Sint Jozef Parochie

Terugblik: Uitvoering musical kinderkoor St. Jozef

Eindelijk was het zover! Na maandenlang repeteren is door het kinderkoor uit Moergestel samen met een groep kinderen uit Oisterwijk de musical “het dagboek van Esther” uitgevoerd. Heike Gonlag, de dirigente van ons kinderkoor, heeft de kinderen vol enthousiasme begeleidt naar deze grote dag.

De Musicalsterren:

Else Smetsers, Charlotte Bouman, Tineke Ketelaars, Dewi Dusée, Lonne van Nunen, Niene van Nunen, Lisanne Beer, Emelie Hamers, Marieke Hoefnagels, Nina Lam, Florence v.d. Koedijk, Mabel v.d. Koedijk, Julie Kleppe, Elisa Kleppe.

Pastor Ad Verest was de verteller van het verhaal.  

Een groot „Dank je wel” aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen om deze uitvoering mogelijk te maken; in het bijzonder basisschool de Coppele voor het lenen van het podium.

Het verhaal

Deel  1:  een burgermeisje wordt koningin:

Vasthi, de koningin van Perzie, geniet van het heerlijke leven dat zij in het paleis heeft. Maar Vasthi ergert zich aan haar man koning Ahasveros. Al de wetten en voorschriften! Als Ahasveros aan Vasthi vraagt om voor zijn gasten te verschijnen, laat Vasthi het afweten: zij wil alleen doen, wat haar zelf behaagd.

De koning is boos hierover en Vasthi moet het paleis verlaten. Samen met zijn minister Memukan gaat Ahasveros op zoek naar een nieuwe koningin. Op de markt in Suzan worden alle ongetrouwde vrouwen meegenomen en moeten vervolgens voor de koning te verschijnen.   Ahasveros kiest Esther als zijn nieuwe koningin.

Het eerste deel sluit met het ‘bruiloftsfeest’ (“Laat de taart maar komen”).

Deel 2:  Koningin Esther redt het volk van Israël:

Mordechai, de oom van Esther komt er achter, dat de koning vermoord zal worden. Door Mordechai’s inzet wordt het complot ontdekt en de koning bedankt Mordechai door hem openbaar te eren.

Inmiddels is Haman de nieuwe minister van de koning; hij is ontzettend jaloers op Mordechai. Haman bedenkt een slim plan ……. alle Israëlieten moeten worden uitgeroeid!

Maar Esther komt dit plan te weten en vertrouwd op God als ze ongevraagd voor de strenge koning Ahasveros verschijnt. Als door een wonder wordt haar gratie verleent en de koning neemt haar uitnodiging voor een avondeten aan. Tijdens dit avondeten laat ze haar man in het bijzijn van Haman weten, wat Haman van plan is; bovendien maakt ze bekend, dat dit plan – het uitroeien van de Israëlieten – haar eigen volk zal treffen.  De koning is verontwaardigd en stuurt Haman het land uit.

Nu wordt er feest gevierd omdat iedereen weet: ‘God zorgt voor ons’.

Wat heeft dit verhaal  met ons te maken?

‘Esther’ is een bijbels verhaal uit het Oude Testament, waarin de geschiedenis van het volk Israël is opgetekend. De verhalen uit het Oude Testament zijn voorbeelden hoe God met mensen omgaat en met mensen is begaan.

In het boek ‘Esther’ worden ons twee karakters van een ‘koningin’ voorgesteld:

  • Vasthi : Zij laat een karakter zien, die alles zelf wil bepalen; zij is koningin – en zelfs de koning die eigenlijk boven haar staat, zal ( volgens haar) naar haar moeten luisteren.
  • Esther : Bij Esther zien wij  een karakter, die de wetten van de koning opvolgt, vertrouwend op Gods barmhartigheid. Maar let op: het is niet alleen haar gehoorzaamheid die haar geschikt maakt om koningin te zijn. Nee, Esther is als koningin geschikt, omdat ze gelooft in Gods belofte en in zijn barmhartigheid.

Het boek “Esther” stelt aan ons in deze tijd dezelfde vraag: “Kunnen ook wij vertrouwen op Gods belofte van barmhartigheid en trouw?”

Sint Jozef Parochie