Sint Jozef Parochie

St. Petruskerk

Familiekoor Blessed!

Het familiekoor bestaat uit een groep van ongeveer 18 zeer betrokken én muzikale parochianen van alle leeftijden. Zij hebben aangegeven om graag tijdens de zondagse vieringen in de parochiekerk de liturgie muzikaal te ondersteunen. Het streven is om dit 1x per maand te realiseren.

Caeciliakoor

Het Caeciliakoor bestaat uit een Gemengd koor (sopranen, alten, tenoren en bassen) en een Gregoriaans mannenkoor. Door het jaar heen verzorgt het Caeciliakoor vieringen in de St. Petruskerk.

Gregoriaans Mannenkoor

Dirigent Wim de Bakker
Begeleiding Ingeborg Vugs
Repetitie Woensdagavond van 19.00 - 19.30 uur
Lokatie Parochiecentrum
Kerkzang Jaarlijks: 19 gregoriaanse vieringen

Gemengd Koor

Dirigent Ingeborg Vugs
Begeleiding Ingeborg Vugs
Repetitie Woensdagavond van 19.30 - 21.15 uur
Lokatie Parochiecentrum
Kerkzang Jaarlijks:
10 meerstemmige vieringen
15 vieringen met volkszang


Rouw-, Trouw- en Jubileum-koor

Het Rouw-, Trouw- en Jubileum-koor (het RTJ-koor) is een samengesteld gemengd koor van sopranen, alten, tenoren en bassen uit koren van de St. Petruskerk en de H. Joanneskerk. Alle Rouw-, Trouw- en Jubileumvieringen in de St. Petruskerk en in de H. Joanneskerk worden door dit koor ondersteund met gezangen vanuit een min of meer vast repertoire. Door het jaar heen verzorgt het RTJ-koor ongeveer 40 vieringen.

In de St. Petruskerk
Dirigent Wim de Bakker
Begeleiding Heike Gonlag
In de H. Joanneskerk
Dirigent Maria Zijlmans
Begeleiding Joost van Tilburg
Repetitie Geen vaste tijden, maar op verzoek
Lokatie Parochiecentrum
Kerkzang Bij uitvaarten, huwelijks- en jubileumvieringen

Koor van zorgcentrum De Vloet

Dirigent Maria Zijlmans
Begeleiding Maria Zijlmans
Repetitie Donderdagmiddag van 14:00 - 15:00 uur
Lokatie stiltecentrum de Vloet
Kerkzang Wekelijkse viering in de Vloet

 

Sint Jozef Parochie