Sint Jozef Parochie

Kerk St. Jans Onthoofding

18 nov t/m 24 nov 2017

H.MISSEN EN GEBEDSMOMENTEN

Zaterdag 18 november: 

19.00 uur: Kapel Park Stanislaus:  Eucharistieviering op de vooravond van de 33ste Zondag door het jaar met samenzang. (werelddag voor de armen)
Celebrant: pastor Ad Verest
Misintenties: Om spoedig herstel van Lian; Cor van Dijk-Robben (SVM); Adrie op ’t Hoog e.v. Riek Wolfs (1ste jgt.); Sjef Roozen  (jgt. en verj.)

Zondag 19 november: 

9.30 uur: Kerk St. Jans Onthoofding: Eucharistieviering met samenzang.(werelddag voor de armen
Celebrant: pastoor Francis De Meyer
Misintenties: overleden ouders

Dinsdag 21 november :

9.00 uur: Mariakapel kerk St. Jans Onthoofding: Eucharistieviering
9.30 uur: Aanbidding van het Allerheiligste

Woensdag 22 november:

09.00 uur: In het parochiecentrum: moment van gebed en meditatie
19.00 uur: Kapel Park Stanislaus: Eucharistieviering

Donderdag 23 november:

9.00 uur: Mariakapel kerk St. Jans Onthoofding: Eucharistieviering

Vooraankondiging:

Zondag 26 november Brabantse Open Kerkendag

Op 26 november wordt de Brabantse Open Kerkendag gehouden, waarvoor onze kerk wordt opengesteld vanaf 10.30 uur. Er zullen rondleidingen zijn en presentaties van parochieactiviteiten. Daarnaast zal er ook verkoop zijn van kerststalletjes en kerstkaarten uit Bolivia voor pater Theo Raaijmakers.


25 nov t/m  1 dec 2017

H.MISSEN EN GEBEDSMOMENTEN

Zaterdag 25 november: 

10.00 uur: Kerk St. Jans Onthoofding: Gilde mis: St. Catharina Gilde.
Celebrant: pastor A. Verest

19.00 uur: Kapel Park Stanislaus:  Eucharistieviering op de vooravond van het hoogfeest van Christus Koning met samenzang.
Celebrant: pastor Ad Verest
Misintenties: Janus Klaasen (10de jgt.); Thijs v.d. Wouw e.v. Maria v.d. Poll (verj.); Leen en Jo Smits.

Zondag 26 november: 

9.30 uur: Kerk St. Jans Onthoofding: Kerk St. Jans Onthoofding: Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor Cantate Domino.
Celebrant: pastoor Francis De Meyer
Misintenties: voor de levende en overleden leden van ons gemengd koor ‘Cantate Domino’ (vw. het Caeciliafeest)’; overleden fam. van Gils-Ketelaars, dochter en schoonzoon Jo en Frits zoon en schoondochter Anton en Rietje; Riet van Velthoven-Smolders e.v. Frans van Velthoven.

Dinsdag 28 november :

9.00 uur: Mariakapel kerk St. Jans Onthoofding: Eucharistieviering
9.30 uur: Aanbidding van het Allerheiligste

Woensdag 29 november:

09.00 uur: In het parochiecentrum: moment van gebed en meditatie
19.00 uur: Kapel Park Stanislaus: Eucharistieviering

Donderdag 30 november:

9.00 uur: Mariakapel kerk St. Jans Onthoofding: Eucharistieviering

AGENDA

Zon 26 november: 10.30 uur: openstelling kerk b.g.v. Open Kerkendag
Di 28 november: 19.00 uur: overleg over Advents- en Kersttijd
Woe 29 november19.45 uur: RoosteroverlegKerk Sint Jans Onthoofding

Kerkstraat 9, 5066 AR Moergestel

Parochiecentrum:

Sint Jansplein 9
5066 AR Moergestel
T: (013) 5132774
E: st.jansonthoofding@jozef-parochie.nl

Openingstijden parochiecentrum:

di, do en vr. van 10:00-12:00 u.

Voor noodgevallen:

T: (06) 1029 43 58

Aanvraag ziekenbezoek:

E: ad.verest@jozef-parochie.nl

 


 

Sint Jozef Parochie