Sint Jozef Parochie

Verslag: Communie voorbereiding Moergestel

Op zondag 21 mei  zullen in Moergestel in de kerk St. Jans Onthoofding 22 kinderen hun Eerste Heilige Communie ontvangen. Het duurt nog even, maar de voorbereidingen naar deze speciale dag zijn al in volle gang! De gezinnen hebben al een kerkbezichtiging gehad, er zijn al een aantal gezinsvieringen geweest en de kinderen hebben ondertussen 3 catecheselessen gehad ter voorbereiding op de Communie. De kinderen worden voorbereid middels het project “Gods grootste geschenk”.

Tijdens de tweede les zijn we met de kinderen naar de kerk geweest en hebben we verteld over onze patroonheilige Johannes de Doper en over het Doopsel. Daarna hebben de kinderen uitleg gekregen over de Bijbel en hebben ze allemaal een bijbeltje gekregen.

Tijdens de derde les hebben we het gehad over vriendschap en vergeven. In een kringgesprek hebben we gesproken over vriendschap en vergeving aan de hand van de bijbelverhalen over Zacheüs en de Barmhartige Vader. Op het eind mochten de kinderen een sorry-briefje aan God schrijven. Deze briefjes hebben we later buiten verbrand om te symboliseren dat je bij God altijd opnieuw mag beginnen.
 

Sint Jozef Parochie