Sint Jozef Parochie

Nieuws

Huiskringen in Moergestel en Oisterwijk

Een huiskring is een groep mensen die maandelijks in een van de huizen van de deelnemers samenkomt om uit de bijbel te lezen en er over in gesprek te gaan. Het blijkt dat de geloofsgesprekken die hieruit ontstaan, een grote diepgang hebben en de deelnemers steeds weer opbouwen in het geloofsleven va...

Terugblik: Ere-mis Wouter Blesgraaf

Op zondag 17 september heeft Wouter Blesgraaf SJ, die zaterdag  9 september in de kapel van het Jezuïtenhuis in Heverlee bij Leuven priester is gewijd, zijn 1ste H. Mis opdragen in zijn thuisparochie in Oisterwijk. Het was een prachtige feestelijke viering m.m.v. de gildes uit Moergestel ...

Terugblik: Nationale Ziekendag 2017

Ook dit jaar hebben we als Sint Jozef parochie, voorheen de Joannesparochie, weer met veel mensen een mooie Ziekendag mogen beleven. Een dag van blijheid, zorg en aandacht voor onze ouderen en zieken. Bijzonder is het om zo op deze manier voor elkaar te kunnen zorgen en een luisterend oor te mogen z...

Communievoorbereiding 2017-2018 in de St. Jozef parochie

Deze maand gaat in onze parochie in de verschillende kerken de communievoorbereiding weer van start. Tijdens de ouderavond krijgt u van de werkgroep ter plaatse, informatie over de inhoudelijke en praktische zaken van de communie en de voorbereidingen daartoe. U kunt uw kind opgeven tijdens deze oud...

Activiteiten Kinderclub St. Jozef 2017-2018

In september gaan we weer starten met een nieuw werkjaar. De kinderclub van onze parochie geeft geloofsvorming voor kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar middels het project “Het Licht op ons pad”. Kinderen uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk kunnen mee doen door lid te worden van de“kind...

Wijziging mistijden per 1 oktober 2018

Het pastorale team van onze Jozefparochie heeft de noodzaak gezien om de zondagsvieringen in de kerken van Haaren, Moergestel en Oisterwijk beter op elkaar af te stemmen en onze priesters de kans te geven zondags in meerdere kerken te kunnen voorgaan. Daarom zullen vanaf zondag 1 oktober aanstaande ...

Dagbedevaart Banneux

Op woensdag 11 oktober 2017 gaan we weer op dagbedevaart naar Banneux Voor meer informatie en aanmelden klik hier...

Verslag: Terugblik op de Toer mee

Begunstigd door het mooie zomerweer ging op zondag 27 augustus de TOER MEE weer van start. De route ging via Hilvarenbeek, Roovert en Breehees over Goirle retour via de Biest terug. Onder de schaduw van de bomen was het heerlijk fietsen. Op de startpost in Moergestel vertrokken 225 deelnemers voor ...

Verslag: Trappen voor water

Op de laatste zondag van augustus was het weer zover: “Trappen voor water”. Al meer dan 10 jaar voeren wij vanuit de Joanneskerk  actie voor Dorcas Hulp. De actie heet “Trappen voor water”, omdat we met sponsortochten geld willen inzamelen om in landen waar geen schoonwater is, een bij...

Kinderwoorddienst op zondag in Moergestel

In de Kerk St. Jans Onthoofding elke eerste zondag van de maand Vanaf september gaan we in Moergestel weer starten met Kinderwoorddiensten tijdens de eucharistievieringen op zondag. We zullen deze gaan houden steeds op de eerste zondag van de maand (ook tijdens schoolvakanties) en op bijzonder...

Verslag: bedevaartreis Fatima Portugal

Verslag van een medebedevaartganger 100 jaar Fatima, Bedevaart naar Fatima in Portugal. Afgelopen maand juni was er door de parochie Sint Jozef een bedevaart georganiseerd, gezamenlijk met Haaren – Moergestel - Oisterwijk en de Sint Pieter parochie te Galmaarden in België. Een fijne bedevaart di...

Verslag: Uitvoering musical kinderkoor St. Jozef

Eindelijk was het zover! Na maandenlang repeteren is door het kinderkoor uit Moergestel samen met een groep kinderen uit Oisterwijk de musical “het dagboek van Esther” uitgevoerd. Heike Gonlag, de dirigente van ons kinderkoor, heeft de kinderen vol enthousiasme begeleidt naar deze grote dag...

Verslag: uitstapje met de jeugd van de parochie

Zaterdag 1 juli 2017 was het dan zover! Samen met de misdienaars en de kinderen van de kinderkoortjes en de kinderclub zijn we een middag op stap geweest. We begonnen in de Petruskerk, de hoofdkerk van onze parochie. Daar hebben we onszelf aan elkaar voorgesteld. Want niet iedereen kende elkaa...

25 juni: Gouden jubileum Kerkkoor Haaren - deel 4

Gouden Jubileum Kerkkoor Sint-Lambertus Het kerkkoor Sint-Lambertus bestaat 50 jaar. Een halve eeuw lang verrijkt het kerkkoor met veel enthousiasme en saamhorigheid de vieringen in onze kerk te Haaren. Jubileren is stilstaan, omkijken, 'dank u' zeggen en vooruit kijken, daarom willen we...

Gouden jubileum Kerkkoor Haaren - deel 3

Van de 50 jaar die het Kerkkoor dit jaar bestaat ben ik er met 4 jaar natuurlijk nog maar  kort bij. Ik kan dus slechts iets schrijven over een relatief korte periode van de bestaansgeschiedenis van het Kerkkoor. Na een aantal keren “proefgedraaid” te hebben in april 2013 kwam de vraag v...

Gouden jubileum Kerkkoor Haaren - deel 2

Eind 1967 kwam ik, na een aantal jaren gymnasium op een internaat, weer terug bij mijn ouders in Haaren. Het gemengd kerkkoor was toen net van start gegaan onder leiding van Kees Verhoeven en daar ben ik toen ook bij gaan zingen. Omdat ik ook wel een beetje orgel kon spelen mocht ik de vaste organ...

Gouden jubileum Kerkkoor Haaren - deel 1

Het H. Lambertus kerkkoor viert dit jaar haar gouden jubileum als gemengd koor. Toen ik in 1975 in Haaren kwam wonen werd ik al snel gestrikt voor het kerkkoor omdat bekend werd dat ik lid van het Christofoor koor in St Michielsgestel was. Ik trof hier een min of meer gelijkwaardig koor aan terwi...

13 mei 2017: Toewijding bisdommen aan Onbevlekt Hart van Maria

Op zaterdag 13 mei 2017 wijden de Nederlandse bisschoppen gezamenlijk hun bisdommen en alle mensen die in de bisdommen wonen, toe aan het Onbevlekte Hart van Maria. Dit zal gebeuren tijdens een vesperviering om 15.00 u. in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht. Aanleiding is het jubileumjaar v...
Sint Jozef Parochie