Sint Jozef Parochie

Verslag: Dag van de H. Jozef

Patroonheilige en beschermer van onze parochie

Zondag 19 maart om 9.30u vond in Haaren de plechtige Eucharistieviering ter ere van de heilige Jozef plaats. Deze viering stond geheel in het teken van onze patroonheilige. Tijdens de viering waren ook de Haarense gilden aanwezig. Het kerkkoor zorgde voor de muzikale ondersteuning; speciaal voor deze dag werden enkele St. Jozef liederen ingestudeerd.

Na afloop werd buiten het (nieuw geschonken) St. Jozef beeld gezegend en werden onze parochie en onze gezinnen toegewijd onder de bescherming van de heilige Jozef. Er werd gebeden, gezongen en de gilde bracht nog een speciale gildegroet. Klik hier om de gildegroet te bekijken.

Na afloop was er voor iedereen koffie/thee en een lekkere borrel.

Zegeningsgebed:

God, bron van alle genade en heiligheid, zie neer op uw gelovigen, die dit beeld van de Heilige Jozef, die patroon en beschermer van onze parochie is hebben opgesteld. Zegen + dit beeld en laat ons de voorspraak ondervinden van hem, die de volgeling en mede-erfgenaam van Christus geworden is en nu een stralende getuige is van het evangelische leven en een bijzonder voorspreker is bij U, voor onze parochie en onze gezinnen. Door Christus onze Heer. Amen.

Sint Jozef Parochie