Sint Jozef Parochie

Terugblik: Trappen voor water

Op de laatste zondag van augustus was het weer zover: “Trappen voor water”.

Al meer dan 10 jaar voeren wij vanuit de Joanneskerk  actie voor Dorcas Hulp. De actie heet “Trappen voor water”, omdat we met sponsortochten geld willen inzamelen om in landen waar geen schoonwater is, een bijdrage te leveren aan schoon water voorzieningen.
De fietstocht werd uitgezet door Jan van Biljouw en Frans Poelmans via knooppunten. De start was natuurlijk bij de Joanneskerk. De route ging via kleine, en voor velen onbekende weggetjes, naar het centrum van Oirschot en daar moest natuurlijk even gepauzeerd worden voor een kop koffie of een biertje. En, ook al mocht dat niet, een boterham werd ook gauw naar binnen gewerkt.
Het vervolg van de tocht ging uiteraard weer binnendoor via de H. Eik naar de Joanneskerk.

Het weer werkte mee, er fietsten meer mensen mee en de opbrengst was om over naar huis te schrijven: € 839,70, buiten bedragen die rechtstreeks aan Dorcas Hulp zijn overgemaakt voor de plaats Dodo in Ethiopië.
 

Sint Jozef Parochie