Sint Jozef Parochie

31 mei: Oecumenische Pinksterviering

NIET ALLEEN…
Dat is het thema van onze Pinksterdienst dit jaar.

Niet in de mooie natuur, maar in uw eigen huis kunt u onze jaarlijkse viering meebeleven. Op de websites van onze kerken vindt u op zaterdag 30 mei vanaf 11.00 uur de link naar de viering voor jong en oud. U kunt thuis meezingen en hopelijk wilt u ook bijdragen aan de gezamenlijke Pinkstercollecte, die de landelijke kerken georganiseerd hebben onder het hoofdje Corona. In Europa is het arme land Moldavië daar extra kwetsbaar door geworden. U vindt op de sites ook een link om te doneren onder vermelding van ‘Pinkstercollecte’.

Het samenwerkingsproces liep dit jaar bijzonder: via Google Duo!! We hopen dat ook deze Pinksterviering iets bij u losmaakt….

Pinkstercollecte in het kader van Corona

Voor ons betekent Corona een grote uitdaging, maar voor arme landen is het een échte ramp. Bijvoorbeeld voor Moldavië, grenzend aan Oekraïne, waar oude mensen al leefden van alleen water en brood. Via Kerk in Aktie wordt gezorgd voor zorg en beschermingsmiddelen.  U kunt geld overmaken op rekeningnummer NL02 RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Oisterwijk o.v.v. Pinkstercollecte 2020. Kijk op de website van Kerk in Aktie voor meer informatie.

Sint Jozef Parochie