Sint Jozef Parochie

Pastorale team

In menig katholieke kerk is wel een afbeelding te zien van ‘de goede Herder’: Christus met het 'verloren schaap' op zijn schouders.

Een katholieke parochiegemeenschap is een gemeenschap rondom deze goede Herder. Zijn herderschap wordt er op een bijzonder wijze ‘bediend’ in het ambt of ‘bediening’ van de gewijde priester, die daarom ‘pastoor’ wordt genoemd: ‘herder en leidsman van de parochiegemeenschap in Christus’ Naam.

In de zestiger jaren van de vorige eeuw werd daarnaast door het tweede Vaticaans Concilie de oude bediening van het diakenschap hersteld, dat ook toegankelijk is voor gehuwde mannen. In het kader van de grote nood aan gewijde bedienaren heeft zich ook in ons bisdom de functie ontwikkeld van de parochieassistent.

In een samengevoegde parochie zoals de onze is er één de eigenlijke pastoor die als zodanig de moderator is van het pastorale team. Het pastorale team van de St. Jozefparochie bestaat uit:

Pastoor

   
Naam Francis De Meyer priester
Wijding 29 mei 2010  
Adres pastorie Driehoeven 1
5076 BA HAAREN
 
Bereikbaarheid (0411) 62 19 59  
(06) 27 53 36 78
  e-mail  

Pastor

   
Naam Ad Verest priester
Geboren 20 augustus 1958 te Eindhoven  
Wijding 19 juni 1995  
Bereikbaar (06) 20 68 05 41  
  e-mail  
     

Pastor

   
Naam Ad Kennes, emeritus priester
Geboren 18 april 1938 te Oisterwijk  
Wijding 16 juni 1962  
Bereikbaar (013) 528 78 18  
  e-mail  
     

Diaken

   
Naam Vincent te Plate diaken
Geboren 26 oktober 1946 te Lichtenvoorde  
Wijding 26 september 1992  
Bereikbaar (013) 522 05 05  
  (06) 51 20 10 85  
  e-mail  

Pastoraal assistente

     
Naam Dorris Rijnen-Schoenmakers  
Geboren 20 juli 1970 te Tilburg  
Zending 20 juni 2015  
Bereikbaar (06) 23 10 15 15  
  e-mail  
Zendingsgebied geloofsoverdracht voor jeugd & jongeren   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sint Jozef Parochie