Sint Jozef Parochie

Kerkberichten en misintenties

Op deze pagina kunt u de kerkberichten en misintenties lezen van de diverse kerken zoals ze ook vermeld staan in de Nieuwsklok


Hieronder vindt u algemene informatie mbt de St Jozef Parochie.


Dagbedevaart naar Kevelaer
Op maandag 3 september gaan met de parochie op dagbedevaart naar Kevelaer. Verdere informatie volgt de komende weken of kunt u verkrijgen bij het centrale secretariaat: 0135213376. U kunt de datum alvast in uw agenda zetten.

Sint Jozef Parochie