Sint Jozef Parochie

Gebouwen

In het boek ‘Handelingen van de Apostelen’ lezen we in  hoofdstuk 2, vers 42-46:
"Zij (degenen die pas gedoopt waren) legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed. Ontzag beving eenieder, want door de apostelen werden vele wonderbare tekenen verricht. Allen die het geloof hadden aangenomen, waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk; ze waren gewoon hun bezittingen en goederen te verkopen en die onder allen te verdelen naar ieders behoefte. Dagelijks bezochten ze trouw en eensgezind de tempel, braken het brood in een of ander huis, genoten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van het hart, loofden God en stonden bij het hele volk in de gunst. En elke dag bracht de Heer er meer bijeen, die gered zouden worden."

De gemeenschap kwam steeds in huizen van leden bij elkaar. Maar hoe groot moet een huis zijn als de gemeenschap blijft groeien? Immers: … elke dag bracht de Heer er meer bijeen…Logisch dat er grotere gebouwen nodig waren, vooral toen de vervolging van Christenen ten einde kwam. Men bouwde grotere gelegenheden voor samenkomsten, die wij nu kennen als kerkgebouwen.

Zo kent de St. Jozef parochie vijf kerkgebouwen, voor de vijf kerken. En iedere kerk kent zijn geschiedenis en zijn toekomst. Zeker in de Jozefparochie zijn wij gezegend met een aantal bijzondere kerkgebouwen, veelal met pastorie en parochiecentrum. De vier grote kerken zijn alle rijksmonument en worden door de parochie gekoesterd in onderhoud, gebruik en voorzieningen. Deze gebouwen zijn, vaak op plaatsen waar al eeuwenlang een godshuis staat, door generaties voor ons gerealiseerd en bieden ons een warm welkom. Ook hebben wij de plicht om deze gebouwen in goede staat voort te geven aan de volgende generaties. Verder vormen deze gebouwen bakens in de maatschappij om ons en functioneren vaak als herkenningspunt als wij zoekende zijn naar de juiste weg.

Sint Jozef Parochie