Sint Jozef Parochie

In de maand mei aan de hand van Maria

Midden in de tijd waarin we waakzaam moeten zijn om de ziekte te genezen en te stoppen begint vrijdag de meimaand. Mei geldt algemeen als de mooie lentemaand. De natuur beleeft haar wedergeboorte na de dorre winter. De bloesems kondigen de nieuwe lente aan. In deze maand mogen wij bijzonder aan de hand van Maria gaan. Wij eren onze hemelse Moeder, die in de Hemel onze voorspreekster is, de Koningin van de Hemel. Maria is voor ons een bijzondere beschermheilige. Zoals kinderen zich tegen hun moeder aandrukken om bescherming en geborgenheid te vinden, zo gaan wij naar Maria met onze zorgen en noden en steken een kaars bij haar beeltenis op. Naar Haar kijken als de belofte van de nieuwe lente, de Koning van de hemelse schoonheid, de eeuwige bloeiende lente.

Door God werd het leven van Maria vreugdevol, want zij is de oorzaak van onze blijdschap. Tijdens de ontmoeting met haar nicht Elisabeth sprak Maria haar mooiste dankgebed uit: „Mijn ziel prijst God de Heer, van vreugde juicht mijn ziel in God, mijn Redder.” (Lc. 1,47-48). Ook de weg van zorgen en pijn heeft Maria gedragen. Haar hele leven droeg de spanning, „Uw hart zal door een zwaard worden doorboord” (Lc. 2,34). Als Jezus zijn kruisweg begonnen is, wijkt zij geen meter van Zijn zijde. Aan het Kruis stond de Moeder vol pijn en smarten, terwijl Hij stierf aan het kruis. Vanaf het kruis schenkt Jezus ons zijn moeder.  Juist in deze tijd waarin mensen angstig zijn en zich blootgesteld weten aan levensbedreigende krachten is de toevlucht tot Maria een troost en een hulp.

Moge Zij voor ons een teken van hoop en troost zijn, telkens als we Haar aanroepen als de zorgzame Moeder die met ons meegaat op onze levensweg in goede en kwade dagen.

Het gebed tot de Moeder Gods van paus Franciscus:

O Maria,
u schittert altijd op ons pad
als een teken van redding en hoop.
We vertrouwen onszelf aan u toe, gezondheid van de zieken,
die bij het kruis deelnam aan Jezus’ pijn,
uw stevig staande houdend.
U, redding van het Romeinse volk,
weet wat we nodig hebben,
en we weten zeker dat u zult voorzien,
zodat wij, net als in Kana in Galilea,
weer vreugde mogen zien en mogen feesten
na deze tijd van beproeving.
Help ons, moeder van Goddelijke Liefde,
om de wil van de Vader te aanvaarden
en te doen wat Jezus ons zei,
die zelf ons lijden op zich nam
en ons verdriet droeg,
om ons, door het kruis, te leiden
naar de vreugde van de verrijzenis.
Amen.

Tot u nemen wij onze toevlucht:
wees onze bescherming,
heilige Moeder van God,
wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn,
maar verlos ons uit alle gevaren,
gij, glorierijke en gezegende Maagd.

Gebed van paus Franciscus tot Onze-Lieve-Vrouw van de Goddelijke Liefde tijdens deze coronacrisis.  Hij vroeg haar om “de smeekbeden van ons, die beproefd worden, niet te minachten”, maar “ons van ieder gevaar te verlossen” en Italië en de wereld te beschermen.
 

Sint Jozef Parochie