Sint Jozef Parochie

Christof van Buijtenen 25 jaar pastoor/pastor van de Petruskerk

Op zondag 8 januari 2017 (Feest van Driekoningen) is het precies 25 jaar geleden dat Christof van Buijtenen werd geïnstalleerd als pastoor van de Petrusparochie.

In die 25 jaren is er in het werk van de pastoor binnen de parochie veel veranderd; niet alleen door een veranderde geloofsbeleving van de kerkgemeenschap, maar ook door grote veranderingen op bestuurlijk gebied.

De parochies van Oisterwijk, Moergestel en Haaren werden samengevoegd tot één St. Jozefparochie; de pastoor werd pastor.

Wat in al die jaren niet veranderde, is zijn gerichtheid op Christus; zijn vurige verkondiging van het evangelie en zijn trouwe bediening van de sacramenten van de Kerk.

Op zondag 8 januari  om 11.00 uur zullen we tijdens de Eucharistieviering zijn jubileum gedenken. Vervolgens is aansluitend om 12.00 uur in het parochiecentrum (Kerkstraat 95A) de Nieuwjaarsreceptie en tevens de gelegenheid om Christof van Buijtenen te feliciteren. Op deze dag is ook Gemma Prins (huishoudelijke hulp Petruskerk) 25 jaar in dienst; ook Gemma zal op 8 januari in het zonnetje gezet worden.

U bent allen van harte welkom op 8 januari  in de plechtige H. Mis om 11.00 uur (dus deze keer niet om 9.30u!!)  met aansluitend om 12.00 uur de receptie in het parochiecentrum aldaar.

Pastoraal team en bestuur St. Jozefparochie.

Sint Jozef Parochie