Sint Jozef Parochie

Geluidsinstallaties Kerken

Het afgelopen jaar zijn er in onze kerken;  St Jans Onthoofding in Moergestel, St. Petruskerk in Oisterwijk en H. Lambertuskerk in Haaren de geluidsinstallaties aangepast en waar nodig zaken vervangen. Zo zijn er bijvoorbeeld nieuwe microfoons gekomen. Dit alles heeft er toe geleid dat de kwaliteit van het geluid aanzienlijk is verbeterd. We horen dan ook veel positieve reacties.

Mocht u op- en/of aanmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met het centrale secretariaat: 0135213376 of secretariaat@jozef-parochie.nl

Sint Jozef Parochie