Sint Jozef Parochie

Nieuws

20 febr: Kinderclub St. Jozef

Anderhalf jaar geleden zijn we gestart met een nieuwe kinderclub in onze parochie voor kinderen van 7 t/m 12 jaar uit Oisterwijk, Moergestel en Haaren. Tijdens de avonden, die 1x per maand plaatsvinden op de dinsdagavond, komen we in het St. Jozef centrum bij elkaar voor catechese maar vooral ook om...

Uitnodiging verdiepingsavond rond Abraham en Elisabeth

Abraham traject Voor alle parochianen van de Joannes- en Petrusgemeenschap Als parochianen van de Joannes- en Petrusgemeenschap binnen onze Jozefparochie staan we voor grote veranderingen. De op handen zijnde sluiting van de Joanneskerk en -pastorie vormt een ongekend grote uitdaging. Ten eerste natuurlijk voor de...

3 maart: Vormselviering in de St. Petruskerk

Op zaterdagavond 3 maart om 19.00 uur zal onze bisschop Mgr. Gerard de Korte in onze hoofdkerk, de St. Petruskerk, het Heilig Vormsel toedienen aan de Vormelingen uit de drie geloofskernen van onze parochie. Deze 18 jongeren hebben zich de afgelopen maanden gezamenlijk voorbereid op het ontvangen va...

25 maart: Matthäus Passion, Petruskerk Oisterwijk

Op Palmzondag 25 maart 2018, wordt in de Petruskerk te Oisterwijk voor de achtste keer het magnifieke werk: de Matthäus-Passion van J. S. Bach ten gehore gebracht. Deze traditie is in 2011 ontstaan en markeerde het begin van een rijke traditie met hoogstaande uitvoeringen van Bachs Matthäus-Passio...

Alpha cursus 2018

Op woensdagavond 31 januari 2018, om 18.30 uur gaat de Alpha-cursus weer van start in de pastorie van de Joanneskerk. In de cursus gaan mensen met anderen op zoek naar de zin van het leven. Ontdek in ongeveer elf bijeenkomsten wat het christelijk geloof inhoudt. Eigenlijk is het een avontuur om de ...

Foto-impressie gebedsviering carnaval Haaren

Een impressie van de carnavals-gebedsviering  in de H. Lambertuskerk op carnavalszondag. M.m.v. Prins Wener d'n XXIIste, Jeugdprins Ivar d'n Urste, Prins Bob d'n Urste en vele anderen Fotograaf: Peer Franken, Franken-fotoservice...

Foto-impressie carnavalsmis St. Petruskerk

Een impressie van de Eucharistieviering in de St. Petruskerk op carnavalszondag. M.m.v. Prins Danny en Prinses Janneke van KansPlus Oisterwijk e.o....

Terugblik: Club 412 in Sirkelslag

Vrijdag 2 februari waren er 16 tieners naar de Rotonde gekomen om het landelijke online-spel Sirkelslag te spelen. We konden dus 2 groepen maken, die met elkaar konden strijden. Landelijk waren er 613 groepen die op hetzelfde tijdstip via de computer meededen en door Klaas van Kruistum aan...

Opbrengst Adventsactie 2017

Tijdens de Adventsactie is in onze kerken dit jaar een bedrag van € 1.899,53  opgehaald voor het project dat we hebben ondersteund voor de Blauwe Zusters welke zorg dragen voor een tehuis van gehandicapte kinderen in Bethlehem. Via de bank is t.n.v. de actie nog eens € 1.440,00 overgemaakt....

IM: pastoor Dumoulin

Op 9 januari 2018 is te Herpen op 94-jarige leeftijd overleden Harry Dumoulin, emeritus-pastoor van de Parochie H. Marcus te Oisterwijk. Harry Dumoulin is geboren in ’s-Hertogenbosch op 23 oktober 1923 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 3 juni 1950. Hij was in het bis...

Lourdesreis B. Den Bosch 2018

Bedevaart  naar  Lourdes  in  mei  en  september  2018 Thema van de bedevaart is “Doet maar wat Hij u zeggen zal.” Hebt U er ook wel eens over  gedacht om naar Lourdes te gaan? Maar U weet niet hoe dat het allemaal gaat? Lourdesgroep Bisdom ’s-Hertogenb...

Een parochiaan aan het woord - nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsreceptie Oisterwijk, Afgelopen zondag was ik bij de nieuwjaarsreceptie in het Jozefcentrum. Ook vorig jaar was ik hier, toen nog onwennig, omdat de Levenskerk nog maar net dicht was. Ditmaal waren er minder mensen dan vorig jaar en was het voor iederéén wat wennen: er werd geen Petrussp...

Nieuwjaarswens

Het nieuwe jaar 2018 stelt ons voor een grote opdracht: zichtbaar maken dat onze parochie bestaat uit mensen en niet uit gebouwen. Daarom is het onze taak om samen onze kerkgemeenschap op te bouwen, ieder met de eigen gaven en verantwoordelijkheid daarin. De nieuwe Jozefparochie wil deze opbouw fac...

Vrijwilliger en mede-parochiaan schrijft een boek

Heer van de Oogst Geboorte en vorming van Gods volk Israël, tot zegen van alle geslachten op Aarde Samenvatting Een kleine tweeduizend jaar vóór onze jaartelling, bezoekt de voor ons onbereikbare God een bejaarde man in het Midden-Oosten. Een mens, vanaf duizend meter hoogte nauwelijks waar te...

Vormselvoorbereiding 2017-2018 in de St. Jozef parochie

De parochie St. Jozef start eind november a.s. met de voorbereiding van het H. Vormsel voor alle kinderen uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk. De Vormselvoorbereiding zal plaats vinden in het St. Jozef Centrum, Kerkstraat 95A te Oisterwijk.  De vormselviering vindt voor alle kinderen uit...

Communievoorbereiding 2017-2018 in de St. Jozef parochie

Deze maand gaat in onze parochie in de verschillende kerken de communievoorbereiding weer van start. Tijdens de ouderavond krijgt u van de werkgroep ter plaatse, informatie over de inhoudelijke en praktische zaken van de communie en de voorbereidingen daartoe. U kunt uw kind opgeven tijdens deze oud...

Activiteiten Kinderclub St. Jozef 2017-2018

In september gaan we weer starten met een nieuw werkjaar. De kinderclub van onze parochie geeft geloofsvorming voor kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar middels het project “Het Licht op ons pad”. Kinderen uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk kunnen mee doen door lid te worden van de“kind...

Persbericht vanwege sluiting H. Joanneskerk

De ontkerkelijking neemt steeds meer toe. Dit geldt ook voor de St. Jozefparochie.Zo waren er in 2015 nog 60 dopen,  in 2016 is dit aantal teruggelopen naar 34 . Ook het aantal communicanten en vormelingen neemt jaarlijks af, evenals de kerkelijke uitvaarten en het kerkbezoek in de weekend die...

Parochievernieuwing volgens het "Abraham - en Elisabeth" traject

            Begin oktober heeft de bisschop het besluit genomen om in Oisterwijk de Joanneskerk en annex pastorie per 1 juli 2018 te sluiten en de Petruskerk aan te wijzen als de centrale kerk voor onze fusieparochie.  Dit pijnlijke en ingrijpende besluit hee...
Sint Jozef Parochie