Sint Jozef Parochie

Sacramenten thuis ontvangen

Wilt u de heilige Communie thuis ontvangen?
Wilt u een afspraak maken voor het sacrament van Boete en Verzoening
(de biecht) of voor de Ziekenzalving?

U kunt hiervoor te allen tijden contact opnemen met één van
onze priesters of met het parochie secretariaat

Sint Jozef Parochie