Sint Jozef Parochie

Sint Jozef in de maand maart

Op 19 maart vieren we van oudsher in de Kerk het hoogfeest van Sint Jozef. Dit jaar valt zijn feestdag op een zondag.  De zondag is altijd  „de dag van de Heer”  en vieren we normaliter geen feesten van heiligen. 
Toch mogen wij als parochiegemeenschap Sint Jozef een uitzondering maken om zijn feestdag komende zondag te vieren, omdat hij patroon en beschermer is van onze parochie. In alle kerken van de parochie heeft het beeld van de heilige Jozef een ereplaats. 

Wie is de heilige Jozef?

Op enkele plaatsen komt hij voor in de evangeliën van Matteüs en Lucas. Daarin vinden we van hem een woordeloos verslag maar toch heeft deze stille timmerman uit Nazareth ons iets te vertellen.
Wanneer Matteüs ons Jozef voorstelt, Schrijft hij: „Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was…”  Dit is niet enkel een deugd die erin bestaat, dat men iedereen geeft wat men toekomt, neen, het betekent ook heiligheid, voortdurend beoefenen van de deugd, trouw zijn aan Gods liefde.
Jozef heeft  „ja”  durven zeggen op de uitnodiging van God om voedstervader van Jezus te zijn. Zo is Jezus mens kunnen worden in een gezin met een vader en een moeder. Nederig zorgde hij samen met Maria voor een veilige thuis van Jezus in Nazareth. Samen vormen ze een heilige familie door te luisteren naar de aanwijzigingen van God. Niet met grote woorden en daden, maar in het eenvoudige dagelijkse leven.
Zoals Jozef Gods plan in zijn leven volgde, zo mogen wij hem aanroepen en eren om Gods plan in ons eigen leven te ontdekken en te volgen. Zijn daden van goedheid en trouw, zijn liefde voor Jezus en Maria nodigen ons uit om dichter bij God te komen.

Sinds enkele weken kijkt Sint Jozef uit over het kerkplein in Haaren.

Dankzij vrijwilligers heeft het Jozefbeeld en de stenen zuil zijn thuishaven gevonden in Haaren. Beiden zijn geschonken aan onze parochie. Het beeld is afkomstig uit de gesloten H. Hartenkerk in de Den Bosch. Rond ca. 1960 is het beeld vervaardigd, in witte natuursteen, door wijlen beeldhouwer Piet Verdonk in zijn Atelier genaamd „Sint Jozef” te ’s-Hertogenbosch.  De neo-gotische blauwstenen zuil komt uit de Hubertuskerk van Bosvoorde-Watermaal (Brussel). De plaatsing is een geschenk van Bouwservice Liempde uit Liempde.

Op zondag 19 maart om 9.30 uur vieren we in Haaren het hoogfeest van Sint Jozef.
Het kerkkoor heeft speciaal voor deze feestelijke viering enkele liederen ter ere van Sint Jozef ingestudeerd. Bij deze viering zullen alle Haarense gilden aanwezig zijn.
De viering zal worden afgesloten met de inzegening van het beeld op het kerkplein. Tijdens deze plechtigheid wijden we onze parochie en onze gezinnen toe onder de bescherming van Sint Jozef. 

Na de viering is er gelegenheid voor koffie/thee en natuurlijk ook een borrel in het parochiehuis. 

U bent van harte welkom om dit bijzondere gebeuren met ons mee te vieren.

Pastoor Francis De Meyer

Sint Jozef Parochie