Sint Jozef Parochie

Nieuws

26 nov 2017: Open Kerkdag

Open Kerkdag “Kom en zie” Je bent welkom in de kerk Aanstaande zondag tijdens de Open Brabantse Kerkendag zijn alle kerkgebouwen van de St. Jozef Parochie geopend voor belangstellenden. Vrijwilligers zijn aanwezig om u de bijzonderheden van het kerkgebouw te laten zien en eventuele vragen te b...

29 nov 2017: Adventskransen maken

Zondag 3 december is de eerste Zondag van de Advent. Aan het begin van de adventperiode organiseren we in de parochie een activiteit voor de jeugd. Kinderen uit de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom om een adventskrans te komen maken op woensdag 29 november in Oisterwijk van 14.30 tot 16.00 u...

Terugblik: Gezinsviering St. Petruskerk

Sinds jaren weer een gezinsviering in de St. Petruskerk! Het was spannend!  Voor ons allemaal: voor de vrijwilligers, voor het Moergestelse kinderkoortje van de parochie, voor de communicanten en vormelingen, voor alle gezinnen van de verschillende geloofskernen en ook voor de parochianen van ...

Vormselvoorbereiding 2017-2018 in de St. Jozef parochie

De parochie St. Jozef start eind november a.s. met de voorbereiding van het H. Vormsel voor alle kinderen uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk. De Vormselvoorbereiding zal plaats vinden in het St. Jozef Centrum, Kerkstraat 95A te Oisterwijk.  De vormselviering vindt voor alle kinderen uit...

16 dec 2017: Kinder kerstmusical

KINDER-KERSTMUSICAL “DE HEMEL OP STELTEN” God wordt mens: deze kerstboodschap hebben wij al zo vaak gehoord. Maar uit zicht van de engelen in de hemel is dit een revolutionair besluit van God de Vader. Het gevolg voor de engelen, een niet makkelijke koorrepetitie in de hemel, is de inhoud van h...

Adventsactie 2017 St. Jozef Parochie

Voor gehandicapte kinderen in Bethlehem In de Adventstijd, die op 3 december begint, zal in alle kerkgemeenschappen van onze Jozefparochie een Adventsactie worden gehouden. Daarmee wordt in de vier weken van de Advent steun gepromoot voor twee huizen voor gehandicapten kinderen in Bethlehem. Deze h...

6 jan 2018: Driekoningen zingen

Driekoningen zingen 2018 Al decennia lang wordt er door de Moergestelse kinderen op 6 januari tijdens het feest van Driekoningen langs de deuren gegaan om, verkleed als de drie wijzen uit het oosten die op zoek waren naar het Kindje in de kribbe, te zingen en geld op te halen voor een goed doel.&nb...

Persbericht vanwege sluiting H. Joanneskerk

De ontkerkelijking neemt steeds meer toe. Dit geldt ook voor de St. Jozefparochie.Zo waren er in 2015 nog 60 dopen,  in 2016 is dit aantal teruggelopen naar 34 . Ook het aantal communicanten en vormelingen neemt jaarlijks af, evenals de kerkelijke uitvaarten en het kerkbezoek in de weekend die...

Parochievernieuwing volgens het "Abraham - en Elisabeth" traject

            Begin oktober heeft de bisschop het besluit genomen om in Oisterwijk de Joanneskerk en annex pastorie per 1 juli 2018 te sluiten en de Petruskerk aan te wijzen als de centrale kerk voor onze fusieparochie.  Dit pijnlijke en ingrijpende besluit hee...

Communievoorbereiding 2017-2018 in de St. Jozef parochie

Deze maand gaat in onze parochie in de verschillende kerken de communievoorbereiding weer van start. Tijdens de ouderavond krijgt u van de werkgroep ter plaatse, informatie over de inhoudelijke en praktische zaken van de communie en de voorbereidingen daartoe. U kunt uw kind opgeven tijdens deze oud...

Activiteiten Kinderclub St. Jozef 2017-2018

In september gaan we weer starten met een nieuw werkjaar. De kinderclub van onze parochie geeft geloofsvorming voor kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar middels het project “Het Licht op ons pad”. Kinderen uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk kunnen mee doen door lid te worden van de“kind...

Terugblik: gezellige avond bij tienerclub 412

Zaterdag 28 oktober was er weer club412 in de Rotonde.  Sandra en Bart zijn al vroeg present en van lieverlee druppelen 7 jongeren binnen. Er zijn 3 nieuwe gezichten en Sandra vertelt nog even dat we rustige en soms wat wildere spelletjes doen, verhalen vertellen en soms wat knutselen.  N...

Pastor zegent hubkes bij bakkerij van Robèrt van Beckhoven

Bron: Omroep Brabant In de bakkerij van meester patissier en boulanger Robèrt van Beckhoven in Oisterwijk zijn ze vrijdagochtend een uurtje eerder begonnen. Ook in andere bakkerijen in Midden- en West-Brabant was het druk. 3 november is namelijk de feestdag van Sint Hubertus en dat betekent: verse...

Allerzielen 2017: bezoek eens een begraafplaats

Wanneer bezocht u voor het laatst een begraafplaats?  Tegen de herfst en met Allerzielen op 2 november bruisen kerkhoven. Herfstbladeren vallen, vrijwilligers harken paden aan en zorgen ervoor dat uw kerkhof er perfect uitziet. Al wandelend door het park komen herinneringen boven. Uw oude buur...

Terugblik: Dagbedevaart Banneux

Woensdag 11 oktober zijn we met de St. Jozef parochie op dagbedevaart naar Banneux geweest. Mede dankzij Sandra, reisbegeleidster van de St. Jozef parochie hebben we een mooie dag gehad. Na aankomst zijn we gestart met een Eucharistieviering samen met de pelgrims van Bisdom Roermond. Daarn...

Dankbetuiging

Door uw aanwezigheid tijdens de plechtige Eucharistieviering bij gelegenheid van mijn 25-jarig diakenjubileum en uw felicitatie, uw kaartje, uw bloem, uw attentie, is de feestdag met een rouwrandje geworden tot een feestdag met een grote zilveren rand. Daarvoor wil ik u allen, mede namens mijn kind...

Terugblik: Vrijwilligersfeest Lambertuskerk Haaren

Koffie, thee, een indrukwekkende presentatie van missionaris Sander Kesseler over Uganda, lekkere borrels, een overheerlijk buffet, veel humor, dolle pret en natuurlijk onze SUPERVRIJWILLIGERS waren de ingrediënten voor een gezellig vrijwilligersfeest van de H. Lambertuskerk uit Haaren. Het f...

Huiskringen in Moergestel en Oisterwijk

Een huiskring is een groep mensen die maandelijks in een van de huizen van de deelnemers samenkomt om uit de bijbel te lezen en er over in gesprek te gaan. Het blijkt dat de geloofsgesprekken die hieruit ontstaan, een grote diepgang hebben en de deelnemers steeds weer opbouwen in het geloofsleven va...

Wijziging mistijden per 1 oktober 2017

Het pastorale team van onze Jozefparochie heeft de noodzaak gezien om de zondagsvieringen in de kerken van Haaren, Moergestel en Oisterwijk beter op elkaar af te stemmen en onze priesters de kans te geven zondags in meerdere kerken te kunnen voorgaan. Daarom zullen vanaf zondag 1 oktober aanstaande ...

Terugblik: Ere-mis Wouter Blesgraaf

Op zondag 17 september heeft Wouter Blesgraaf SJ, die zaterdag  9 september in de kapel van het Jezuïtenhuis in Heverlee bij Leuven priester is gewijd, zijn 1ste H. Mis opdragen in zijn thuisparochie in Oisterwijk. Het was een prachtige feestelijke viering m.m.v. de gildes uit Moergestel ...

Terugblik: Nationale Ziekendag 2017

Ook dit jaar hebben we als Sint Jozef parochie, voorheen de Joannesparochie, weer met veel mensen een mooie Ziekendag mogen beleven. Een dag van blijheid, zorg en aandacht voor onze ouderen en zieken. Bijzonder is het om zo op deze manier voor elkaar te kunnen zorgen en een luisterend oor te mogen z...

Terugblik: Toer mee

Begunstigd door het mooie zomerweer ging op zondag 27 augustus de TOER MEE weer van start. De route ging via Hilvarenbeek, Roovert en Breehees over Goirle retour via de Biest terug. Onder de schaduw van de bomen was het heerlijk fietsen. Op de startpost in Moergestel vertrokken 225 deelnemers voor ...

Terugblik: Trappen voor water

Op de laatste zondag van augustus was het weer zover: “Trappen voor water”. Al meer dan 10 jaar voeren wij vanuit de Joanneskerk  actie voor Dorcas Hulp. De actie heet “Trappen voor water”, omdat we met sponsortochten geld willen inzamelen om in landen waar geen schoonwater is, een bij...

Kinderwoorddienst op zondag in Moergestel

In de Kerk St. Jans Onthoofding elke eerste zondag van de maand Vanaf september gaan we in Moergestel weer starten met Kinderwoorddiensten tijdens de eucharistievieringen op zondag. We zullen deze gaan houden steeds op de eerste zondag van de maand (ook tijdens schoolvakanties) en op bijzonder...

Terugblik: bedevaartreis Fatima Portugal

Verslag van een medebedevaartganger 100 jaar Fatima, Bedevaart naar Fatima in Portugal. Afgelopen maand juni was er door de parochie Sint Jozef een bedevaart georganiseerd, gezamenlijk met Haaren – Moergestel - Oisterwijk en de Sint Pieter parochie te Galmaarden in België. Een fijne bedevaart di...

Terugblik: Uitvoering musical kinderkoor St. Jozef

Eindelijk was het zover! Na maandenlang repeteren is door het kinderkoor uit Moergestel samen met een groep kinderen uit Oisterwijk de musical “het dagboek van Esther” uitgevoerd. Heike Gonlag, de dirigente van ons kinderkoor, heeft de kinderen vol enthousiasme begeleidt naar deze grote dag...

Terugblik: uitstapje met de jeugd van de parochie

Zaterdag 1 juli 2017 was het dan zover! Samen met de misdienaars en de kinderen van de kinderkoortjes en de kinderclub zijn we een middag op stap geweest. We begonnen in de Petruskerk, de hoofdkerk van onze parochie. Daar hebben we onszelf aan elkaar voorgesteld. Want niet iedereen kende elkaa...

Gouden jubileum Kerkkoor Haaren - deel 4

Gouden Jubileum Kerkkoor Sint-Lambertus Het kerkkoor Sint-Lambertus bestaat 50 jaar. Een halve eeuw lang verrijkt het kerkkoor met veel enthousiasme en saamhorigheid de vieringen in onze kerk te Haaren. Jubileren is stilstaan, omkijken, 'dank u' zeggen en vooruit kijken, daarom willen we...

Gouden jubileum Kerkkoor Haaren - deel 3

Van de 50 jaar die het Kerkkoor dit jaar bestaat ben ik er met 4 jaar natuurlijk nog maar  kort bij. Ik kan dus slechts iets schrijven over een relatief korte periode van de bestaansgeschiedenis van het Kerkkoor. Na een aantal keren “proefgedraaid” te hebben in april 2013 kwam de vraag v...

Gouden jubileum Kerkkoor Haaren - deel 2

Eind 1967 kwam ik, na een aantal jaren gymnasium op een internaat, weer terug bij mijn ouders in Haaren. Het gemengd kerkkoor was toen net van start gegaan onder leiding van Kees Verhoeven en daar ben ik toen ook bij gaan zingen. Omdat ik ook wel een beetje orgel kon spelen mocht ik de vaste organ...

Gouden jubileum Kerkkoor Haaren - deel 1

Het H. Lambertus kerkkoor viert dit jaar haar gouden jubileum als gemengd koor. Toen ik in 1975 in Haaren kwam wonen werd ik al snel gestrikt voor het kerkkoor omdat bekend werd dat ik lid van het Christofoor koor in St Michielsgestel was. Ik trof hier een min of meer gelijkwaardig koor aan terwi...

13 mei 2017: Toewijding bisdommen aan Onbevlekt Hart van Maria

Op zaterdag 13 mei 2017 wijden de Nederlandse bisschoppen gezamenlijk hun bisdommen en alle mensen die in de bisdommen wonen, toe aan het Onbevlekte Hart van Maria. Dit zal gebeuren tijdens een vesperviering om 15.00 u. in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht. Aanleiding is het jubileumjaar v...
Sint Jozef Parochie