Sint Jozef Parochie

IM: pastoor Dumoulin

Op 9 januari 2018 is te Herpen op 94-jarige leeftijd overleden Harry Dumoulin, emeritus-pastoor van de Parochie H. Marcus te Oisterwijk.

Harry Dumoulin is geboren in ’s-Hertogenbosch op 23 oktober 1923 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 3 juni 1950. Hij was in het bisdom achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Druten (parochie H.H. Ewalden) van 1950 tot 1953, als kapelaan te Sint Michielsgestel (parochie H. Michaël) van 1953 tot 1957, als kapelaan te Tilburg (parochie H. Margarita Maria Alacoque) van 1957 tot 1961 en als kapelaan te Vught (parochie O.L. Vrouw Middelares) van 1961 tot 1968.

Per 19 april 1968 werd hij benoemd tot pastoor van de Parochie H. Marcus te Oisterwijk uit welke functie hem per 1 oktober 1989 eervol ontslag werd verleend. Per gelijke datum werd hij benoemd tot rector van Huize Maasland te Herpen alwaar hij per 1 augustus 2006 met emeritaat is gegaan.

Afgelopen zaterdag hebben we tijdens een eucharistieviering in de Petruskerk afscheid van hem genomen. Moge hij rusten in vrede!
 

Sint Jozef Parochie