Sint Jozef Parochie

Vastenactie 2020

PROJECT AGWARA - Landbouwtrainingen  voor vrouwen en vluchtelingen in Oeganda

Gedurende 3 jaar gaat de St. Jozef-parochie (Haaren, Moergestel en Oisterwijk) tijdens de Vastentijd in Noord-Oeganda een landbouwproject steunen onder de naam Agwara. Een agwara = kalebas, is heel veelzijdig te gebruiken, bv als waterschep, stoel, jerrycan, kussen, paraplu en muziekinstrument.

SITUATIE

In Noord-Oeganda zijn veel vluchtelingen, de meeste komen uit Zuid-Soedan. De gezamenlijke kerken hebben een vluchtelingenkamp georganiseerd, waar 
ondertussen al 150.000 mensen wonen, van wie 80 % onder de 13 jaar. De 400 vrouwen zijn vluchtelingen en vrouwen uit de parochie van priester Sander Kesseler.

HET DOEL

Water opvangen, bewaren en zo nodig over landbouwgronden verspreiden; allerlei voedsel op die akkers verbouwen; dit voedsel voor eigen gebruik en op de markt verkopen; 400 vrouwen een duidelijk doel in hun leven geven.  Het eerste jaar zullen 20 vrouwen gedurende 5 maanden een landbouwopleiding volgen. Daarnaast zullen de gebouwen van de parochie aangepast worden om water op te vangen. Ook zal onder de grond een watertank worden  aangebracht. De akkers zullen voorbewerkt worden.

Hoe kunnen we steunen? Doneren kan op drie manieren.

1.Via de website van de vastenactieGa dan naar het project Landbouwtraining voor vrouwen en vluchtelingen in Oeganda en gebruik de knop Doneer nu voor dit project.

2.Op rekeningnummer NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie 2020 onder vermelding van 401406.

3.Opsturen van de machtiging op het Vastenzakje. Wees zeer voorzichtig met contant geld.

VASTENACTIEZAKJES

In onze Mariakapellen kunt u de vastenactie terug vinden. De zakjes voor uw bijdrage liggen hier klaar en de collectebussen staan in de Petruskerk, de Joanneskerk en de Lambertuskerk achter het hek. De vastenactie zakjes van de Mariakapel van de St Jans Onthoofding mag u deponeren in de brievenbus van het parochiecentrum achter de kerk. 

Steun het project Agwara van Sander in Oeganda:
Water OP het land - Gewassen VAN het land

Meer informatie zie hier
Meer foto's van het project klik  hier 
Elke week verschijnt er een verhaal mbt de vastenactie klik hier

 

Sint Jozef Parochie