Sint Jozef Parochie

Terugblik: Afscheid levenskerk

Afscheid van de Levenskerk

De laatste viering in de Levenskerk op zondag 1 januari was indrukwekkend. In een goed gevulde Levenskerk konden parochianen en belangstellenden nog eenmaal genieten van een mooie viering. De liturgiegroep van de Levenskerk had samen met pastoor Francis De Meyer, die voorging, een eucharistieviering in elkaar gezet, die past bij de Levenskerkers: een afwisseling van mooie gebeden, samenzang en luisterliedjes. De lezingen benadrukten de zorg van God als goede herder voor ons en moedigde aan om vertrouwen en geloof in God te bewaren. 

In zijn overweging noemde pastoor Francis de Levenskerk een eenvoudig gebouw zonder hoge torenspits, met een enthousiaste sterke geloofsgemeenschap, dicht bij de mensen staand. Hoewel de Levenskerk als kerkgemeenschap stopt, nodigde hij de Levenskerkers als levende bouwstenen van harte uit om door te gaan binnen de Sint Jozefparochie. Hij begrijpt echter ook wel dat een aantal Levenskerkers nog zoekende is hoe zij verder willen gaan. 

Bijzonder was ook de rol van Els Houx-Mescher. Met een indrukwekkend,  persoonlijk verhaal vertelde zij hoe zij begonnen was met het maken van de twee gedenkboeken van alle overledenen van de Levenskerk. Op het eind overhandigde zij de gedenkboeken aan de pastoor; Ellen Assmann-Kalff deed hetzelfde met de gedachteniskruisjes. Samen zullen zij een mooie plek krijgen in de Mariakapel van de Petruskerk van onze parochie. 

Na de viering werd er koffie en een glaasje gedronken, een traantje weg gepinkt, en een aantal vrijwilligers bedankt. Ook was er aandacht voor de toekomst. Er is onlangs een aanzet gemaakt om elkaar binnen St. Jozef verband te blijven inspireren en ontmoeten in bijeenkomsten van bezinning, bidden en zingen met koffie na in het parochiecentrum van de Petruskerk. Dit moet nog worden uitgewerkt, maar de eerste bijeenkomst is op woensdag 8 februari om 20.00 uur. Pastoor Francis zal ons dan ontvangen en warm welkom heten.

Bert Blesgraaf

Steeds opnieuw beginnen......

De levenskerk is niet langer het dak boven ons hoofd als geloofsgemeenschap. Daarom is het goed om mogelijkheden te creëren om elkaar te blijven ontmoeten en inspireren. In het teken van ‘bezinning en ontmoeting’ kunnen in 2017 zinvolle bijeenkomsten worden georganiseerd waarvoor een ieder van harte wordt uitgenodigd.

Op 8 februari a.s. vindt de eerste ontmoeting plaats in het parochiecentrum van de Petruskerk, Kerkstraat 95a, Oisterwijk. Op deze avond zal pastoor Francis De Meyer onze gastheer zijn: hij zal ons daar ontvangen en een warm welkom uitspreken. Er is dan ook tijd om onder het genot van een kopje koffie met elkaar te praten over ‘hoe nu verder te gaan’ nu de Levenskerk er niet meer is. Na een tijd van rouwen en verwerken kan een nieuwe tijd aanbreken van zoeken en van ons afvragen waar het eigenlijk om gaat.
Inloop vanaf 19.30 uur en aanvang van de bezinning om 20.00 uur.
Ben je van plan te komen? Meld je dan aan via e-mail

Wil je op de hoogte gehouden worden van wat er verder in 2017 op touw wordt gezet, laat dat dan weten via: e-mail of bel Wilma Weren 013-5219343 voor meer informatie. 

De bijeenkomsten worden aangekondigd in de Nieuwsklok en op deze website.
Graag tot ziens!

 

Sint Jozef Parochie