Sint Jozef Parochie

Terugblik: Gezinsviering St. Petruskerk

Sinds jaren weer een gezinsviering in de St. Petruskerk!

Het was spannend! 
Voor ons allemaal: voor de vrijwilligers, voor het Moergestelse kinderkoortje van de parochie, voor de communicanten en vormelingen, voor alle gezinnen van de verschillende geloofskernen en ook voor de parochianen van de Petruskerk. 

De eerste keer een parochiebrede gezinsviering: een grote stap voor iedereen in het fusieproces van onze Jozefparochie. Het is niet niks om zomaar vanuit je eigen vertrouwde kerk, een ander kerkgebouw binnen te stappen. Toch hebben velen de stap gezet om naar de Petruskerk te komen en hebben we samen een prachtige viering gehad! Het was goed om in een volle kerk samen als één gemeenschap ons geloof te mogen vieren.

Het thema van de viering was: “van mij....voor jou....” en stond in zijn geheel in het teken van de schoenendoosactie. Al jaren wordt deze actie georganiseerd vanuit de verschillende kerken. Dit jaar hebben we de handen ineen geslagen en hebben we samen rondom het thema deze parochiebrede gezinsviering georganiseerd. Tijdens de viering werden door de kinderen 97 dozen ingeleverd. De grote offerkist op het priesterkoor was te klein om alle dozen in te stoppen. Ook in de Joanneskerk werden nog  ongeveer 50 schoenendozen ingeleverd. 
 
Na afloop van de viering was er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het nieuwe St. Jozef Centrum achter de kerk. Onder het genot van een kop koffie en limonade werd er nog volop nagekletst en de kinderen kregen een mooie kleurplaat.

De volgende parochiebrede gezinsvieringen in de St. Petruskerk zijn:
Zaterdag 3 maart 2018 om 19.00 uur: Tijdens deze viering ontvangen de jongeren uit onze parochie het H. Vormsel van onze Bisschop Mgr. de Korte.
Zaterdag 9 juni 2018 om 19.00 uur: Het thema zal zijn: Dank U wel!

Per kerk staan er de volgende gezinsvieringen gepland:

H. Lambertuskerk:
Zo. 24 dec. 19.00 uur (Kerstmis) - Za. 24 febr. 19.00 uur (Voorstellingsmis) – Za. 24 mrt. 19.00 uur (Palmpasen) Zo. 15 apr. 10.30 uur (Eerste Communie)

Kerk St. Jans Onthoofding:
Zo. 24 dec. 17.00 uur (Kerstmis) – Zo. 28 jan. 9:30 uur (Voorstellingsmis) –   Zo. 25 febr 9:30 uur (Veertigdagentijd) – Zo. 25 mrt. 9:30 uur (Palmzondag) – Zo. 15 april 9:30 uur (Eerste Communie)

H. Joanneskerk:
Zo. 24 dec. 19.00 uur (Kerstmis)

St. Petruskerk:
Zo. 21 jan. 11.00 uur (Voorstellingsmis) – Zo. 18 maart 11.00 uur (Veertigdagentijd) - Do. 10 mei 11.00 uur (Eerste Communie)

Sint Jozef Parochie