Sint Jozef Parochie

H. Lambertuskerk

Kerkberichten 19 aug  t/m 25 aug 2017

Zaterdag 19 augustus

19.00 uur Eucharistieviering                 
Zang: Samenzang
Misintenties: 1e jaargetijde Mia Lucia van Keulen

Zondag 20 augustus

09.30 uur Eucharistieviering
Zang: Kerkkoor
Misintenties: 

Maandag 21 augustus

09.30 u H. Mis

Dinsdag 22 augustus

18.30 u rozenhoedje, 
19.00 u H. Mis

Woensdag 23 augustus

09.05 u rozenhoedje,
09.30 u H. Mis

Donderdag 24 augustus 

17.30 u aanbidding van het Allerheiligste, 
18.00 u rozenhoedje, 
18.30 u H. Mis

Vrijdag 25 augustus

09.05 u rozenhoedje,
09.30 u H. Mis

Agenda

Donderdag 24 aug: 19.30 uur Kerkkoor

Bereikbaarheid

Pastoor Francis De Meyer,Driehoeven 1, tel. 0411-621959 / mobiel 06-27533678. E-mail

Kerksecretariaat in het parochiehuis, Driehoeven 1a, tel. 0411-623749:
E-mail adres Parochiehuis:
maandag   08.30 - 11.30 uur
woensdag  10.00 - 13.00 uur
vrijdag       gesloten

Aanmelden doop

Is er een kindje geboren en wilt u het over enige tijd laten dopen, stuur dan een geboortekaartje aan de werkgroep Doopcatechese,
p/a Parochiehuis, Driehoeven 1a , 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken

Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, tel. 0411-621959 of aan het parochiesecretariaat, tel. 0411-623749.

Administratie

Misintenties: Dhr. H. Sterke, Driehoeven 15M, tel. 0411-621683.
Parochiebijdrage/Kerkbalans: Dhr. F. v.d. Berk, Tempeliersdal 28, tel. 0411-622513.
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: Dhr. Henk Kemps, Reitselaan 82, tel. 0411-623060 E-mail
Kerkledenadministratie: secretariaat in het Parochiehuis, tel. 0411-623749.
IBAN-rekeningnummer H. Lambertuskerk: NL68 RABO 0118 1006 96.
Contactpersoon website: Jolanda Franken E-mail

 

Sint Jozef Parochie