Sint Jozef Parochie

Activiteiten volwassenen

De Kerk is er voor iedereen die de Blijde Boodschap wil aanvaarden. In de regel geldt dat voor hen die katholiek gedoopt zijn en daarmee in zekere zin ‘een toegangskaartje’ tot de Kerk bezitten. Maar iedereen weet dat een toegangskaartje alleen niet voldoende is, want dan moet er toch iets gedaan worden. Voor een toegangskaartje voor een concert moet men opstaan en naar de concertzaal gaan.
Dat is ook nodig in onze Kerk: gedoopt zijn is heel goed, maar dan zijn we er nog niet: er moet ook aan ons geestelijk leven gewerkt worden, zowel door zich meer in het geloof te verdiepen, maar ook door praktisch de handen uit de mouwen te steken.
Globaal kan er een indeling gemaakt worden voor activiteiten voor Jongeren en Volwassenen.
Zo zijn er voor onderricht over ons geloof geloofscursussen. Maar ook zijn er andere bijeenkomsten die opbouwend zijn voor het geestelijk leven, zoals de ontmoetingsochtend voor vrouwen, het koffiedrinken op zondag en de reizen van bisdom en eigen parochie.
Onderstaand krijgt u daarvan een goed inzicht.

 

Sint Jozef Parochie