Sint Jozef Parochie

Kerk St. Jans Onthoofding

Kerkberichten 16 sept t/m 22 sept 2017

Zaterdag 16 september:
Voorganger: pastor Ad Verest 

19.00 u Kapel Park Stanislaus: Eucharistieviering op de vooravond van de 24ste zondag door het jaar
Zang:  samenzang
Misintenties: Leen en Jo Smits.

Zondag 17 september
Voorganger mgr. R. Mutsaers

11.00 u Kerk St. Jans Onthoofding: Eucharistieviering van de 24ste zondag door het jaar
Zang: ‘Cantate Domino’
Misintenties: voor een bijzondere intentie; Adrianus en Harriëtte Mutsaars-van de Staak, dochter Ida, zoon Piet en schoonzonen Fredericus Tiebosch en Toon van Gorkum (jgt.); Rinus den Otter e.v. Corrie van de Pol (jgt.)

Dinsdag 19 september

9.00 u Mariakapel van de kerk Sint Jans Onthoofding: Eucharistieviering
9.30 u Stille aanbidding van het Allerheiligste

Woensdag 20 september

9.00 u in parochiecentrum: uur van gebed en meditatie.
19.00 u Kapel Park Stanislaus: Eucharistieviering

Donderdag 21 september 

9.00 u Mariakapel van de kerk Sint Jans Onthoofding: Eucharistieviering.

Agenda
dinsdag 19 sept 20.00 u ouderavond 1ste Communie in parochiecentrum Moergestel
woensdag 20 sept 19.45 u M.O.V overleg over Vredesweek 

De hulpbisschop in Moergestel
Op zondag 17 september zal Wouter Blesgraaf SJ, die afgelopen zaterdag in de kapel van het Jezuïtenhuis in Heverlee bij Leuven priester is gewijd, zijn 1ste H. Mis opdragen in zijn thuisparochie in Oisterwijk. De feestelijke viering, gevolgd door een receptie, begint om 11.00 u in de Petruskerk. U bent allen van harte welkom om deze prachtige viering mee te maken. 
Voor de Mis van 11.00 uur in Moergestel zal komende zondag onze hulpbisschop en vicaris-generaal, mgr. Rob Mutsaerts, naar Moergestel komen.

In memoriam
Op woensdag 6 september hebben we in onze kerk afscheid genomen van Willy van Bommel-van Casteren. Met een bewogen leven achter de rug, zorgzaam voor haar twee kinderen, heeft zij een onuitwisbare indruk op ons gemaakt. Hoewel we weten dat de tijd gekomen is o haar los te laten, blijft dat moeilijk. Maar we vertrouwen haar toe aan de Heer van het leven. Zij is nu bijgezet in het graf van haar man. 


Kerkberichten 23 sept t/m 29 sept 2017

Zaterdag 23 september:
Voorganger: pastor Ad Verest 

19.00 u Kapel Park Stanislaus: Eucharistieviering op de vooravond van de 25ste zondag door het jaar
Zang:  samenzang
Misintenties: Bart Denissen e.v. Jo Denissen-van Kerkoerlen (verj.); Piet Jonkers e.v. Joke Jonkers-Beerens (jgt.)

Zondag 24 september Vredeszondag
Voorganger pastor Ad Verest

11.00 u Kerk St. Jans Onthoofding: Eucharistieviering van de 25ste zondag door het jaar
Zang: ‘Cantate Domino’
Misintenties: Dien Moorman-Huijben (jgt.)

Dinsdag 26 september

9.00 u Mariakapel van de kerk Sint Jans Onthoofding: Eucharistieviering
9.30 u Stille aanbidding van het Allerheiligste

Woensdag 27 september

9.00 u in parochiecentrum: uur van gebed en meditatie.
19.00 u Kapel Park Stanislaus: Eucharistieviering

Donderdag 28 september 

9.00 u Mariakapel van de kerk Sint Jans Onthoofding: Eucharistieviering.

Agenda

maandag 25 sept 18.00-19.30 uur: lesbijeenkomst communicanten in parochiecentrum
dinsdag 26 sept 19.30 u huiskring in Moergestel
woensdag 27 sept 20.00 uur: parochiebreed werkgroepenoverleg kinderruimte St. Jozef Centrum in Oisterwijk

Vredeszondag
A.s. weekend vieren we Vredeszondag. Naast speciale vredesgebeden zal in zondagsvieringen aandacht worden besteed aan het thema: de kracht van de verbeelding. 


 

Sint Jozef Parochie