Sint Jozef Parochie

Verslag: Communie voorbereiding Haaren

Woensdag avond kregen de communiecanten een rondleiding door de
H. Lambertuskerk.

Pastoraal assistente Dorris Rijnen en pastoor Francis namen ieder een groep kinderen mee op avontuur door de kerk.

Ze kregen uitleg en verhalen te horen over de  sacristie, het  doopvont , de kapel en welke kleur 'jurk' (kazuifel) de pastoor aan doet voor welke gelegenheid. 

Het was een interessante mooie voorbereidingsles.
De kinderen waren geinteresseerd en luisterden erg aandachtig.

 

Sint Jozef Parochie