk ( naast de Petruskerk) Deelname is gratis. Kom gezellig een keertje meedo...

Voedselhulp Oeganda

Steun voor een vergeten groep Sinds 7 juni zit Uganda voor een tweede keer in een Loc down zonder dat men tijd had zich voor te bereiden. Markten, reizen in elke vorm, winkels en dergelijke zijn verboden. Dit heeft een direct effect op mensen die afhankelijk zijn van hun dagelijkse arbeid, zoals h...

Het kerkkoor Haaren zoekt nieuwe leden

Het kerkkoor zingt weer. Tijdens de lockdown periode hebben 5 heren van het kerkkoor onder de bekwame leiding van dirigent Corné Pijnenburg vele eucharistievieringen muzikaal kunnen opluisteren. Zij hebben hiervoor vele positieve, stimulerende reacties gekregen. Op 29 juli heeft het koor de repet...

Oproep voor hulp, honger in Oeganda

Vanuit Oeganda bereikte ons het bericht via priester Sander Kesseler, dat er erg veel honger is! Dat is ernstig!! Er heerst een strenge lockdown. Voedsel is moeilijk te krijgen en veel duurder. Daarom vragen we u om mee te helpen. Kunt u wat geld missen voor de mensen daar? Wat zullen ze er enorm bl...

Dank U Wel viering communicanten Haaren

Voor alle communicanten van Haaren  Zaterdag 10 juli hadden de twee groepen communicanten samen de allerlaatste les als afsluiting van de eerste H. Communie aansluitend hebben ze allemaal frietjes gegeten in het parochiehuis en om 19.00 uur was de “Dank U wel viering”. Dankbaar dat er zov...

Dank U Wel viering vormelingen en communicanten Petruskerk

Zondag 4 juli was er een Dank U Wel viering in de Petruskerk voor alle vormelingen van de parochie en voor de communicanten van Oisterwijk en Moergestel. Het was een hele mooie viering en tijdens deze viering deden er nog een paar kinderen hun 1e H. Communie wat het extra bijzonder maakte. Na afloo...

Eerste Heilige Communievieringen in Haaren

Communicanten groep 1 Tijdens twee vieringen hebben 37 communicantjes het bijzondere sacrament van de 1e H. communie mogen ontvangen. Het was een groot feest in een mooie versierde kerk met trotse ouders, broertjes, zusjes en opa’s en oma’s en de communicantjes zagen er allemaal prachtig uit.  Foto’s tijden...

Eerste H. Communie Moergestel-Oisterwijk

Zondag 23 mei hebben 9 kinderen hun Eerste Heilige Communie mogen ontvangen. Wat was het een mooie dag voor iedereen, een groot feest in een mooie versierde kerk met trotse ouders, broertjes, zusjes en opa’s en oma’s en de communicantjes zagen er allemaal prachtig uit.  Foto’s...

Jubilaris vrijwilliger in Moergestel

Dinsdag 22 juni kwamen in Moergestel de vrijwiligers bijeen, die het onderhoud van het kerk interieur verzorgen. Onder het genot van een kopje koffie met gebak sprak pastoor Francis de vrijwilligers toe en maakte bekend dat er een jubilaris is. Cilia Smits-Smulders is al 50 jaar vrij...

Auto/ vervoermiddelen zegening

Het is een mooie traditie om uw auto, of welk vervoermiddel u ook gebruikt, te laten zegenen voor u met vakantie gaat. Op zaterdag 3 juli is er na de heilige mis van 17.00 uur gelegenheid om uw vervoersmiddel te laten zegenen op het plein voor de H. Joanneskerk.  Aanrijroute vanaf de Peperstra...

Gebouwen en onderhoud parochie St. Jozef

Vraagt U zich ook wel eens af wat een parochie zoals de Jozefparochie, doet met de gelden die zij ontvangt? Een grote post ieder jaar weer is groot, planmatig onderhoud aan onze historische gebouwen.  Twee jaar geleden is de kerk in Haaren van binnen nieuw geschilderd en vorig jaar is er ...

Viering 50-jarig priesterjubileum

Afgelopen zondag vierde Christof van Buijtenen zijn 50-jarig priesterjubileum met een H. Mis in de mooi versierde Petruskerk.  Na een welkomstwoord door pastoor Francis De Meyer ging  emeritus-pastoor Van Buijtenen zelf voor in de mis. De viering werd opgeluisterd met orgelspel en met moo...

23 mei viering Heilig Vormsel

Eerste Pinksterdag zondag 23 mei om 13.30 uur zullen 19 jongeren tijdens een feestelijke eucharistieviering in de St. Petruskerk hun Heilig Vormsel ontvangen. Mgr. Mutsaerts zal het H. Vormsel komen toedienen.   De viering wordt muzikaal ondersteund door de praiseband Upsite Down. Dit is...

Aanvulling opbrengst vastenactie en project

Nu de Paastijd, Pinksteren, Drievuldigheidszondag en Sacramentsdag, helemaal achter ons ligt, wordt het tijd om u de resultaten van de Vastenactie te laten weten.  Vorige week las u al de opbrengst in de collectebussen van onze 4 kerken € 2.405,72 was. Maar het meeste geld is bij de Vastenac...

Opbrengst Vastenactie 2021

Voor het 2e jaar tijdens de Vastentijd  steunen wij het landbouwproject onder de naam Agwara in Noord-Oeganda. In 2021 zullen daken klaargemaakt worden voor wateropvang. Omdat vorig jaar vanwege corona landbouwopleiding niet mogelijk was, zal er een deskundige uitgenodigd worden voor training ...

Oecumenische Pinksterviering

Pinksterviering in het natuurtheater! Na zoveel tijd van beperkingen, is er op Eerste Pinksterdag een oecumenische viering in het Natuurtheater! Het thema dit jaar is: NIEUWE KRACHT Waar die kracht te halen is, dat horen we daar in de mooie natuur! Ook kinderen zijn van harte welkom. Uiteraard houd...

13 mei: Onze Lieve Heer Hemelvaart

Feestelijke openluchtmis op 13 mei Onze Lieve Heer Hemelvaart in Moergestel.  Ook dit jaar vindt op Hemelvaartsdag een openluchtmis plaats in het bos achter de kapel van Onze lieve Vrouw van de vrede aan de Oisterwijkseweg in Moergestel. Graag verwelkomen wij u voor de feestelijke viering ...

Meimaand - Maria maand

Een nieuwe maand is weer aangebroken. Mei geldt algemeen als de mooie lentemaand. De natuur beleeft haar wedergeboorte na de dorre, koude winter. De bloesems kondigen de nieuwe lente aan. In deze maand mogen wij bijzonder aan de hand van Maria gaan.  Wij eren onze hemelse Moeder, die in de Hem...

Bericht MOV; vastenactie 2021

Pasen is weer voorbij. In de Nieuwsbrief van de vastenactie lezen we dat ondanks de Corona maatregelen er toch mooie initiatieven en acties zijn geweest. Zo kon je virtueel door Afrika wandelen en daar hebben 350 mensen aan meegedaan die samen ruim 35.000 km hebben gelopen!! En daarmee bijna € 24....

Even voorstellen: Pater Elias Leyds

Aangevlogen en nu al thuis. Een nieuw gezicht in de parochie: mijn naam is pater Elias Leyds. Geboren (1958) en daarna een paar jaar getogen in Eindhoven. Ik ben pater, bij de Broeders van Sint Jan. Ik hoor bij de priorij in Utrecht, maar ben met een speciale opdracht op pad gestuurd. Met een aant...

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

De eerste zondag na Pasen heeft sinds 30 april 2000, de dag waarop zuster Faustina Kowalska door paus Johannes Paulus II heilig is verklaard, de naam gekregen: Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. In haar dagboek schrijft zuster Faustina, dat Jezus aan haar verschenen is en bij die gelegenheid ...

Paasboodschap

Goede Week en Pasen De Veertigdagentijd loopt ten einde en vreugde van Pasen staat voor de deur. We worden in deze Goede Week uitgenodigd om samen bij de Heer en de leerlingen te zijn; in de bovenkamer bij het Laatste Avondmaal, in de Hof van Olijven, langs de kruisweg, op Golgotha en heel vro...

Terugblik: Palmpasen en Kruiswegviering voor kinderen

Foto's van  mooie Palmpasen vieringen en kruisweg voor kinderen binnen onze parochie St. Jozef                ...

Overlijden emeritus pastoor Wim Muskens

Op donderdag 18 maart 2021 is in het verzorgingshuis Haarensteijn te Haaren emeritus-pastoor Wim Muskens overleden. Geboren in Oudheusden op 9 augustus 1933 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 23 mei 1959. Hij was in het bisdom achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te ...

Vastenactie 2021

Lees hier de berichten van Sander over het kamp en de voortgang van het project 1e Bericht 22 febr:  priester Sander Kesseler  2e bericht 1 mrt:     Verschil in stammen 3e bericht 8 mrt:     Droogte 4e bericht 15 mrt:   Mama Pasca 6e bericht 22 mrt:...

Ite ad Joseph - Ga tot Jozef

Aanstaande vrijdag 19 maart viert de Kerk het feest van Sint-Jozef, de echtgenoot van Maria, de tedere vader van Jezus, de afstammeling van koning David en de hardwerkende timmerman uit Nazareth. Hij is de beschermheer van de universele Kerk en van onze parochie. Wat is het geheim van zijn lev...

Nalaten aan de parochie

Dichtbij huis - dichtbij uw hart Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof vieren we in de kerk, waar we samen bidden en nadenken over het leven. Waar we belangrijke momenten als geboorte en huwelijk vieren en troost vinden bij zi...

Het Diri-Organ-Koor

Vanwege het Coronavirus mag er al weken geen koor zingen tijdens Eucharistievieringen. Tijdens een stille viering is Christus natuurlijk net zo goed aanwezig als in een H. Mis met zang. Toch beleef je het anders als er wordt gezongen. Daar moet de Dirigent van het Kerkkoor in Haaren ook aan gedacht...

Afscheid Henk Kemps

Vanaf 2012 was Henk Kemps beheerder van de begraafplaats H. Lambertus te Haaren en het verzorgde ondermeer alle administratieve taken.  Inmiddels is de gehele administratie van de vier begraafplaatsen in onze parochie overgeheveld naar het centrale secretariaat. Voor Henk was dit het moment na ...

Dankwoord priester Sander Adventsactie

De adventsactie in onze parochie was voor voedsel voor de kinderen in het vluchtelingenkamp in de parochie van Sander Kesseler in Uganda.  Vanwege de corona ligt het transport na genoeg stil. Sander Kesseler had laten weten dat er nood is door gebrek aan voedsel. De prijzen van rijst, mais en b...

Misintentie-kaartje geven.

Een misintentie-kaartje is een kaartje welke u kunt geven aan de nabestaanden van een overledene. Steeds vaker zien en horen we dat mensen liever geen bloemen geven, bijvoorbeeld omdat de overledene gecremeerd wordt.  Met een misintentie-kaartje kunt u bv 1 of meerdere missen ge...

Begraafplaatsen parochie St. Jozef

Begraafplaats Haaren BEGRAAFPLAATSEN IN HAAREN, MOERGESTEL EN OISTERWIJK De herfstbladeren dwarrelen neer. Een verlate waterige zon schijnt laaghangend onder de bomen. Het einde van de middag reikt naar het westen, het Avondland ligt al ver achter ons. Het carillon uit de schalmen van de kerktoren klinkt en maant ons t...

Kerkelijk afscheid in onze tijd

Kerkelijk afscheid in onze tijd Tot voor enkele jaren stond het kerkelijk afscheid van een overledene gelijk aan een uitgebreide viering in de kerk met aansluitend het begraven van de overledene op het kerkhof. Alles op één locatie en op dezelfde dag. Aan die vanzelfsprekende koppeling van uitva...

Geestelijke Communie

Niet alleen in nood, maar allereerst omwille van de liefde van Christus willen gelovigen, in navolging van de heiligen, dikwijls enkele ogenblikken denken aan de liefde die de Heer ons heeft getoond in de geheimen van zijn heilswerk, en daarbij vragen met Hem verenigd te mogen blijven.  In de ...

De relatie tussen kerk & school

Onderzoek Onlangs is er de koepelorganisatie voor het christelijk en katholiek onderwijs, genaamd Verus, een onderzoek gedaan naar de relatie tussen kerk en school in Nederland. Uit dit onderzoek (januari 2018, bron: www.verus.nl) is gebleken dat maar liefst 84% van de gepeilde scchoolleiders ...

Afspraken en aanmelden weekendvieringen

Coronamaatregelen vanaf 26 juni 2021:  •    Houd 1,5 meter afstand •    Thuisblijven bij verkoudheid of ziekte. U hoeft zich vooraf niet meer aan te melden Doordeweekse eucharistievieringen:   Deze vieringen vinden plaats in de Kerk en niet in de dagkapel ...
Sint Jozef Parochie