Sint Jozef Parochie

Kerkberichten en misintenties

Op deze pagina kunt u de kerkberichten en misintenties lezen van de diverse kerken zoals ze ook vermeld staan in de Nieuwsklok


Hieronder vindt u algemene informatie mbt de St Jozef Parochie.


AGENDA

Dinsdag 21 november:
19.30-21.30 uur: Bijbel-huiskring in Moergestel

Zaterdag 25 november:
19.30-21.30 uur: TienerClub 412 voor jongeren van 12-16 jaar (de Voorhof, Kerkstraat 62)

Dinsdag 28 november:
10.00 uur: Vrouwenontmoetingsochtend (pastorie Joanneskerk)

Woensdag 30 november:
19.00-20.30 uur: Eerste bijeenkomst vormelingen (St. Jozef Centrum, Kerkstraat 65A)

 

Sint Jozef Parochie