Sint Jozef Parochie

Nieuws

Afscheid Kees en Annie Schrama

Zoals vorige week in de Nieuwsklok al op de voorpagina prijkte: Kees en Annie Schrama nemen 24 juni afscheid van de Joanneskerk hier in Oisterwijk. Dat zal gebeuren in de reguliere zondagsviering van 11 uur die door een aantal betrokken parochianen geheel in het teken van dit afscheid wordt gezet. L...

Er komen veel veranderingen aan..

Er komen veel veranderingen aan… De komende maanden zullen er in kerkelijk Oisterwijk grote veranderingen plaatsvinden. Zoals alom bekend zal de Joanneskerk aan de Lind per 1 juli haar deuren sluiten. En dit slechts anderhalf jaar na de sluiting van nog een andere kerk in Oisterwijk: de Levensker...

Rooster vieringen St. Petruskerk na 1 juli

Wijizgingen worden t.z.t ook opgenomen in het schema: reguliere vieringen wat u kunt vinden op de startpagina bij vieringen In de vakantietijd (2 juli-26 augustus) Eucharistievieringen: maandag t/m zaterdag: 9.00 u zaterdag: 19.00 u zondag: 11.00 u Vanaf 27 augustus maandag, dinsdag, woensd...

Gezinspastoraat als nieuwe speerpunt in de Jozefparochie

Na de zomervakantie zullen er parochie breed een aantal verandering plaats vinden op het gebied van het gezinspastoraat. Door krachten te bundelen en activiteiten samen te voegen willen we ervoor zorgen dat ons parochieleven vitaal blijft, voor nu en voor in de toekomst. Een gezinsteam met mensen u...

Gezamenlijke jaarafsluiting met een Dank U wel - viering in de Petruskerk

Afgelopen zaterdag hebben we met alle communicanten van de parochie het communiejaar afgesloten in en en rondom het St. Jozef centrum en de Petruskerk. Samen hebben we spelletjes gedaan, lekker gegeten en daarna afgesloten met een gezinsviering in de kerk. De gezinsviering stond voor onze communican...

Terugblik: Eerste H. Communievieringen 2018

De communicanten van Moergestel samen met pastor Ad Verest,. Foto's gemaakt door Masja Vlaminckx Tijdens de vieringen hebben de communicantjes het bijzondere sacrament van de 1e H. communie mogen ontvangen. Het was een groot feest, waarbij de kinderen er prachtig uitzagen. De kerken waren goed gevuld met trotse ouders en familieleden van de jonge communicantjes. De kinderkoren&nb...

Activiteiten Kinderclub St. Jozef 2018 - 2019

Anderhalf jaar geleden zijn we gestart met een nieuwe kinderclub in onze parochie voor kinderen van 7 t/m 12 jaar uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk, Tijdens de avonden, die 1x per maand plaatsvinden op de dinsdagavond, komen we in het St. Jozef centrum bij elkaar voor catechese maar vooral ook om...

Geloofscursus St. Jozef parochie Oisterwijk

Bezinning en verdieping: Groeien in gemeenschap Ruim twee jaar zijn we in Haaren, Moergestel en Oisterwijk met elkaar op weg in de nieuwe parochie St. Jozef. In diverse werkgroepen en projecten wordt er samen gewerkt om de boodschap van het evangelie op verschillende manieren gestalte te ...

Foto impressie: 60 jarig jubileum pastor H. van den Broek

Foto impressie 60 jarig jubileum van pastor Herman van den Broek Op 31 mei 1958 werd Herman van de Broek priester gewijd. In 1973 werd hij pastoor in de parochie Kerk St. Jans Onthoofding in Moergestel. Daarnaast werd hij in 1975 benoemd tot 'deken' in het Dekenaat Oisterwijk wat hij...

Dopen van kinderen op latere leeftijd

De laatste jaren zien we in onze parochie steeds vaker dat kinderen op latere leeftijd worden aangemeld voor het ontvangen van het heilig Doopsel. Dat is dan wanneer het kind rond het zesde of zevende levensjaar de leeftijd bereikt om de Eerste Heilige Communie te mogen ontvangen.  Doopvoorber...

De relatie tussen kerk & school

Onderzoek Onlangs is er de koepelorganisatie voor het christelijk en katholiek onderwijs, genaamd Verus, een onderzoek gedaan naar de relatie tussen kerk en school in Nederland. Uit dit onderzoek (januari 2018, bron: www.verus.nl) is gebleken dat maar liefst 84% van de gepeilde scchoolleiders ...

Foto-impressie Oecumenische Pinksterviering 20 mei

OECUMENISCHE PINKSTERVIERING  In een prachtige omgeving in het openluchttheater in Oisterwijk is op zondag 20 mei op eerste Pinksterdag de jaarlijkse traditionele Pinksterviering gehouden. Met prachtig weer en tegen een bijzondere achtergrond, de basiliek die het decor vormde van de musical Re...

Aartsbisschop uit Uganda gaat voor in de Eucharistieviering

Aartsbisschop John Baptist Odama uit het bisdom Gulu, Uganda was afgelopen week te gast in de Sint-Jozefparochie. Hij was op zondag 13 mei hoofdcelebrant in de Eucharistieviering van 11.00 uur in de H. Joanneskerk te Oisterwijk.  Het was een mooie Eucharistieviering die in het Nederlands en En...

Aartsbisschop Odama uit Uganda bezoekt onze parochie

In de week van 7 t/m 13 mei zal Aartsbisschop Odama uit Uganda een bezoek brengen aan de Nederlandse Kerkprovincie. Hij zal daarbij ook te gast zijn in onze Jozefparochie. Op zondag 13 mei zal de Aartsbisschop voorgaan tijdens de eucharistieviering om 11:00 uur in de H. Joanneskerk te Oisterwijk. Er...

Gregoriaanse gezangen: een eeuwenoude traditie!!

In de St. Petruskerk worden al eeuwen de kerkdiensten met gregoriaanse gezangen opgeluisterd, ook vanouds gezongen door een mannenkoor. Tegenwoordig maakt dat groepje van meer dan 10 mannen ook deel uit van het nog altijd redelijk grote gemengde Caeciliakoor dat onder leiding staat van een beroepsmu...

Laatste avond Alpha-cursus 2017-2018

Woensdag 11 april was de laatste avond van de cursus.  In 11 avonden en 1 zaterdag is veel verteld over de basis van ons geloof. Wie is Jezus? Waarom moest hij sterven aan het kruis? Wat betekent hij voor jou? Wat doet de H. Geest? En nog veel meer! Ieder jaar weer nieuwe deelnemers en gelukkig...

Uitstapje Vormelingen naar 'Power of Fire'

Half 10 in de ochtend: Grote groepen jongens en meisjes in de leeftijd van 11 / 12 jaar stappen uit de bus de Parade op en gaan op weg naar de St. Jan. Op weg ook naar de Power of Fire, de jaarlijks terugkerende, speciale dag voor alle vormelingen uit het bisdom Den Bosch.  Van Nijmegen tot Til...

Terugblik: Vormselviering 2018

Zaterdag 3 maart was er dan eindelijk de dag waarop onze jongens en meisjes het sacrament van het Heilig Vormsel mochten ontvangen. De afgelopen maanden hebben zij zich in 6 lessen voorbereid. Hebben ze met elkaar gedeeld waarom ze gevormd wilden worden en ontdekt wat de Heilige Geest met je do...

Lourdesreis bisdom Den Bosch 2018

Gaat u mee naar Lourdes? Van dinsdag 11 t/m zondag 16 september zal er een bedevaart naar Lourdes (per vliegtuig) worden georganiseerd. De Lourdes¬groep Bisdom ‘s Hertogenbosch begeleidt al meer dan 20 jaar bedevaartreizen naar Lourdes, in samenwerking met het ‘Huis van de Pelgrim’ De groep...

Paasboodschap

Pasen! Als we het in weinig woorden moeten zeggen:  Pasen gaat over dood en leven. De achtergrond van Pasen is donker en koud. Jezus is aan het kruis gestorven. Zijn vrienden hebben Zijn dode lichaam in het graf gelegd. De steen is voor het graf gerold. De stilte rond het graf is onomkeerbaar. ...

Fotoverslag: Palmpasenstokken en Palmzondag

In alle drie de kernen van onze parochie zijn kinderen actief geweest met het maken van Palmpaasstokken in de week voor Palmzondag. Op de zaterdag voor Palmzondag en op Palmzondag zelf werd de intocht van Jezus in Jeruzalem in de kerken gevierd. De kinderen mochten in processie met hun Palmpaas...

Parochiaan aan het woord: Vrijwilligersfeest Oisterwijk

Op 12 januari valt de uitnodiging voor de vrijwilligersavond in mijn mailbox. Voor de eerste keer gezamenlijk: Joannes- en Petrus. ‘Natuurlijk’ denk ik: aanmelden. Dat laatste vergeet ik, vergeet het ook in mijn agenda te zetten. Tot twee dagen voor de avond. Oeps… een mailtje redt mij. W...

Communicanten en Vormelingen van de St. Jozefparochie 2018

Communicanten en Vormelingen 2018 uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk. De vormelingen ontvangen van Mgr. G. de Korte hun H. Vormsel op zaterdag 3 maart om 19.00 uur in de St. Petruskerk  De Haarense communicanten ontvangen op zondag 15 april om 10.30 uur hun Eerste H. Communie in de Heilige ...

Foto-impressie gebedsviering carnaval Haaren

Een impressie van de carnavals-gebedsviering  in de H. Lambertuskerk op carnavalszondag. M.m.v. Prins Wener d'n XXIIste, Jeugdprins Ivar d'n Urste, Prins Bob d'n Urste en vele anderen Fotograaf: Peer Franken, Franken-fotoservice...

Foto-impressie carnavalsmis St. Petruskerk

Een impressie van de Eucharistieviering in de St. Petruskerk op carnavalszondag. M.m.v. Prins Danny en Prinses Janneke van KansPlus Oisterwijk e.o....

Terugblik: Club 412 in Sirkelslag

Vrijdag 2 februari waren er 16 tieners naar de Rotonde gekomen om het landelijke online-spel Sirkelslag te spelen. We konden dus 2 groepen maken, die met elkaar konden strijden. Landelijk waren er 613 groepen die op hetzelfde tijdstip via de computer meededen en door Klaas van Kruistum aan...

Activiteiten Kinderclub St. Jozef 2017-2018

In september gaan we weer starten met een nieuw werkjaar. De kinderclub van onze parochie geeft geloofsvorming voor kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar middels het project “Het Licht op ons pad”. Kinderen uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk kunnen mee doen door lid te worden van de“kind...

Decretum Bisschop Mgr de Korte inzake sluiting H. Joanneskerk Oisterwijk

Decretum inzake sluiting H. Joanneskerk Het kerkbestuur heeft uit handen van bisschop Mgr. G. de Korte een schrijven ontvangen gericht aan de gelovigen van de R.K. Parochie Sint Jozef, gevestigd te Oisterwijk in het bisdom van ’s-Hertogenbosch, aangaande het onttrekken van de H. Joanneskerk aan d...

Abraham en Elisabeth navolgen

Op dinsdag 27 februari waren we als parochianen van de Joannes- en de Petruskerk uitgenodigd voor een inspirerende avond in verband met de parochiefusie. De bijeenkomst vond plaats in de kelder van de Joanneskerk. Voor mij was het jammer om te zien dat we maar met z'n twaalven waren. Pastor Ad Veres...

Uitnodiging verdiepingsavond rond Abraham en Elisabeth

Abraham traject Voor alle parochianen van de Joannes- en Petrusgemeenschap Als parochianen van de Joannes- en Petrusgemeenschap binnen onze Jozefparochie staan we voor grote veranderingen. De op handen zijnde sluiting van de Joanneskerk en -pastorie vormt een ongekend grote uitdaging. Ten eerste natuurlijk voor de...

Parochievernieuwing volgens het "Abraham - en Elisabeth" traject

            Begin oktober heeft de bisschop het besluit genomen om in Oisterwijk de Joanneskerk en annex pastorie per 1 juli 2018 te sluiten en de Petruskerk aan te wijzen als de centrale kerk voor onze fusieparochie.  Dit pijnlijke en ingrijpende besluit hee...

Persbericht vanwege sluiting H. Joanneskerk

De ontkerkelijking neemt steeds meer toe. Dit geldt ook voor de St. Jozefparochie.Zo waren er in 2015 nog 60 dopen,  in 2016 is dit aantal teruggelopen naar 34 . Ook het aantal communicanten en vormelingen neemt jaarlijks af, evenals de kerkelijke uitvaarten en het kerkbezoek in de weekend die...
Sint Jozef Parochie