Sint Jozef Parochie

Sacramentszondag

Aanstaande zondag vieren we in de Kerk het hoogfeest van het Heilig sacrament. We gedenken met dit feest dat Jezus in ons midden woont.

Waar je ter wereld ook komt, als je een katholieke kerk binnengaat, zie je in de buurt van het tabernakel een rode lamp branden. De rode godslamp brengt ons in herinnering dat God aanwezig is. Op die plaats in de gave van Brood. Hij staat voor ons klaar. Onze aandacht wordt ernaartoe getrokken. In het Brood van de Eucharistie is Jezus, Gods Zoon present. Daarom gaan we met de grootste zorg ermee om. Het is meer dan brood alleen, hier is Hij. God schenkt zichzelf als voedsel, zodat we gesterkt door het leven kunnen gaan en om eens deel te kunnen nemen aan het eeuwig leven. In de Eucharistie biedt Christus zichzelf aan in de gedaante van Brood en Wijn, waardoor we ons werkelijk met Hem kunnen verenigen. Wat is dus beter bindmiddel tussen God en tussen mensen onderling dan de Eucharistie. Gods Woord en de heilige Communie doen ons samen de Heer ontmoeten. Hij, die ons geestelijk wil bijstaan en geestelijk kan voeden.

Het hoogfeest van Sacramentsdag brengt ons dat dankbaar in hereniging.

Sint Jozef Parochie