Sint Jozef Parochie

Adventsactie

Project voor kindertehuizen in Anjara, Jordanië

In de Adventstijd, die op 2 december begint, zal in alle kerkgemeenschappen van de parochie de Adventsactie worden gehouden. Daarmee wordt tijdens de vier weken van de Advent financiële steun gevraagd voor drie kindertehuizen in Anjara te Jordanië. Deze huizen worden gerund door zusters van een jonge religieuze congregatie, die in Nederland bekend staat onder de naam de ‘Blauwe Zusters’. Ze hebben nood aan alles: voedsel, kleding, schoolvervoer, schoolboeken, brandstof etc.
 
Lees hier meer over het project van de blauwe zusters

Steun de zusters en hun pupillen!  

Collectebussen in de kerk tijdens Advent en Kerst

Voor overschrijvingen: IBAN NL68 RABO 0118 100 696
t.n.v. Parochie Sint Jozef o.v.v. “Adventsactie 2018”


Kom naar de Adventsbezinning: 

Dinsdag 11 december
19.00 u: Mariavesper in de dagkapel Petruskerk
19.30 u: samenkomst in het Jozefcentrum met Adventsliederen, bezinning, zuster Maria Sterre vertelt over het project Anjara

Sint Jozef Parochie