Sint Jozef Parochie

Het H. Vormsel ontvangen

H. Vormsel

Veel jongeren vragen zich af: waarom zou ik mijn Vormsel doen? Voor tieners, en ook voor ouders, is de motivatie niet zo gemakkelijk onder woorden te brengen. De toediening van het H. Vormsel is de bevestiging door God met de gave van zijn Geest voor de vormeling. 
Het sacrament van het H. Vormsel is in de Kerk een teken van volwassenheid: de gevormde hoort dan meer bij de volwassenen dan bij de kinderen. De vormeling ontvangt in het H. Vormsel de heilige Geest, die sterk maakt om zelf keuzes te maken en die helpt om het geloof een plek te geven in het leven. De vormeling kiest ervoor om de keuze, die de ouders/verzorgers maakten voor het H. Doopsel, zelf over te nemen en als christen wil gaan leven in de wereld. Dit sacrament wordt toegediend door de bisschop, of door een gezant van hem, door handoplegging en zalving met heilig Chrisma. Het Vormsel is de derde en laatste stap om volledig opgenomen te worden in de Kerk, na het H. Doopsel en de Eerste H. Communie.

Voorbereiding

De inormatieavond en de voorbereiding op het H. Vormsel voor de kinderen uit groep 8 vindt gezamelijk plaats in het St. Jozef Centrum in Oisterwijk. De Viering vindt plaats in onze parochiekerk, de St. Petruskerk in Oisterwijk.

Klik hier voor meer informatie over de voorbereiding voor het Vormsel in 2024

Filmpje

In het filmpje wordt uitgelegd wat het H. Vormsel is, waar het vandaan komt en wat de rol van de heilige Geest is. De vraag die centraal staat, is welke opdracht we meekrijgen vanuit het Vormsel en hoe we daarmee om kunnen gaan. We gaan in op de talenten die we van God hebben gekregen om te werken aan een betere wereld. Denk eens na over de talenten die God gegeven heeft. Wordt er van bewust, dat iedere mens onmisbaar is om als gevormde in deze wereld, de hemel dichterbij te brengen op aarde.

Sint Jozef Parochie