Sint Jozef Parochie

H. Joanneskerk

Kerkberichten 16 sept t/m 22 sept 2017

Zaterdag 16 september

Geen viering

Zondag 17 september

11.00 uur Geen Eucharistieviering vanwege de viering van de 1ste H. Mis van Wouter Blessgraaf in de St. Petruskerk om 11.00 uur.

Maandag 18 september

12.00 uur: Eucharistieviering

Dinsdag 19 september

12.00 uur: Eucharistieviering

Woensdag 20 september

12.00 uur: Eucharistieviering

Donderdag 21 september

9.15 uur: Rozenkransgebed
18.00 uur: Aanbidding
19.00 uur: Eucharistieviering t.i.v. Ria van den Breekel-van Grinsven (verj).
19.30 uur: Lofprijzing

Vrijdag 22 september

18.00 uur: Aanbidding
19.00 uur: Eucharistieviering

In Memoriam
Op 106-jarige leeftijd is Simon Moons overleden; wij bidden zijn gezin Gods troost toe.

Terugkom Alpha
Op zaterdag (16 september) is er van 14.00 tot 16.00 uur een bijeenkomst voor allen die eens meededen met de Alpha-cursus. Deze bijeenkomst is in de kelder van de Joanneskerk. Opgave wordt op prijs gesteld.

Trappen voor water
De actie “Trappen voor water” leverde, inclusief de toegezegde € 100,00 die direct naar Dorcas Hulp overgemaakt zou worden, in het totaal € 939,70 op. Dit betekent dat er met dit bedrag 67 gezinnen aangesloten kunnen worden op het waterleidingnet en dus gebruik kunnen maken van schoon drinkwater. Wij zijn er erg blij mee!

Sint Jozef Parochie