Sint Jozef Parochie

H. Lambertuskerk

Kerkberichten 24 juni t/m 30 juni 2017

Zaterdag 24 juni:

19.00 uur: Eucharstieviering
Zang: Samenzang
Misintentie: uit dankbaarheid; bijzondere intentie.

Zondag 25 juni:

9.30 uur: Eucharistieviering 50-jarig jubileum Kerkkoor 
Zang: Kerkkoor
Misintentie: Eerste jaargetijde Jacques de Vet; uit dankbaarheid; Fam. Brekelmans- van Haaren; Vanwege het gouden jubileum van het Lambertuskoor en voor alle leden en overleden leden van het kerkkoor;  Bert Pijnenburg namens het kerkkoor;  Jan en Miet Verschuren- Vugts en dochter Cisca; overleden ouders Frans en Anna Bressers- Simons; jaargetijde Kees van Beers; Piet Denissen; Jo Pijnenborg en familie.

Na de H. Mis is er gelegenheid om koffie te drinken en om de leden van het kerkkoor te feliciteren met het 50 jarig jubileum

Maandag 26 juni 

09.30 u  H. mis

Dinsdag 27 juni

18.30 u rozenhoedje
19.00 u H. mis

Woensdag 28 juni

9.05 u rozenhoedje 
9.30 u H. Mis

Donderdag 29 juni

17.30 u Aanbidding van het Allerheiligste
18.00 u Rozenhoedje
18.30 u H. mis  

Vrijdag 30 juni

9.05 u rozenhoedje 
9.30 u H. Mis  

Memoriam

In de leeftijd van 90 jaar is overleden zuster Felicitas, Diliana Maria van de Wiel. Haar uitvaart heeft afgelopen vrijdag plaats gevonden. Moge zij rusten in vrede.

Agenda:

Donderdag 29 juni: 1900 uur: Kerkkoor

Bereikbaarheid

Pastoor Francis De Meyer,Driehoeven 1, tel. 0411-621959 / mobiel 06-27533678. E-mail

Kerksecretariaat in het parochiehuis, Driehoeven 1a, tel. 0411-623749:
E-mail adres Parochiehuis:
maandag   08.30 - 11.30 uur
woensdag 10.00 - 13.00 uur
vrijdag      08.30 - 12.00 uur

Aanmelden doop

Is er een kindje geboren en wilt u het over enige tijd laten dopen, stuur dan een geboortekaartje aan de werkgroep Doopcatechese,
p/a Parochiehuis, Driehoeven 1a , 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken

Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, tel. 0411-621959 of aan het parochiesecretariaat, tel. 0411-623749.

Administratie

Misintenties: Dhr. H. Sterke, Driehoeven 15M, tel. 0411-621683.
Parochiebijdrage/Kerkbalans: Dhr. F. v.d. Berk, Tempeliersdal 28, tel. 0411-622513.
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: Dhr. Henk Kemps, Reitselaan 82, tel. 0411-623060 E-mail
Kerkledenadministratie: secretariaat in het Parochiehuis, tel. 0411-623749.
IBAN-rekeningnummer parochie H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96.
Contactpersoon website: Jolanda Franken E-mail


Kerkberichten 17 juni t/m 23 juni 2017

Zaterdag 17 juni

19.00 uur  Eucharistieviering 
Zang: Sine Nomine
Misintenties: Uit Dankbaarheid

Zondag 18 juni    

09.30 uur Eucharistieviering 
Zang: Kerkkoor
Misintenties: Uit dankbaarheid; Petra Vermeulen; familie Vermeulen- Mathijssen.

Maandag 19 juni 

09.00 u  Gildenmis
Misintentie: Overleden leden 3 gilden 

Dinsdag 20 juni

9.00 uur: Gildenmis
Misintentie: Levende leden 3 gilden

Avondmis vervalt

Woensdag 21 juni

9.05 u rozenhoedje 
9.30 u H. Mis

Donderdag 22 juni

17.30 uur: Aanbidding van het Allerheiligste
18.00 uur: Rozenhoedje
18.30 uur: H. mis  

Vrijdag 23 juni

9.05 u rozenhoedje 
9.30 u H. Mis  
Misintentie: priesterroepingen

Agenda:

21 juni 19.30 u K.B.O. bestuur
23 juni 10.00 u werkgroep peuter/kleuter viering

 

Sint Jozef Parochie