Sint Jozef Parochie

Gouden jubileum Kerkkoor Haaren - deel 3

Van de 50 jaar die het Kerkkoor dit jaar bestaat ben ik er met 4 jaar natuurlijk nog maar  kort bij. Ik kan dus slechts iets schrijven over een relatief korte periode van de bestaansgeschiedenis van het Kerkkoor.

Na een aantal keren “proefgedraaid” te hebben in april 2013 kwam de vraag van Jo en Kees van Boxtel om hun gouden bruiloft op Hemelvaartsdag te dirigeren. Dat werd mijn eerste uitvoering met het Kerkkoor. Mede door deze houding van hen en de vele andere koorleden proefde ik bij het Kerkkoor een sfeer als een warm bad en besloot ik te blijven. Dit had zeker ook te maken met het prima koorbestuur, en Pastoor Francis, die gezamenlijk fijne kaders scheppen waarbinnen je als dirigent prima kunt functioneren, en kunt zoeken naar de nodige muzikale uitdaging en verbetering van kwaliteit.

Binnen het koor heerst een goede vriendschappelijke band onder de koorleden, waar er aandacht is voor elkaar, maar waar er ook hard wordt gewerkt om de liederen die door de dirigent en/of muziekcommissie worden uitgezocht, goed onder de knie te krijgen. En natuurlijk wordt er ook op zijn tijd stevig gelachen op de repetities, zodat dit voor veel koorleden hun wekelijkse avondje uit is.

Muzikaal gezien is het koor “eenvoudiger” gaan zingen onder mijn leiding. Het nivo van 10 jaar geleden kun je namelijk niet blijven vasthouden met steeds ouder wordende stemmen en een afnemend ledenaantal. Voor veel koorleden was deze keuze best moeilijk, omdat het moeilijk is te accepteren wat je al jaren zingt eigenlijk niet meer kan, maar het biedt ook weer nieuwe kansen op het gebied van hedendaagse kerkmuziek. Daardoor is de kwaliteit van het koor wel sterk verbeterd, en merk je dat je toch met plezier blijft zingen. Je kunt beter iets eenvoudiger zingen,  maar dan wel goed, als boven je kunnen. Regelmatig krijg ik dat te horen van de kerkbezoekers en dat is een groot compliment en enorm stuk waardering voor alle koorleden dat we op de goede weg bezig zijn.

Voor de toekomst zie ik nog genoeg uitdagingen om aan te pakken. De parochie is inmiddels gefuseerd tot één, wellicht dat we met de koren uit die parochie ook een positieve uitwisseling en/of samenwerking kunnen gaan hebben, waarin we elkaar mogelijk kunnen gaan versterken of aanvullen. Ik zie daar naar uit….

Zingen is immers goed voor jong en oud! Het zou mooi zijn als u dit “live” een keer mee wilt maken, loop gerust een keer binnen op de donderdag avond repetitie en onderga een avond vol uitdaging, humor, topsport en vriendschap. Wees welkom!

Tenslotte feliciteer ik het koor met dit 50-jarig jubileum en wens het een mooie toekomst.

Corné Pijnenburg

Dirigent

Sint Jozef Parochie