Sint Jozef Parochie

H. Lambertuskerk

Kerkberichten 20 mei t/m 26 mei 2017

Zaterdag 20 mei

19.00 uur  Eucharistieviering
Zang: Samenzang
Misintenties: Eerste jaargetijde Nellie van de Weijer – Smits; overleden ouders van Gorkom- van Logten- de Hout; uit dankbaarheid.

Zondag 21 mei      

09.30 uur Eucharistieviering 
Zang: Kerkkoor
Misintenties: Eerste jaargetijde Miet Schuurmans- van Hooft; Johan en Lien van Tuyl- Vugts en zoon Frans; Cornelia Brock vanwege haar verjaardag; voor een overleden moeder; voor de levenden en overleden leden van de 3 gildens; Bert en Joris van de Spank; Marleen van Nieuwburg- Simons; overleden ouders Jan van Nieuwburg- en Riet van Nieuwburg- Verhagen.

Maandag 22 mei

09.30 u H. Mis
Misintentie: priesterroepingen

Dinsdag 23 mei

18.30 u rozenhoedje en om 19.00 u H. Mis

Woensdag 24 mei

9.05 u rozenhoedje en om 09.30 u H. Mis 

Donderdag 25 mei (Hemelvaart)

9.30 u Eucharistieviering
Zang: Kerkkoor   

Vrijdag 26 mei

9.05 u rozenhoedje en om 09.30 u H. Mis  

Activiteiten

Woensdag 24 mei 12.30 u Kinderkoor

Bereikbaarheid

Pastoor Francis De Meyer,Driehoeven 1, tel. 0411-621959 / mobiel 06-27533678. E-mail

Kerksecretariaat in het parochiehuis, Driehoeven 1a, tel. 0411-623749:
E-mail adres Parochiehuis:
maandag   08.30 - 11.30 uur
woensdag 10.00 - 13.00 uur
vrijdag      08.30 - 12.00 uur

Aanmelden doop

Is er een kindje geboren en wilt u het over enige tijd laten dopen, stuur dan een geboortekaartje aan de werkgroep Doopcatechese,
p/a Parochiehuis, Driehoeven 1a , 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken

Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, tel. 0411-621959 of aan het parochiesecretariaat, tel. 0411-623749.

Administratie

Misintenties: Dhr. H. Sterke, Driehoeven 15M, tel. 0411-621683.
Parochiebijdrage/Kerkbalans: Dhr. F. v.d. Berk, Tempeliersdal 28, tel. 0411-622513.
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: Dhr. Henk Kemps, Reitselaan 82, tel. 0411-623060 E-mail
Kerkledenadministratie: secretariaat in het Parochiehuis, tel. 0411-623749.
IBAN-rekeningnummer parochie H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96.
Contactpersoon website: Jolanda Franken E-mail

 

Sint Jozef Parochie