Sint Jozef Parochie

Gezinsvieringen

Gezinsvieringen

In de H. Lambertuskerk, de Kerk St. Jansonthoofding, en de H. Joanneskerk zijn met grote regelmaat gezinsvieringen. Dit zijn "kindvriendelijke" Eucharistievieringen waarin de kinderen een eigen taak hebben zoals collecteren, lezen, zingen of helpen. Het evangelie wordt voorgelezen op hun eigen niveau en er worden liedjes gezongen die kinderen aanspreken en ook mee kunnen zingen. In de H. Lambertuskerk wordt de viering opgeluisterd door een eigen kinderkoortje, in de Kerk St. Jans Onthoofding verzorgd het kinderkoor “de Muzieknoten” de muziek, en in de H. Joanneskerk wordt tijdens de gezinsvieringen gezongen door het het koor JOIZZ.

In de Kerk St. Jans Onthoofding is er tijdens de gezinsvieringen een kindercrèche in het parochiecentrum voor de kinderen van 0 t/m 4 jaar.
In de H. Joanneskerk is er tijdens de gezinsvieringen een kinderkerk in de kelder van de kerk voor kinderen van 0 t/m 4 jaar.

Wilt u naar een gezinsviering?  klik hier

Sint Jozef Parochie