Sint Jozef Parochie

Adventsactie St. Jozefparochie

Voor gehandicapte kinderen in Bethlehem

Op 200 meter afstand van de geboortekerk van Christus in Bethlehem staat het  kindertehuis Hogar Niño Dios (Huis van Gods kinderen). Hier wonen momenteel 28 lichamelijk en/of geestelijk gehandicapte kinderen die veelal door de ouders verstoten zijn (een gehandicapt kind telt in het Midden-Oosten niet mee en wordt veelal voor de maatschappij verborgen gehouden of in het ziekenhuis achtergelaten). Veel kinderen zitten in een rolstoel, kunnen niet praten en zijn totaal afhankelijk. 

De zorg wordt gegeven door de zogeheten Blauwe Zusters (van de religieuze familie van het Mensgeworden Woord). Deze zusters geven de kinderen onderdak, liefde en een veilig thuis. Er is een eigen schooltje opgericht om de kinderen structuur te geven en op eigen niveau iets te leren. Voor elk kind is er een zorgplan om het zoveel mogelijk te ontwikkelen. Er is fysiotherapie, elk kind heeft bijzondere zorg nodig vanwege de (veelal) ernstige handicap.

Naast de bijzondere zorg is er ook de zorg voor het dagelijks leven. Voedsel, kleding, maar ook de gezondheidszorg kost veel geld, want de kinderen hebben door een slechte start in het leven vaak grote achterstand en zijn kwetsbaar voor ziekte. Overheidssteun voor deze kinderen is er niet; alleen vanuit het Wereld-VoedselProgramma (van de VN) ontvangen de zusters meel, zout, olie en bonen; verder zijn de zusters totaal afhankelijk van giften.

Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus in Bethlehem; laten we ook aan de kinderen denken die nu in Bethlehem leven, zodat wij voor hen ook een licht kunnen zijn!

Zoals u hebt kunnen zien, staan er collectebussen bij de uitgangen van de kerken. Deze zijn bestemd voor de Adventsactie die in alle kerken van onze Jozefparochie gehouden wordt voor de verstoten gehandicapte kinderen die door de Blauwe Zusters in Bethlehem worden opgevangen. U vindt foldermateriaal over de Blauwe Zusters en hun missionair werk in Bethlehem vanaf nu achter in de kerken en op www.jozef-parochie.nl. Warm aanbevolen!
U kunt u bijdrage ook storten op rekeningnummer NL 68 RABO 0118100696, t.n.v. St. Jozef parochie o.v.v. “Adventsactie”.

 

Sint Jozef Parochie