Sint Jozef Parochie

Bestuur

In de parochie, met z'n lange pastorale en bouwgeschiedenis, hebben generaties van parochianen veel opgebouwd en aan volgende generaties toevertrouwd. Van oudsher wordt dan ook de pastorale leiding bijgestaan en ondersteund door het kerkbestuur. Het bestaat uit parochianen met bestuurlijke ervaring en gespecialiseerde deskundigheden, die door het kerkbestuur ter benoeming worden voorgedragen aan de Bisschop.

Het kerkbestuur houdt toezicht op de materiële staat van de parochie, voor wat betreft het onderhoud van gebouwen en de installaties daar binnen, als mede de totale financiële staat van de parochie. Tevens zal het kerkbestuur zorgen voor de middelen, materieel en financieel, die nodig zijn om het pastoraal team goed te kunnen laten functioneren. Het zal er ook voor zorgen dat nieuwe initiatieven ondersteund kunnen worden, zowel materieel als financieel, tot groei van het Rijk Gods.

De leden van het kerkbestuur zijn

Naam:     Pastoor Francis De Meyer  
Functie:       Voorzitter         
E-mail  
   
   
   
   
Naam:       Yke de Grood                 
Functie:   Vicevoorzitter, Secretaris,
    Personeel en Vrijwillgers
E-mail  
   
   
   
Naam:      Stan van den Eijnden
Functie:   Beheer gebouwen
E-mail  
   
   
   
   
Naam:   Anton Elkhuizen
Functie:   Bestuurslid
E-mail  
   
   
   
   
Naam:     Robert Posthumus
Functie:   Penningmeester
E-mail  
   
   
   
   
Naam:     Huub van de Ven    
Functie:   Begraafplaatsen
E-mail  
   
   
   
   

 

Sint Jozef Parochie