Sint Jozef Parochie

Terugblik: Toer mee

Begunstigd door het mooie zomerweer ging op zondag 27 augustus de TOER MEE weer van start.

De route ging via Hilvarenbeek, Roovert en Breehees over Goirle retour via de Biest terug. Onder de schaduw van de bomen was het heerlijk fietsen. Op de startpost in Moergestel vertrokken 225 deelnemers voor de37e TOER MEE, terwijl vanuit Enschot 77 mensen op de fiets stapten. In totaal dus een goede opkomst van 300 fietsliefhebbers. Het geeft wel aan dat veel mensen het werk van pater Theo Raaijmakers in Bolivia een goed hart toedragen. Op de diverse posten was het gezellig en was er tijd voor een praatje. Tot verrassing van velen was pater Theo aanwezig op de soeppost ondanks ernstige gezondheidsklachten die hem de afgelopen maanden beletten om er op uit te gaan. Het weerzien met zoveel bekenden deed hem zichtbaar goed.

De opbrengst was weer meer dan vorig jaar en zal ruimschoots boven de 8000 euro bedragen. Moergestel bracht meer dan 5000 euro bij elkaar en in Berkel-Enschot brachten de bedrijven en ondernemers alleen al meer dan 2500 euro bijeen. Aan iedereen die een bijdrage geleverd heeft past een woord van dank voor dit mooie resultaat. Ook de winkeliers, die soep, broodjes, hapjes en koffie e.d. gratis leverden van harte bedankt. Zo kan een gemeenschap als thuisfront veel betekenen voor dit prachtige project in Bolivia.

De vrijwilligers op de posten en de medewerkers van de MOV-werkgroep  hebben enorm veel werk  verzet om van het geheel een geslaagde dag te maken, waarvoor hartelijk dank. 
We bedanken ook de families in Biest-Houtakker, Hilvarenbeek en Goirle  die hun erf beschikbaar stelden voor de posten, voor hun gastvrijheid.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest en wilt u toch nog een bijdrage schenken, dit is nog steeds mogelijk op rekeningnummer NL89RABO0134 5207 69 t.n.v. Stichting Werk Theo Raaijmakers.

MOV-werkgroep
 

Sint Jozef Parochie