Sint Jozef Parochie

H. Lambertuskerk

16 nov t/m 22 nov 2019

VIERINGEN

Zaterdag 16 november

19.00 uur: Eucharistieviering op de vooravond van de 33te  zondag door het jaar met Samenzang
Celebrant: em. pastor A. Kennes
Misintentie: Zus Mensink

Zondag 17 november

9.30 uur: Eucharistieviering  m.m.v. Kerkkoor
Celebrant: pastoor F. De Meyer 
Misintenties: Frans Paymans; Bijzondere intentie

Maandag 18 november

18.00 uur: Rozenhoedje
18.30  uur: Eucharistieviering

Donderdag 21 november

08.10 uur: Rozenkransgebed
08.30 uur: Aanbidding van het Allerheiligste
09.00 uur: Eucharistieviering
Misintentie: PriesterroepingenH. Lambertuskerk

Mgr. Bekkersplein 4, 5076 AV Haaren

Pastorie:

Driehoeven 1
5076 BA Haaren
T: (0411)62 19 59
M: (06) 27 53 36 78
E-mail: pastoor@jozef-parochie.nl

Parochiehuis:

Driehoeven 1A, 5076 BA Haaren
T: (0411) 62 37 49 
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl

Openingstijden parochiehuis:

ma. 08:30 - 11.30 uur
wo. 10:00 - 13:00 uur
vr.   08:30 - 12:00 uur

Aanvraag ziekenbezoek:

Via pastoor Francis De Meyer of parochiehuis:
T: (0411) 62 19 59
M: (06) 27 53 36 78

Sint Jozef Parochie