Sint Jozef Parochie

Bezinning en ontmoeting op zondag

Woensdag 8 februari heeft er in het parochiecentrum van de St. Petruskerk een informele ontmoetingsavond plaatsgevonden tussen de oud-Levenskerkers en het pastorale team. Pastoor Francis De Meyer heette iedereen van harte welkom en ging samen met Dré van Gulik en Leonie Schellekens voor in een korte bezinning met woord en gebed. Vervolgens is er onder het genot van een kop koffie en glaasje wijn nagepraat over ‘waar staan we nu, maar vooral: hoe nu verder te gaan’ nu de Levenskerk er niet meer is.

We hopen dat deze ontmoetingsavond in een ruimte die voor velen nog onbekend terrein was, een eerste opstap is geweest voor de oud-Levenskerkers om hun weg te vinden binnen de gemeenschap van de St. Jozefparochie en de activiteiten die wij als parochie aanbieden.

Elkaar ontmoeten is een voorwaarde om samen geloofsgemeenschap te kunnen zijn. Daarom zullen we vanaf 19 februari steeds op iedere derde zondag in de maand in de St. Petruskerk na de H. Mis samen koffie drinken, zodat er voor iedereen daartoe de mogelijkheid is. Ook in de andere kerken is er na de zondagse Eucharistievieringen de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. In de H. Joanneskerk en de kerk St. Jans Onthoofding komen we wekelijks bij elkaar en in de H. Lambertuskerk komen we samen op iedere eerste zondag van de maand. Klik hier voor een overzicht

Het pastorale team

Sint Jozef Parochie