Sint Jozef Parochie

Uitzendingen

Thuis meeluisteren naar vieringen

Bij ziekte of door ouderdom, is het vaak niet mogelijk om in het weekeinde naar een eucharieviering te gaan. Het is dan natuurlijk mogelijk om op zondag de eucharistieviering te volgen die op de TV komt: men is dan niet met de eigen kerk verbonden. Maar het is ook mogelijk om wel met de eigen kerk verbonden te zijn, omdat er kerkradio is.

H. Lambertuskerk

De vieringen in de H. Lambertuskerk kunnen thuis gevolgd worden. Daarvoor dient een speciale ontvanger aangeschaft te worden via het secretariaat. Deze ontvanger is en blijft het eigendom van degene die de ontvanger aanschaft. De ontvanger wordt op de juiste frequentie afgesteld geleverd.
Iedere week ontvangt de bezitter van de ontvanger het misboekje van de zondag zodat de H. Mis op zaterdag en zondag goed te volgen en mee te vieren is.

H. Joanneskerk

De vieringen in de H. Joanneskerk kunnen thuis gevolgd worden via de computer, of met een speciaal daarvoor ontwikkelde ontvanger.
Via de computer
Via de website ‘Kerkdienst gemist’ kunnen de provincie en plaats worden aangeklikt en daarna kan de uitzending beluisterd worden.
Met de ontvanger
Met de speciale ontvanger, die gekocht of gehuurd kan worden via het secretariaat, kan er automatisch door het inschakelen van de ontvanger afgestemd worden op de Joanneskerk. Voor de ontvangst is wel een internetaansluiting nodig.

 

Sint Jozef Parochie