Sint Jozef Parochie

Terugblik: St Ceciliafeest kerkkoor Haaren

Het H. Lambertus kerkkoor.

Zondag 19 november heeft het kerkkoor weer haar jaarlijkse St Ceciliafeest kunnen vieren.

De hoogmis heeft zij o.a. opgeluisterd met de nieuw ingestudeerde mis: Missa San Tarcisio van Luigi Bottazzo. Onder de goede leiding van Corné Pijnenburg met begeleiding van Harrie Termeer is het koor in staat gebleken deze mis en andere gezangen goed uit te voeren. Met een warm applaus gaven de gelovigen aan dat zij het koor erg waardeert.

Pastoor Francis dankte het koor voor haar inzet gedurende het hele jaar. Ook bracht hij hulde aan de jubilarissen die hij feliciteerde met hun jubileum.Dit waren: André v d Sande 12,5 jaar lid, Mien v d Mee 20 jaar, Nelly v Antwerpen 25 jaar, Jo Leduc 35 jaar en Ria Heijkants 50 jaar. André, die herstellende is van een zware operatie, kon er helaas niet bij zijn.

Bij de voortzetting van het feest in Herberg v Boxtel zijn de jubilarissen extra in de bloemetjes gezet. Het gezellige feest met een hapje en een drankje werd opgeluisterd door entertainment  ZneriK Erik Potters uit Oisterwijk. Mede door de goede sociale band die er heerst is het koor ervan overtuigd dat zij op deze manier nog jaren dienstbaar kan zijn aan de parochie.

Wilt u mee komen zingen?
Kom dan op donderdag van 19.30 tot 21.30 uur naar het parochiehuis
of bel voor informatie Nelly v Antwerpen: 0411 - 62 16 39.

Sint Jozef Parochie