Sint Jozef Parochie

Mariakapellen

De kerken van de St. Jozef parochie hebben, op de Levenskerk na, een Mariakapel die dagelijks overdag geopend is om een kaarsje op te steken voor een bijzondere intentie, of om even in alle rust tot de hemelse Moeder te komen, om haar onze vreugden, verdriet en wensen kenbaar te maken.
Velen, zeer velen zijn in de loop der jaren door Maria getroost en daarom wordt zij ook genoemd: ‘Troosteres der bedroefden’.
Alle verlangens brengt zij bij haar Zoon Jezus, die onze Verlosser is.

Maria Vreugderijke, O.L. Vrouw ter Linde in de St. Petruskerk heeft een bijzondere geschiedenis en is officieel ook een bedevaartkapel

De verering van het Mariabeeld dateert waarschijnlijk uit de late middeleeuwen. Aan het einde van de 16e eeuw werden aan het beeld miraculeuze eigenschappen toegeschreven. Nadat de katholieken in 1648 de Mariakapel kwijtraakten, werd het beeld bewaard door particulieren. De verering liep terug, maar herleefde nadat de Mariakapel van de St. Petruskerk in 1910 in gebruik was genomen. De devotie beleefde van omstreeks 1920 tot 1940 haar bloeiperiode.

In 1910 werd Maria de Vreugderijke ondergebracht in een eigen kapel in de Sint Petruskerk in Oisterwijk. Vroeger droeg het beeld een staatsiemantel en een voorschoot, zoals bij Nederlandse genadebeelden (sinds de Spaanse tijd) gebruikelijk is. In 1910 werd het echter door het atelier van de bekende architect P.J.H. Cuypers grondig gerestaureerd en gepolychromeerd waarna men de gewaden van het beeld verder overbodig achtte en in de kast liet. In 1960 werd de Vreugderijke door Mgr. Bekkers plechtig gekroond.

Lees hier meer informatie over de bedevaart, de kapel het Mariabeeld en de geschiedenis:  


De toegang tot de Mariakapellen is op de volgende plaatsen van de betreffende kerken:

H. Lambertuskerk

Door de hoofdingang (linkerdeur) van de kerk.
Open van 9.00u tot 17.00u.
In de wintertijd (okt - mrt) is de kapel om 16.00u gesloten
Bij extreem slecht weer zoals hevige regen, storm, hagel, sneeuw en gladheid blijft de kapel gesloten

Kerk St. Jans Onthoofding

Door de deur aan de linkerzijde van de kerk.
Open van 9.00u tot 17.00u.
In de wintertijd (okt - mrt) is de kapel om 16.00u gesloten

St. Petruskerk

Door de linkerdeur naast de hoofdingang van de kerk.
Open van 9.00u tot 17.00u. 

H. Joanneskerk

Door de deur rechts van de hoofdingangen van de kerk.
Open van 9.00u tot 17.00u. 

Sint Jozef Parochie