Sint Jozef Parochie

Begraafplaatsen

Vanouds is het een goed gebruik om onze overleden dierbaren een laatste rustplaats te geven. Steeds lezen we in de heilige Schrift als er iemand is overleden, dat hij of zij te rusten gaat bij de voorvaderen. Het Pastorale team hecht grote waarde aan dat gebruik vanaf het begin van de mensheid.
Voor het begraven van overleden dierbaren zijn er binnen de vijf kerken vier begraafplaatsen, namelijk:

St. Petruskerk te Oisterwijk: achter de kerk.

H. Joanneskerk te Oisterwijk: aan de Kreishof, gelegen op ongeveer 300 meter afstand van de kerk.

H. Lambertuskerk te Haaren: aan de Kerkstraat, gelegen op ongeveer 300 meter afstand van de kerk.

Kerk St. Jans Onthoofding te Moergestel: aan de Bosstraat, gelegen op ongeveer 400 meter afstand van de kerk.

Iedere begraafplaats heeft een eigen reglement, vanwege sommige specifieke omstandigheden ter plaatse. Op de pagina van de betreffende begraafplaats is het gewenste reglement in pdf-format te downloaden.

Sint Jozef Parochie