Sint Jozef Parochie

Kapellen

Onze katholieke kerk kent allerlei kapellen: als deel van een kerkgebouw en als kapel ergens gebouwd los (en vaak ver verwijderd) van een kerkgebouw.
Ook de St. Jozef parochie kent kapellen. Deze kapellen bieden een unieke gelegenheid om in de hektiek van het leven eventjes in een moment van stilte te vinden om een gebed uit te spreken, of om een kaarsje op te steken ter ere van Hem of Haar aan wie de kapel is toegewijd, of om het gebed door het kaarsje kracht bij te zetten. Romano Guardini schrijft in een van zijn boeken: ‘... het kaarsje zet mijn gebed voort zolang het brandt…’

Onze parochie kent Maria-kapellen, die in kerkgebouwen zijn opgenomen en overdag open zijn voor dat kaarsje en dat gebed dat een mens graag wil uitspreken opdat zijn of haar wens veilig is bij onze hemelse Moeder.
Er zijn ook de zogenaamde veldkapellen: kapellen die gebouwd zijn langs de weg of elders in een plaats of bosrijke omgeving.
Ook kennen we kapellen van verzorgingshuizen, die in het verzorgingshuis zijn opgenomen en waar regelmatig een viering wordt gehouden voor de bewoners. Soms hebben deze kapellen ook een parochiële functie en worden er parochiële vieringen gehouden, die anders elders in een kerk gehouden zouden worden.

De St. Jozef parochie kent de volgende soorten kapellen:

Maria-kapel als deel van het kerkgebouw;
Veldkapellen die (in onze parochie) alle zijn toegewijd aan de hemelse Moeder Maria;
Kapel in Park Stanislaus (verzorgingshuis) waar ook parochiële vieringen worden gehouden.

In het overzicht van de vieringen zijn ook andere gelegenheden vermeld waar eucharistievieringen worden gehouden, maar deze hebben geen parochiële functie en zijn daarom niet nader beschreven.

Sint Jozef Parochie