Sint Jozef Parochie

Kerk St. Jans Onthoofding

Cantate Domino

Het gemengd kerkkoor ‘Cantate Domino’ van de Kerk St. Jans Onthoofding in Moergestel bestaat sinds 16 december 1838; in 2013 heeft het koor haar 175-jarig bestaan gevierd. Het koor heeft momenteel  27 leden en is dienstbaar aan de parochie. Zij heeft een breed repertoire en zingt zowel gregoriaans, Nederlands en een beperkt aantal  anderstalige liederen. Zij heeft ook een aantal meerstemmige missen, maar is per definitie geen concertkoor. Zij probeert de keuze van de liederen zoveel mogelijk aan de diensten aan te passen door te kiezen overeenkomstig de liturgische kalender.
Het kerkkoor heeft ook een sociale functie, in deze tijd waarin we worden opgeroepen zolang mogelijk door te gaan met activiteiten, kan het kerkkoor hier een goede bijdrage aan leveren. De saamhorigheid binnen het koor is zeer hoog.
Voor velen bestaat het beeld dat het kerkkoor elke week moet zingen. We willen  dit graag nuanceren, want in de praktijk blijkt dat we gemiddeld twee weekenden per maand vrij zijn. Ook bestaat het beeld dat het koor een ouderen-koor is met een oud repertoire. Dat de gemiddelde leeftijd begint op te lopen kunnen we niet ontkennen, daar kunt u mogelijk iets aan doen. Maar ons repertoire is veelzijdig en modern. Wij vragen eventuele zangers en zangeressen van andere koren eens goed na te denken over de mogelijkheid naar ‘Cantate Domino’ door te stromen. Het kerkkoor wil graag met de huidige instelling doorgaan, maar het moet wel mogelijk zijn, daarom vragen we mensen die een betrokkenheid met de kerk en met de muziek in de Liturgie hebben ons te ondersteunen en met ons mee te doen.
Heeft u nog vragen neem gerust contact op met Ton van der Dussen (voorzitter), telefoonummer (013) 513 22 07 of via e-mail.

Dirigent Ruud Verbunt
Begeleiding     Ruud Verbunt
Repetitie Donderdagavond, van 19.00 – 22.00 uur; afwisselend beginnen de dames of heren. Het eerste uur of laatste uur is dan partijrepetitie
Lokatie Parochiecentrum
Kerkzang Twee tot drie maal per maand in de weekendviering. Daarnaast zingen zij ook bij uitvaarten, jubilea en andere bijzondere vieringen.

De Muzieknoten

De Muzieknoten is het kinderkoor van de parochie dat al vele jaren de gezins- en communievieringen in de Kerk St. Jans Onthoofding muzikaal verzorgd. In de repetitie oefenen we natuurlijk de liedjes die in de kerk gezongen gaan worden, maar we besteden ook aandacht aan een gezond stem gebruik en goed leren zingen. Daarnaast oefenen we ook ander repertoire. Popmuziek, wereldmuziek, Nederlandstalig … alles komt voorbij.
We hebben bijvoorbeeld al meerdere malen opgetreden met begeleiding van Muziekvereniging Prinses Juliana in Moergestel. Ieder jaar werken we naar één of twee musicals toe. De musicals Kouwe Kerst, Kus me ik ben een Prins en Lief Dagboek zijn al uitgevoerd door De Muzieknoten. 
Contactpersoon Heike Gonlag  E-mail  Tel: 013 521 64 30

Dirigent Heike Gonlag
Begeleiding     Heike Gonlag
Repetitie Maandag 17.00 tot 18.00 uur. In de schoolvakanties is er geen repetitie.
Lokatie Parochiecentrum Moergestel
Kerkzang Ongeveer 8 x per jaar in de gezins-  en communievieringen.

 

 

 

Sint Jozef Parochie