Sint Jozef Parochie

Kerkbalans

De kerk geeft om jou …

Nu we twee jaar onderweg zijn met de Sint Jozef parochie, worden de resultaten van de in gang gezette veranderingen steeds zichtbaarder.

De nieuwe parochie wil de krachten uit haar voormalige parochies bundelen. Daarom worden veel activiteiten samengevoegd. De kindercatechese, de Vormselvoorbereiding en de vorming van tieners en van jongeren zijn samengebracht in het nieuwe Sint Jozef centrum. Ook geloofsverdieping van volwassenen vindt daar steeds meer plaats. Zo worden groepen niet kleiner maar juist groter, en kunnen we beter ervaren dat we samen een levende Kerk vormen met zorg en aandacht voor elkaar.

Natuurlijk moeten we een gezonde balans vinden tussen wat we in en rond de centrale kerk doen en wat we rond de plaatselijke kerktorens houden. Denk aan de zondagse Eucharistie in de lokale kerken, maar ook de Communievoorbereiding, bepaalde gezinsvieringen, huiskringen, dopen, de koren, uitvaarten, de zorg voor de begraafplaatsen, pastorale zorg en geestelijke begeleiding, en de ontmoeting in en rondom de lokale parochiehuizen.

Voor de ondersteuning van het pastorale werk en alle activiteiten binnen de parochie beschikken we  over grotendeels monumentale gebouwen en mooie begraafplaatsen. De instandhouding hiervan, en waar nodig modernisering, is een grote zorg voor ons allen.

Een Rooms Katholieke parochie is financieel volledig zelfstandig. Dit betekent dat alle uitgaven helemaal uit eigen middelen betaald moeten worden. De afgelopen twee jaar is hard gewerkt, en zijn moeilijke besluiten genomen, om inkomsten en uitgaven beter in balans te brengen. Voor het goed functioneren van onze parochie is de inzet van vrijwilligers onmisbaar, maar is ook de financiële hulp van alle parochianen noodzakelijk. 

Uiteraard bepaalt u zelf de hoogte van deze bijdrage, afhankelijk van uw persoonlijke betrokkenheid en draagkracht. Elke bedrag is meer dan welkom, maar het volgende willen we u niet onthouden: per betalende parochiaan zou op dit moment tenminste 85 euro per jaar nodig zijn om onze financiële balans in evenwicht te houden. Wij vragen u vriendelijk ook in 2018 uw steentje bij te dragen. 

… geef voor je kerk!

Het pastoraal team en parochiebestuur Sint Jozef.

U kunt uw bijdrage doen op rekeningnummer:
NL 56 RABO 0118 120 700 ten name van Sint Jozefparochie o.v.v. actie Kerkbalans

Sint Jozef Parochie